Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
118945137697144141169670169262180551187292873910000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1351361189941390121239071597171716591298811504219870799359115564134379
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
143684138651172031158775144972120932125997101864125515155666133297123933
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8879794779137001116361128586137568135071133953125841145913135567155358
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
757227781865351602046844571777810899280090585985299399489061
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
394243919042132393054785747597577354348656522604265608166358
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
003384800401578479310829111098294506101518122858
 1. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 161096
 2. Druki, wnioski, formularze oraz katalog usług świadczonych przez Wydział Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 113401
 3. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 111172
 4. BIP - strona główna
  Wyświetleń: 103392
 5. Nabór na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 97916
 6. Ogłoszenia, konkursy, zadania publiczne
  Wyświetleń: 81899
 7. Przetargi, sprzedaż, dzierżawa, oddanie w najem
  Wyświetleń: 56418
 8. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości G/B
  Wyświetleń: 54603
 9. Informacje o zgłoszeniach budowy
  Wyświetleń: 41291
 10. Zawiadomienia Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie
  Wyświetleń: 40932
 11. Budownictwo i Architektura
  Wyświetleń: 34665
 12. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 34413
 13. Wydziały Starostwa Powiatowego
  Wyświetleń: 30258
 14. Wydział Budownictwa i Architektury G/B
  Wyświetleń: 29926
 15. Zapowiedź Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 28040
 16. Przetargi, zawiadomienia, informacje do dnia 2011-06-07
  Wyświetleń: 27659
 17. Karty usług i druki wniosków z Wydziału Budownictwa i Architektury
  Wyświetleń: 27595
 18. Karty usług i druki wniosków z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 24150
 19. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia G/B
  Wyświetleń: 23837
 20. Powiatowy Rzecznik Konsumentów / Inspektor do spraw Prawnych G/B
  Wyświetleń: 22124
 21. Druki, wnioski, formularze oraz katalog usług świadczonych przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  Wyświetleń: 20155
 22. Przyjęcia stron
  Wyświetleń: 19593
 23. Geodezja ogłoszenia
  Wyświetleń: 18511
 24. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 18494
 25. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 17771
 26. Komenda Powiatowa Policji w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 17534
 27. Wydział Finansowo - Budżetowy G/B
  Wyświetleń: 17254
 28. Wydział Promocji G/B
  Wyświetleń: 16528
 29. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Kędzierzyńsko - Kozielskim
  Wyświetleń: 16462
 30. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 16099
 31. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 15558
 32. Dom Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 15520
 33. Ważne komunikaty
  Wyświetleń: 15289
 34. Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 15188
 35. Rejestry stowarzyszeń i fundacje oraz promocja
  Wyświetleń: 15063
 36. Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety - Prowincja Nyska
  Wyświetleń: 14908
 37. Informacje dotyczące wyborów samorządowych 2014
  Wyświetleń: 14733
 38. Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego V kadencja
  Wyświetleń: 14172
 39. Dom Dziecka
  Wyświetleń: 14151
 40. Uchwały Rady Powiatu
  Wyświetleń: 14040
 41. Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 13951
 42. Uchwały Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 13839
 43. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 13738
 44. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych
  Wyświetleń: 13583
 45. Protokoły z Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 13357
 46. Oświadczenia majątkowe 2003
  Wyświetleń: 13288
 47. Komunikacja i Transport
  Wyświetleń: 12925
 48. Orzekanie o niepełnosprawności - wnioski
  Wyświetleń: 12884
 49. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 12644
 50. Audyt i kontrole wewnętrzne
  Wyświetleń: 12635
 51. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
  Wyświetleń: 12542
 52. Sposoby i zasady udostępniania informacji publicznej
  Wyświetleń: 12499
 53. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 12278
 54. BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
  Wyświetleń: 12150
 55. Zarząd Powiatu
  Wyświetleń: 11703
 56. Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 11521
 57. Powiatowy Konserwator Zabytków G/B
  Wyświetleń: 11376
 58. Zarządzenia Starosty
  Wyświetleń: 11222
 59. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności G/B
  Wyświetleń: 11070
 60. Plany Pracy i Kontroli Komisji
  Wyświetleń: 11046
 61. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 10926
 62. Inspektor Ochrony Danych; Ochrona Danych Osobowych-RODO; Cyberbezpieczeństwo-zgłaszanie incydentów; Monitoring wizyjny
  Wyświetleń: 10900
 63. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 10815
 64. Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 10569
 65. Terminy narad koordynacyjnych sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
  Wyświetleń: 10352
 66. Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
  Wyświetleń: 10335
 67. Komisje Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 10241
 68. Budżet Powiatu 2006
  Wyświetleń: 10217
 69. Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 10181
 70. Informacje dotyczące wyborów samorządowych 2010
  Wyświetleń: 10173
 71. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej prac Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 10142
 72. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 10136
 73. Załatwianie Spraw
  Wyświetleń: 10055
 74. Regulamin Organizacyjny Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 9829
 75. Strategia Rozwoju Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 9827
 76. Zadania publiczne Powiatu
  Wyświetleń: 9780
 77. Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 9679
 78. Oświadczenia majątkowe 2015 - za rok 2014
  Wyświetleń: 9603
 79. Zapowiedzi Komisji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 9541
 80. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 9515
 81. Oświadczenia majątkowe 2014 - za rok 2013
  Wyświetleń: 9492
 82. Pobierz programy
  Wyświetleń: 9459
 83. Oświadczenia majątkowe 2014 - koniec kadencji
  Wyświetleń: 9446
 84. Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski
  Wyświetleń: 9345
 85. Budżet 2014
  Wyświetleń: 9300
 86. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego
  Wyświetleń: 9254
 87. Wicestarosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 9243
 88. Wydział Zamówień Publicznych i Administracji G/B
  Wyświetleń: 9229
 89. Rejestry i ewidencje
  Wyświetleń: 9193
 90. Wydział Oświaty
  Wyświetleń: 9193
 91. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 9184
 92. Statut Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 9165
 93. Budżet 2013
  Wyświetleń: 9062
 94. II Liceum Ogólnokształcące
  Wyświetleń: 8745
 95. Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej
  Wyświetleń: 8737
 96. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza
  Wyświetleń: 8730
 97. Budżet 2016 rok
  Wyświetleń: 8709
 98. Plan Pracy Rady Powiatu
  Wyświetleń: 8705
 99. Protokoły z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego V kadencja
  Wyświetleń: 8690
 100. Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 8680
 101. Ciężar publiczny
  Wyświetleń: 8647
 102. Budżet 2010
  Wyświetleń: 8626
 103. Sekretarz Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 8617
 104. Dług publiczny
  Wyświetleń: 8548
 105. Budżet 2009
  Wyświetleń: 8545
 106. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 8513
 107. Budżet 2011
  Wyświetleń: 8505
 108. Mienie powiatu
  Wyświetleń: 8502
 109. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 8494
 110. Oświata
  Wyświetleń: 8456
 111. Petycje
  Wyświetleń: 8405
 112. Uchwały Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego V kadencja
  Wyświetleń: 8370
 113. Budżet Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2004 rok
  Wyświetleń: 8345
 114. Protokoły z Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 8315
 115. Budżet 2007
  Wyświetleń: 8236
 116. Powiatowy Zespół Oświaty
  Wyświetleń: 8218
 117. Wydział Komunikacji i Transportu B - old
  Wyświetleń: 8193
 118. Budżet 2012
  Wyświetleń: 8158
 119. Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy
  Wyświetleń: 8155
 120. Druki i informacje dotyczące realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 8144
 121. Zawartość Archiwum Starostwa
  Wyświetleń: 8109
 122. Budżet 2015
  Wyświetleń: 8091
 123. Budżet Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 8056
 124. Skarbnik Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 8054
 125. Budżet 2008
  Wyświetleń: 8036
 126. Protokoły z Komisji
  Wyświetleń: 8003
 127. Zespół Szkół Nr 3 w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 7961
 128. Budżet Powiatu 2005
  Wyświetleń: 7746
 129. Zespół Szkół w Komornie
  Wyświetleń: 7686
 130. Informacje dotyczące wyborów samorządowych 2006
  Wyświetleń: 7680
 131. Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego
  Wyświetleń: 7668
 132. Oświadczenia majątkowe składane w 2017
  Wyświetleń: 7662
 133. Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 7530
 134. Ochrona zabytków - wnioski, informacje (wersja archiwalna)
  Wyświetleń: 7402
 135. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacja
  Wyświetleń: 7358
 136. Oświadczenia majątkowe 2014 - początek kadencji
  Wyświetleń: 7322
 137. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 7154
 138. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej
  Wyświetleń: 7126
 139. Bursa Szkolna w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 7114
 140. Zapowiedzi Komisji Rady Powiatu - IV kadencja
  Wyświetleń: 7100
 141. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 7029
 142. Zespół ds. Kadr i Płac G/B
  Wyświetleń: 6954
 143. Oświadczenia majątkowe składane w 2016
  Wyświetleń: 6915
 144. Obsługa osób niesłyszących
  Wyświetleń: 6865
 145. Protokoły z Komisji IV kadencja
  Wyświetleń: 6839
 146. Zespół ds. Audytu Wewnętrznego i Kontroli G/B
  Wyświetleń: 6813
 147. Komisja Edukacji i Promocji Powiatu
  Wyświetleń: 6640
 148. Komisja Budżetu
  Wyświetleń: 6369
 149. Wydział Komunikacji i Transportu B
  Wyświetleń: 6335
 150. Komisja Infrastruktury i Bezpieczeństwa
  Wyświetleń: 6330
 151. Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego IV kadencja
  Wyświetleń: 6262
 152. Nieodpłatna pomoc prawna 2016
  Wyświetleń: 6192
 153. Wydział Budownictwa i Architektury
  Wyświetleń: 6143
 154. Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 6104
 155. Oświadczenia majątkowe składane w 2018
  Wyświetleń: 5926
 156. Budżet 2017 rok
  Wyświetleń: 5880
 157. Oświadczenia majątkowe radnych 2014
  Wyświetleń: 5865
 158. Ognisko Artystyczne
  Wyświetleń: 5842
 159. Protokoły z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego IV kadencja
  Wyświetleń: 5766
 160. Radca Prawny G/B
  Wyświetleń: 5737
 161. Zestawienie roczne posiedzeń Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w 2014 roku
  Wyświetleń: 5602
 162. Zbiór aktów prawa miejscowego.
  Wyświetleń: 5581
 163. Protokoły z Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego IV kadencja
  Wyświetleń: 5547
 164. Plan postępowań 2017r.
  Wyświetleń: 5517
 165. Protokoły z Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego V kadencja
  Wyświetleń: 5428
 166. Zarządzenia Starosty 2014r.
  Wyświetleń: 5416
 167. Kompleksowe ubezpieczenie Powiatu Kedzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 5335
 168. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych powiatu
  Wyświetleń: 5318
 169. Ogłoszenie oferty realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym, II Crossduathlon Śródmieście
  Wyświetleń: 5295
 170. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 5244
 171. Statystyka zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców za II półrocze 2013r.
  Wyświetleń: 5174
 172. Powiatowy Program Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017
  Wyświetleń: 5137
 173. Inspektor BHP B
  Wyświetleń: 5136
 174. Oświadczenie majątkowe skarbnika powiatu
  Wyświetleń: 5068
 175. Zapowiedź XIV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 5058
 176. KOMISJA INFRASTRUKTURY I BEZPIECZEŃSTWA - protokoły V kadencja
  Wyświetleń: 5013
 177. Uchwały Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego IV kadencja
  Wyświetleń: 5005
 178. Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
  Wyświetleń: 4994
 179. Zarządzenia Starosty 2015r.
  Wyświetleń: 4962
 180. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 4888
 181. Ogłoszenie o wydaniu decyzji ustalającej wyskokość odszkodowania, Al. Jana Pawła II, Kędzierzyn.
  Wyświetleń: 4887
 182. Oświadczenie majątkowe sekretarza powiatu
  Wyświetleń: 4815
 183. Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 4748
 184. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - usunąć
  Wyświetleń: 4682
 185. BA.6743.5.36.2017
  Wyświetleń: 4666
 186. Komisje Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego V kadencji
  Wyświetleń: 4660
 187. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty
  Wyświetleń: 4633
 188. Wykaz rzeczy znalezionych 2017 rok
  Wyświetleń: 4624
 189. Wykaz rzeczy znalezionych 2015 rok
  Wyświetleń: 4608
 190. Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego V kadencji
  Wyświetleń: 4585
 191. BA.6743.6.35.2016
  Wyświetleń: 4581
 192. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 4555
 193. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zrid
  Wyświetleń: 4530
 194. KOMISJA REWIZYJNA - protokoły V kadencja
  Wyświetleń: 4526
 195. BA.6743.2.49.2015
  Wyświetleń: 4525
 196. BA.6740.1.349.2016
  Wyświetleń: 4522
 197. Jak dobrze wybrac szkołę?
  Wyświetleń: 4510
 198. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych powiatu
  Wyświetleń: 4481
 199. Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego II kadencja
  Wyświetleń: 4470
 200. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 4454
 201. SPZOZ Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Profilaktycznej - połączony z SPZOZ
  Wyświetleń: 4450
 202. 8. Józef Gisman - Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 4437
 203. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 4431
 204. Wykaz rzeczy znalezionych 2016 rok
  Wyświetleń: 4419
 205. Informacje dotyczące wyborów samorządowych 2018
  Wyświetleń: 4397
 206. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych powiatu
  Wyświetleń: 4387
 207. BA.6743.5.21.2017
  Wyświetleń: 4382
 208. Budżet 2018 rok
  Wyświetleń: 4356
 209. Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego III kadencja
  Wyświetleń: 4330
 210. Protokoły z Komisji V kadencja
  Wyświetleń: 4297
 211. Rzecznik Prasowy B
  Wyświetleń: 4264
 212. Zawiadomienie (Śr.6341.2.5.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Generalna Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 4263
 213. Oświadczenia majątkowe członków zarządu powiatu 2014
  Wyświetleń: 4248
 214. Rejestracja zwierząt chronionych do 31 października br.
  Wyświetleń: 4220
 215. Uchwały Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 4208
 216. Komisje Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego IV kadencji
  Wyświetleń: 4206
 217. Zapowiedzi Komisji Rady Powiatu - V kadencja
  Wyświetleń: 4200
 218. Konkurs na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie - Koźlu dla osób starszych i przewlekle somatycznie chorych
  Wyświetleń: 4183
 219. Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych i wyznaczenia punktów garnicznych - Bierawa, o. Brzeźce
  Wyświetleń: 4178
 220. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 4172
 221. Zawiadomienie (Śr. 6341.6.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Michalec Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 4155
 222. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 4151
 223. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 4143
 224. Rada Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego - II kadencja
  Wyświetleń: 4138
 225. Starosta Powiatu
  Wyświetleń: 4110
 226. Oświadczenie majątkowe sekretarza powiatu
  Wyświetleń: 4102
 227. KOMISJA BUDŻETU - protokoły V kadencja
  Wyświetleń: 4099
 228. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty
  Wyświetleń: 4080
 229. Statystyka zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców za II półrocze 2014r.
  Wyświetleń: 4078
 230. Plan postępowań 2018r.
  Wyświetleń: 4070
 231. Statystyka zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców za I półrocze 2014r.
  Wyświetleń: 4066
 232. Zawiadomienie(Śr.6341.1.15.1.2015) o wszczęciu postepowania wodnoprawnego Górnosląskiej Spółki Gazownictwa Oddział w Zabrzu
  Wyświetleń: 4013
 233. Roczne zestawienie narad koordynacyjnych w 2015 roku
  Wyświetleń: 3999
 234. Bezpłatne profilaktyczne badania przesiewowe
  Wyświetleń: 3992
 235. Andrzej Krebs
  Wyświetleń: 3989
 236. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 3985
 237. Ogłoszenie oferty realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym, II Bieg Pamięci Powstań Śląskich
  Wyświetleń: 3953
 238. Numery rachunków bankowych
  Wyświetleń: 3942
 239. Kędzierzyńsko - Kozielski System Informacji o Terenie
  Wyświetleń: 3929
 240. test
  Wyświetleń: 3916
 241. Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego IV kadencja
  Wyświetleń: 3914
 242. Roczne zestawienie narad koordynacyjnych w 2016 roku
  Wyświetleń: 3913
 243. Konkurs - Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
  Wyświetleń: 3902
 244. Oświadczenia majątkowe członków zarządu
  Wyświetleń: 3891
 245. Oświadczenie majątkowe skarbnika powiatu
  Wyświetleń: 3882
 246. KOMISJA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ - protokoły V kadencja
  Wyświetleń: 3870
 247. Mirosław Borzym
  Wyświetleń: 3869
 248. Program współpracy powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2015
  Wyświetleń: 3859
 249. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 3849
 250. Powiatowy Program Wspierania Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2012-2016
  Wyświetleń: 3842
 251. Komisja Edukacji i Promocji
  Wyświetleń: 3835
 252. Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 3802
 253. Zapowiedź XXX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 3794
 254. Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
  Wyświetleń: 3777
 255. Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego III kadencji
  Wyświetleń: 3776
 256. Dariusz Szymański
  Wyświetleń: 3770
 257. Komisje Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego II kadencji
  Wyświetleń: 3766
 258. KOMISJA EDUKACJI I PROMOCJI - protokoły V kadencja
  Wyświetleń: 3732
 259. Wicestarosta Powiatu
  Wyświetleń: 3722
 260. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3715
 261. Konsultacje społeczne projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego
  Wyświetleń: 3714
 262. Zmiana siedziby PPPP
  Wyświetleń: 3699
 263. 22. Marek Piątek - Radny
  Wyświetleń: 3692
 264. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Gmina Cisek
  Wyświetleń: 3678
 265. Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju - Projekt Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywa do 2030 r.)
  Wyświetleń: 3674
 266. Komisje Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego III kadencji
  Wyświetleń: 3669
 267. Karty usług, pozwolenia, wnioski do pobrania, formularze z Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
  Wyświetleń: 3666
 268. Anna Białek
  Wyświetleń: 3660
 269. Zarządzenia Starosty 2016r.
  Wyświetleń: 3657
 270. Jadwiga Mroczko
  Wyświetleń: 3644
 271. Zapowiedź XXVI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 3643
 272. Zarządzenia Starosty 2017r.
  Wyświetleń: 3641
 273. Ogłoszenie oferty realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym, Diody nie są takie złe – powiatowa akcja ekologicznej świadomości
  Wyświetleń: 3621
 274. BA.6743.1.88.2016
  Wyświetleń: 3617
 275. Józef Gisman
  Wyświetleń: 3612
 276. Marta Szydłowska
  Wyświetleń: 3600
 277. Program współpracy powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
  Wyświetleń: 3590
 278. Uchwały Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego VI kadencja
  Wyświetleń: 3589
 279. KOMISJA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 3580
 280. O rejestracji pojazdów sprowadzonych z zagranicy
  Wyświetleń: 3578
 281. KOMISJA BUDŻETU
  Wyświetleń: 3577
 282. 20. Marta Szydłowska - Radna
  Wyświetleń: 3573
 283. Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego IV kadencji
  Wyświetleń: 3572
 284. Konkurs na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu dla dzieci i młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
  Wyświetleń: 3566
 285. Zapraszamy wszystkich chętnych na studia w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 3563
 286. Wydział Ogólno - Organizacyjny - do usunięcia
  Wyświetleń: 3557
 287. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3547
 288. 21. Dariusz Szymański - Radny
  Wyświetleń: 3545
 289. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3543
 290. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej
  Wyświetleń: 3539
 291. Oświadczenia majątkowe członków zarządu
  Wyświetleń: 3516
 292. Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego - III kadencja
  Wyświetleń: 3511
 293. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 3510
 294. KOMISJA REWIZYJNA
  Wyświetleń: 3508
 295. Zapowiedź XIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 3503
 296. Komisja Infrastruktury i Bezpieczeństwa
  Wyświetleń: 3502
 297. Kontrola i Audyt
  Wyświetleń: 3502
 298. BA.6743.6.17.2017
  Wyświetleń: 3486
 299. Projekt nowej strategii Powiatu – zapraszamy do konsultacji
  Wyświetleń: 3486
 300. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Gmina Cisek
  Wyświetleń: 3484
 301. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
  Wyświetleń: 3484
 302. Zawiadomienie (Śr.6341.1.19.2.2012, Śr.6341.2.6.7.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 3479
 303. Oświadczenia majątkowe składane w 2019 roku
  Wyświetleń: 3473
 304. Marek Piątek
  Wyświetleń: 3450
 305. Zawiadomienie (Śr.6224-46/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-MILPOL Krzysztof Miler
  Wyświetleń: 3449
 306. BA.6743.2.9.2017
  Wyświetleń: 3448
 307. Ogłoszenie o wydaniu decyzji zezwalajacej na wymianę kabla elektrycznego, Blachownia.
  Wyświetleń: 3443
 308. Ochrona zabytków - wnioski, informacje
  Wyświetleń: 3442
 309. Projekt Strategii Rozwoju Oświaty – zapraszamy do konsultacji
  Wyświetleń: 3431
 310. Oświadczenia majątkowe członków zarządu
  Wyświetleń: 3421
 311. Statystyka zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców za II półrocze 2016r.
  Wyświetleń: 3413
 312. Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Gminy Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 3396
 313. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21-11-2014r. na wykonanie dok. technicznej dla 2 zad. inwestycyjnych proj. zintegrowanego pn. Poprawa dostępności i jakości usług zdrowotnych w Subregionie Kędzierzyńsko-Kozielskim poprzez kompleksową modernizację 2 szpitali
  Wyświetleń: 3391
 314. Powiatowy Program Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014
  Wyświetleń: 3391
 315. Wykaz nieruchomości do oddania w najem - o. Kędzierzyn
  Wyświetleń: 3385
 316. Komisja Budżetu
  Wyświetleń: 3379
 317. KOMISJA EDUKACJI I PROMOCJI POWIATU
  Wyświetleń: 3369
 318. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22.08.2011r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Zamieszczanie w prasie ogłoszeń prasowych Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 3357
 319. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic - o. Cisowa
  Wyświetleń: 3356
 320. Zapowiedź XXIX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 3337
 321. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w celu poprawienia warunków zagospodarowania - ul. Roosevelta, K-Koźle
  Wyświetleń: 3334
 322. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zbycia
  Wyświetleń: 3333
 323. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 06.06.2012 na zadanie: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu i niektórych jednostek organizacyjnych Powiatu
  Wyświetleń: 3333
 324. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia „Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego” w 2016 r., w miejscowości Kędzierzyn-Koźle ul. Damrota 30 i ul. Skarbowa 4
  Wyświetleń: 3332
 325. Konrad Kucz
  Wyświetleń: 3329
 326. Uchwały wraz z załącznikami z XXXV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 listopada 2017 roku
  Wyświetleń: 3328
 327. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 3324
 328. Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim na lata 2011-2015
  Wyświetleń: 3322
 329. Bronisław Piróg
  Wyświetleń: 3309
 330. Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 3297
 331. Oświadczenia majątkowe radnych składane w 2016 r.
  Wyświetleń: 3297
 332. Zawiadomienie (Śr.6341.5.1.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Ośrodek Szkolenia Kierowców Jazda Marcin Orlik
  Wyświetleń: 3285
 333. Zawiadomienie(Śr.6341.1.13.3.2013, Śr.6341.2.14.3.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Park Przemysłowy Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 3282
 334. Zapowiedź XVI nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 3280
 335. Zawiadomienie (Śr.6341.2.12.2.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 3277
 336. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Gminie Reńska Wieś
  Wyświetleń: 3272
 337. Zawiadomienie (Śr.6341.2.23.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Blacharstwo Lakiernictwo Mechanika Pojazdowa Kazimierz i Janusz Gajda
  Wyświetleń: 3270
 338. Zawiadomienie (Śr.6341.1.20.2.2012, Śr.6341.2.7.4.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 3265
 339. Zawiadomienie (Śr.6341.1.1.1.2013 Śr.6341.2.1.1.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 3256
 340. Statystyka zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców za I półrocze 2015r.
  Wyświetleń: 3247
 341. Wykaz nieruchomości do oddania w najem - o.Koźle
  Wyświetleń: 3243
 342. Zawiadomienie (Śr.6341.2.4.1.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.
  Wyświetleń: 3239
 343. Katalog usług świadczonych przez Wydział Komunikacji i Transportu wraz z możliwością pobrania druków wniosków, formularzy
  Wyświetleń: 3236
 344. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty
  Wyświetleń: 3234
 345. Informacja z otwarcia ofert w dniu 21-02-2017r. dot. zadania pn "Adaptacja wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Judyma 4 w Kędzierzynie-Koźlu"
  Wyświetleń: 3233
 346. Zapowiedź XLIV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 3227
 347. Zapowiedź XV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 3224
 348. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 3221
 349. Bohdan Górniak
  Wyświetleń: 3219
 350. Zapowiedź XXVII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 3219
 351. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości-Maciowakrze
  Wyświetleń: 3218
 352. Leon Piecuch
  Wyświetleń: 3214
 353. Informacja z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z dnia 16.10.2007r. o decyzji w sprawie pozwolenia zintegrowanego - Cukrownia CEREKIEW
  Wyświetleń: 3211
 354. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, Raciborska 21A
  Wyświetleń: 3210
 355. Zestawienie roczne posiedzeń Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w 2013 roku
  Wyświetleń: 3208
 356. Nieodpłatna pomoc prawna 2017
  Wyświetleń: 3202
 357. Informacja o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonej pod wynajem
  Wyświetleń: 3200
 358. Zapowiedź XLV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 3200
 359. Zawiadomienie (Śr.6341.1.20.2.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Rajnard Matejka, Reńska Wieś
  Wyświetleń: 3198
 360. Statystyka zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców za II półrocze 2015r.
  Wyświetleń: 3197
 361. BA.6743.1.137.2015
  Wyświetleń: 3195
 362. Zapowiedź XVIII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 3195
 363. Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego II kadencji
  Wyświetleń: 3195
 364. Zawiadomienie (Śr.6341.1.35.3.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - ERGO-MEW Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 3194
 365. Zawiadomienie (Śr.6341.1.37.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - MAN-TRANS Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 3194
 366. Informacje i usługi przyjazne obywatelom - OBYWATEL.GOV.PL
  Wyświetleń: 3190
 367. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na założenie i przeprowadzenie napowietrznej linii elektroenergetycznej, Solarnia i Dziergowice.
  Wyświetleń: 3190
 368. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na założenie i przeprowadzenie napowietrznej linii elektroenergetycznej, Dziergowice, Lubieszów, Bierawa.
  Wyświetleń: 3187
 369. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic - o. Cisowa
  Wyświetleń: 3185
 370. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 3179
 371. Petycje 2015
  Wyświetleń: 3176
 372. Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego VI kadencja
  Wyświetleń: 3176
 373. Zapowiedź III Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 3176
 374. Henryk Mazur
  Wyświetleń: 3173
 375. Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju o rozpoczęciu czynności związanych z udziałem społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu
  Wyświetleń: 3166
 376. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 27.04.2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu i niektórych jednostek organizacyjnych Powiatu
  Wyświetleń: 3165
 377. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych powiatu składane w 2016 r.
  Wyświetleń: 3164
 378. Powiatowy Rzecznik Konsumenta - do usunięcia
  Wyświetleń: 3164
 379. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty składane w 2016 r.
  Wyświetleń: 3159
 380. Stefan Wałach
  Wyświetleń: 3159
 381. Zawiadomienie (Śr.6341.11.3.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Robo Wash sp.z o.o.
  Wyświetleń: 3159
 382. Zawiadomienie (Śr.6341.1.16.8.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Jerzy Wójcik, K-Koźle
  Wyświetleń: 3154
 383. 15. Konrad Kucz - Radny
  Wyświetleń: 3152
 384. Oświadczenie majątkowe skarbnika powiatu
  Wyświetleń: 3152
 385. Zapowiedź III Sesji Rady Powiatu Kędzierzńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 3150
 386. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 31-07-2014 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Termomodernizacja – wymiana stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piastowskiej 15
  Wyświetleń: 3148
 387. Jak uzyskać pozwolenie na budowę
  Wyświetleń: 3147
 388. KOMISJA INFRASTRUKTURY I BEZPIECZEŃSTWA
  Wyświetleń: 3145
 389. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia o.Dziergowice
  Wyświetleń: 3141
 390. Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3134
 391. Ogłoszenie z dnia 27-03-2015r. o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Założenie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT), obiektów topograficznych (...)
  Wyświetleń: 3133
 392. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany - o. Landzmierz
  Wyświetleń: 3133
 393. 19. Bronisław Piróg - Radny
  Wyświetleń: 3131
 394. BA.6743.2.54.2015
  Wyświetleń: 3130
 395. Zawiadomienie (Śr.6341.2.21.2.2012, Śr.6341.1.39.2.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Karol Kania i Synowie sp. z o.o.
  Wyświetleń: 3129
 396. Zawiadomienie (Śr.6223-30/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Pawłowiczki
  Wyświetleń: 3128
 397. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Myjnia samochodowa-Marcel K-Koźle
  Wyświetleń: 3126
 398. Zawiadomienie (Śr.6341.2.11.1.2012, Śr.6341.1.24.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 3125
 399. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 3124
 400. Geolog powiatowy B
  Wyświetleń: 3123
 401. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  Wyświetleń: 3119
 402. Termomodernizacja - wymiana stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piastowskiej 15.
  Wyświetleń: 3115
 403. Zapowiedź XVIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 3113
 404. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przeznaczonej do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat, na rzecz dotychczasowego najemcy.
  Wyświetleń: 3112
 405. 5. Mirosław Borzym - Radny
  Wyświetleń: 3108
 406. Zapowiedź XXXIV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 3108
 407. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic - Gmina Bierawa, o. Brzeźce
  Wyświetleń: 3108
 408. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 3108
 409. 1. Teodor Bek - Przewodniczący Rady Powiatu
  Wyświetleń: 3101
 410. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, Raciborska 21A
  Wyświetleń: 3100
 411. Zapowiedź X Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 3100
 412. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Rzecznika Prasowego Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 3098
 413. 6. Bohdan Cieślik - Radny
  Wyświetleń: 3097
 414. Teodor Bek
  Wyświetleń: 3094
 415. Zawiadomienie (Śr.6341.13.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
  Wyświetleń: 3091
 416. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat -Gm. Cisek o.Roszowicki Las
  Wyświetleń: 3089
 417. 18. Leon Piecuch - Radny
  Wyświetleń: 3087
 418. Zawiadomienie (Śr.6341.2.9.1.2011) o wszczęciu postępowania oraz zawiadomienie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o środowisku i jego ochronie - Piotr Plewik, Siemianowicie Śląskie
  Wyświetleń: 3087
 419. 16. Henryk Mazur - Radny
  Wyświetleń: 3080
 420. 11. Engelhard Harz - Radny
  Wyświetleń: 3079
 421. Zawiadomienie (Śr.6224-45/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 3078
 422. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia z dnia 2008-01-15 - Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 3077
 423. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, Chrósty
  Wyświetleń: 3073
 424. Zapowiedź XLVII nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 3069
 425. 14. Andrzej Krebs - Radny
  Wyświetleń: 3068
 426. Uchwała Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 3064
 427. Uchwały wraz z załącznikami z XXXIX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 07 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 3064
 428. Zawiadomienie (Śr.6341.1.38.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 3062
 429. Zapowiedź XIX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 3060
 430. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 04.06.2007r. na zadanie: Dostawa samochodu ciężarowego do Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 3059
 431. Zawiadomienie (Śr.7645-4/2010) o wydanej decyzji oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o środowisku i jego ochronie - Südzucker Polska
  Wyświetleń: 3059
 432. BA.6743.1.151.2015
  Wyświetleń: 3058
 433. Ogłoszenie Wydziału Infrastruktury Drogowej o przetargu nieograniczonym na: Wykonanie nowej nawierzchni - droga nr 1407 O Pawłowiczki ul. Korfantego (...)
  Wyświetleń: 3055
 434. Ogłoszenie w sprawie udzielenia zezwolenia na założenie i przeprowadzenie linii elektroenergetycznej 110kV, gmina Bierawa
  Wyświetleń: 3052
 435. Zarząd Dróg Powiatowych
  Wyświetleń: 3049
 436. Zawiadomienie (Śr.6341.2.14.2.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Veolia Transport sp.z o.o. w Toruniu
  Wyświetleń: 3049
 437. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Sławięcice.
  Wyświetleń: 3047
 438. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży-Gmina Cisek
  Wyświetleń: 3046
 439. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, Azoty, Kędzierzyn
  Wyświetleń: 3045
 440. Karty usług, pozwolenia, wnioski do pobrania, formularze z Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej
  Wyświetleń: 3045
 441. Zawiadomienie (Śr.6223-18/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu
  Wyświetleń: 3044
 442. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem ruchomości - kiosk Pl. Wolności
  Wyświetleń: 3043
 443. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego z 03 września 2015 r. o podjęciu decyzji o wsparciu finansowym zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pt. „Diody nie są takie złe – powiatowa akcja ekologicznej świadomości”
  Wyświetleń: 3043
 444. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic - Gmina Bierawa, o. Brzeźce
  Wyświetleń: 3042
 445. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na założenie i przeprowadzenie jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV, Dziergowice dz. 2133.
  Wyświetleń: 3039
 446. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym, na rzecz współwłaściciela nieruchomości przyległej, w celu poprawienia warunków zagospodarowania, Grunwaldzka
  Wyświetleń: 3038
 447. 17. Jadwiga Mroczko - Radna
  Wyświetleń: 3037
 448. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, ul.Bławatków
  Wyświetleń: 3037
 449. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na założenie i przeprowadzenie napowietrznej linii elektroenergetycznej, Bierawa.
  Wyświetleń: 3036
 450. Zawiadomienie (Śr.6341.2.1.1/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - PL - Bitunowa
  Wyświetleń: 3036
 451. Zapowiedź XXVIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 3035
 452. BA.6743.1.135.2015
  Wyświetleń: 3033
 453. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, Reńska Wieś 1109/1
  Wyświetleń: 3031
 454. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu w 2018r.
  Wyświetleń: 3029
 455. Ogłoszenie o zamówieniu z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 28 września 2006r. na zadanie: Oznakowanie poziome dróg powiatowych
  Wyświetleń: 3026
 456. Zawiadomienie (Śr.6341.1.10.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
  Wyświetleń: 3026
 457. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa B
  Wyświetleń: 3023
 458. Zawiadomienie (Śr.6341.1.4.1.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu Rejon Dystrybucji Wschód Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 3021
 459. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na wymianę kabla elektrycznego, Blachownia.
  Wyświetleń: 3019
 460. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22-08-2011r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych złotowych
  Wyświetleń: 3014
 461. Zawiadomienie (Śr.6341.4.4.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku -Brenntag Polska sp. z o.o.
  Wyświetleń: 3014
 462. Zapowiedź XLII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 3005
 463. Zawiadomienie (Śr.6341.1.36.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 3005
 464. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-budowa mostu żelbetowego na cieku Gołka
  Wyświetleń: 3004
 465. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Azoty
  Wyświetleń: 3001
 466. Ogłoszenie z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 3001
 467. Bohdan Cieślik
  Wyświetleń: 3000
 468. Ogłoszenie o wydaniu decyzji zezwalającej na przeprowadzenie rurociągu - Gmina K-Koźle
  Wyświetleń: 2999
 469. Oświadczenia majątkowe członków zarządu
  Wyświetleń: 2998
 470. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2993
 471. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Orkana 14
  Wyświetleń: 2990
 472. Ogłoszenie o wyznaczeniu parkingu na który będą usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne z dnia 14 listopada 2006r
  Wyświetleń: 2990
 473. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, Kędzierzyn, Armii Krajowej
  Wyświetleń: 2987
 474. 9. Teobald Gocz - Radny
  Wyświetleń: 2986
 475. Zawiadomienie (Śr.6223-58/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Sudzucker Polska S.A.
  Wyświetleń: 2983
 476. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy powiatu k - kozielskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2011- 2015
  Wyświetleń: 2981
 477. Zawiadomienie (Śr.6341.8.3.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Veolia Transport sp.z o.o. w Toruniu
  Wyświetleń: 2981
 478. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - z wniosku Gminy Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2980
 479. 23. Stefan Wałach - Radny
  Wyświetleń: 2974
 480. Zawiadomienie (Śr.6341.1.14.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp.z o.o.
  Wyświetleń: 2973
 481. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Sławięcice.
  Wyświetleń: 2972
 482. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przeznaczonej do oddania w najem - ul. Piastowska 15, Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2972
 483. Zawiadomienie (Śr.6341.1.20.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Karol Kania i Synowie Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2972
 484. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2969
 485. Ogłoszenie Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 8 lutego 2006 r. dot. remontu pokładu drewnianego mostu na rzece Odrze droga nr 1404 O Cisek-Bierawa
  Wyświetleń: 2969
 486. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przeznaczonej do zamiany, z Państwem Jackiem i Izabelą Nowak, Bema
  Wyświetleń: 2968
 487. Zawiadomienie (Śr.6341.5.3.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Brenntag Polska sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2968
 488. Ogłoszenie z dnia 3 lutego 2006 r. z Wydziału Geodezji - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - URBANOWICE
  Wyświetleń: 2964
 489. Zapowiedź XLIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 2964
 490. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, Reńska Wieś, Raciborska 21A/3
  Wyświetleń: 2963
 491. Ogłoszenie z dnia 30-09-2011r. o udzieleniu zamówienia na zadanie: Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych złotowych
  Wyświetleń: 2963
 492. Ogłoszenie z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2963
 493. Zawiadomienie (Śr.6341.1.15.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - HAWE Telekom sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2962
 494. Zawiadomienie (Śr.6341.1.26.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 2961
 495. Zawiadomienie (Śr.6341.1.29.4.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROLAS Józef Thiel Roszowicki Las
  Wyświetleń: 2959
 496. BA.6743.2.53.2018
  Wyświetleń: 2954
 497. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii,Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2953
 498. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko księgowego w Powiatowym Zarządzie Oświaty w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2951
 499. obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws decyzji ZRiD - ul. Marynarska w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2949
 500. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany ze spółką Karol Kania i Synowie
  Wyświetleń: 2949
 501. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zbycia-Gmina Cisek, Gmina K-Koźle
  Wyświetleń: 2948
 502. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu przy ul. Damrota 30 - Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2948
 503. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości na sprzedaż nieruchomości - Maciowakrze
  Wyświetleń: 2948
 504. Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie koncesji na świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie wykonywania drogowych przewozów pasażerskich organizowanych przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski
  Wyświetleń: 2946
 505. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - Gmina K-Koźle, Miejsce Kłodnickie
  Wyświetleń: 2946
 506. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej pod wynajem na cele mieszkaniowe w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego najemcy, Dębowa
  Wyświetleń: 2946
 507. Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 2945
 508. Zawiadomienie (Śr.6223-33/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2945
 509. Zapowiedź XI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2944
 510. BA.6743.4.14.2017
  Wyświetleń: 2943
 511. Zawiadomienie (Śr.6223-32/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2942
 512. Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Gospodarczym
  Wyświetleń: 2941
 513. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości z dnia 31 sierpnia 2006r. na dzierżawę nieruchomości położonej w Chróstach
  Wyświetleń: 2940
 514. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia „Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego” w 2017 r., w miejscowości Kędzierzyn-Koźle ul. Damrota 30 i ul. Skarbowa 4
  Wyświetleń: 2939
 515. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, Zielona 17/10
  Wyświetleń: 2938
 516. Informacja o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 2937
 517. Zawiadomienie (Śr.6223-31/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2935
 518. Zawiadomienie (Śr.6341.1.22.2.2012, Śr.6341.2.9.4.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 2935
 519. Engelhard Harz
  Wyświetleń: 2934
 520. Ogłoszenie z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości o rokowaniach na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Gajowa 10
  Wyświetleń: 2933
 521. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przeznaczonej do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, na rzecz dotychczasowego najemcy, Plac Wolności
  Wyświetleń: 2933
 522. BA.6743.1.138.2015
  Wyświetleń: 2931
 523. Informacja o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2928
 524. Informacja o kandydatach na stanowisko referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2927
 525. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości-Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2927
 526. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, Koźle.
  Wyświetleń: 2927
 527. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy, Landzmierz 241/6
  Wyświetleń: 2926
 528. Ogłoszenie z dnia 05-08-2011r. o udzieleniu zamówienia na zadanie: Wymiana instalacji c.o. w budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piastowskiej
  Wyświetleń: 2925
 529. Zawiadomienie (Śr.6341.2.203.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2924
 530. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, Mostowa, Armii Krajowej
  Wyświetleń: 2923
 531. Zawiadomienie (Śr.6223-16/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Michalec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 2923
 532. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na założenie i przeprowadzenie jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV oraz przebudowę kolizji tej linii z linią 15 kV, Dziergowice.
  Wyświetleń: 2922
 533. Zawiadomienie (Śr.6223-3/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Urząd Miasta K-Koźle
  Wyświetleń: 2922
 534. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-przełożenie koryta rzeki Kłodnicy
  Wyświetleń: 2920
 535. BA.6743.6.53.2015
  Wyświetleń: 2918
 536. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, Blachownia.
  Wyświetleń: 2918
 537. Zawiadomienie (Śr.6223-27/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z wniosku - DB Schenker Rail Spedkol sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2918
 538. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na 3 lata, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, Azoty.
  Wyświetleń: 2917
 539. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2917
 540. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym - ul. Piastowska 15, o. Koźle
  Wyświetleń: 2914
 541. Zapowiedź III Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2914
 542. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - o. Koźle
  Wyświetleń: 2913
 543. Zapowiedź XXXIX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2913
 544. Program współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok.”
  Wyświetleń: 2912
 545. Zapowiedź XXXI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2912
 546. Informacja z PCPR dot. listy kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta ds. kadrowo-administracyjnych
  Wyświetleń: 2911
 547. Zawiadomienie(Śr.6341.2.1.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Tomasz Krupa
  Wyświetleń: 2911
 548. Zawiadomienie (Śr.6341.1.13.2.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Henryk Piechaczek Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2910
 549. Zawiadomienie (Śr.6341.6.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Auto-Myjnia Jacek Nowak Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2910
 550. Zawiadomienie (Śr.6341.1.41.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 2909
 551. Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2908
 552. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 20 lipca 2006r. na remont nawierzchni z wymianą podbudowy
  Wyświetleń: 2908
 553. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości na sprzedaż nieruchomości-Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 2907
 554. PCPR w K-K szuka kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
  Wyświetleń: 2907
 555. Zapowiedź VI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2904
 556. Oświadczenie majątkowe sekretarza powiatu
  Wyświetleń: 2903
 557. Zapowiedź XXII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2902
 558. Działalność lobbingowa 2015
  Wyświetleń: 2901
 559. BA.6740.1.92.2017
  Wyświetleń: 2900
 560. Zapowiedź XL Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 2898
 561. Zapowiedź XVI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego - odwołana
  Wyświetleń: 2898
 562. Ogłoszenie z Wydziału Infrastruktury Drogowej z 28 marca 2006r. o przetargu nieograniczonym dla dróg powiatowych miejskich
  Wyświetleń: 2895
 563. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, Kędzierzyn.
  Wyświetleń: 2894
 564. Zapowiedź XXXVI Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2894
 565. 7. Piotr Girt - Radny
  Wyświetleń: 2891
 566. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości z dnia 06.07.2007r. na sprzedaż nieruchomości położonej w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2891
 567. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości z dnia 31 sierpnia 2006r. na sprzedaż nieruchomości położonych w gm. Bierawa i gm. Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2890
 568. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji,Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2888
 569. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości-gm. Pawłowiczki, gm. K-Koźle
  Wyświetleń: 2887
 570. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 28 listopada 2006r. na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych pozamiejskich na terenie gmin: Pawłowiczki, Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2887
 571. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego
  Wyświetleń: 2887
 572. Zawiadomienie (Śr.6224-14/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2882
 573. Zapowiedź XL Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2881
 574. Prośba o pomoc dla ofiar tornada
  Wyświetleń: 2879
 575. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2879
 576. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 06-11-2014r. w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Założenie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT), obiektów topograficznych (...)
  Wyświetleń: 2878
 577. Władysław Koczubik
  Wyświetleń: 2878
 578. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2877
 579. Piotr Girt
  Wyświetleń: 2877
 580. Zapowiedź I Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2877
 581. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2876
 582. informacja o wydaniu decyzji nr BA.6740.1.383.2016 o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Kłodnicy
  Wyświetleń: 2875
 583. Zapowiedź XIV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2874
 584. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 20-02-2015r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:"Udzielenie i obsługa kredytów złotowych"
  Wyświetleń: 2873
 585. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 30-04-2014r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych złotowych
  Wyświetleń: 2873
 586. Zawiadomienie (Śr.6341.2.10.2.2012, Śr.6341.1.23.2.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - ABR Team sp. z o.o. w Opolu
  Wyświetleń: 2873
 587. Ogłoszenie o wydaniu decyzji zezwalającej na przeprowadzenie kolektora
  Wyświetleń: 2872
 588. I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiacej własnośc Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, położonej w Gminie Pawłowiczki, obręb Chrósty.
  Wyświetleń: 2871
 589. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Sławięcice.
  Wyświetleń: 2871
 590. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji z dnia 24.08.2007r. na oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste i sprzedaż pomieszczeń gospodarczych - Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2870
 591. Zawiadomienie (Śr.6223-43/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-EnergiaPro Spółka Akcyjna w Opolu
  Wyświetleń: 2870
 592. Zawiadomienie (Śr.6224-38/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2869
 593. 2. Reinhold Lepiorz - I Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2868
 594. Zapowiedź XLVI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2868
 595. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 23 czerwca 2006 r. na remont nawierzchni z wymianą podbudowy
  Wyświetleń: 2867
 596. BA.6743.5.60.2016
  Wyświetleń: 2866
 597. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Gospodarczego z dnia 18 sierpnia 2006r. na remont budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego przy ul. Piastowskiej 15
  Wyświetleń: 2864
 598. Ogłoszenie o wyznaczeniu jednostki do usuwania pojazdów z drogi i prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego z dnia 9 listopada 2006r
  Wyświetleń: 2864
 599. Zawiadomienie (Śr.6341.1.27.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - P.A. NOVA S.A. Gliwice
  Wyświetleń: 2863
 600. 13. Władysław Koczubik - Radny
  Wyświetleń: 2862
 601. Zawiadomienie (Śr.6341.1.10.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - G-Net s.c. T. Serwatka, W. Rakoniewski, Knurów
  Wyświetleń: 2861
 602. Ogłoszenie o zamówieniu z Wydziału Gospodarczego z dnia 01 grudnia 2006r. na zadanie: Dostawa tablic rejestracyjnych
  Wyświetleń: 2860
 603. Wydział Promocji - do usunięcia 2
  Wyświetleń: 2860
 604. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, Blachownia.
  Wyświetleń: 2859
 605. Zapowiedź XVII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2859
 606. Zawiadomienie z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków miasta Kędzierzyna-Koźla
  Wyświetleń: 2859
 607. Zawiadomienie (Śr.6341.1.6.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu
  Wyświetleń: 2858
 608. Zawiadomienie (Śr.6341.1.21.2.2012, Śr.6341.2.8.4.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 2857
 609. Jak uzyskać miejsce w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym:
  Wyświetleń: 2855
 610. Zawiadomienie (Śr.6341.1.2.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Zarząd Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2855
 611. Zespół Radców Prawnych
  Wyświetleń: 2855
 612. Zapowiedź XLIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2854
 613. Zawiadomienie (Śr.6341.2.6.3.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 2854
 614. Zawiadomienie (Śr.6341.1.3.1.2014)o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-B.Skowrońska-Petek,A.Piotrowska-Bierawa
  Wyświetleń: 2853
 615. Zawiadomienie (Śr.6341.2.9.1.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2853
 616. Zapowiedź XXVI Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2851
 617. Działalność lobbingowa 2016
  Wyświetleń: 2850
 618. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Gospodarczego z dnia 13 marca 2007r. na zadanie: Świadczenie ochrony mienia Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2850
 619. 10. Krzysztof Gudejko - Radny
  Wyświetleń: 2849
 620. Statystyka zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców za I półrocze 2016r.
  Wyświetleń: 2849
 621. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, Kędzierzyn, Armii Krajowej
  Wyświetleń: 2848
 622. Zawiadomienie (Śr.6223-34/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - PL-Bitunowa sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2848
 623. Zapowiedź XXX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2847
 624. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 14 lipca 2006r. na zadanie: Modernizacja drogi powiatowej nr 1402 O na odcinku ulicy Brzozowej w miejscowości Stara Kuźnia (...)
  Wyświetleń: 2843
 625. Ogłoszenie z Wydziału Infrastruktury Drogowej z 28 marca 2006r. o przetargu nieograniczonym dla dróg powiatowych pozamiejskich
  Wyświetleń: 2842
 626. Zapowiedź LI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2842
 627. Informacja o wynikach naboru do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu na wolne stanowisko referenta do spraw kadrowo-administracyjnych
  Wyświetleń: 2841
 628. ZAWIADOMIENIE(Śr.6341.16.1.2014) O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO-JAN CHYLA AUTO SERNICE K-KOŹLE
  Wyświetleń: 2841
 629. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 28 listopada 2006r. na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych pozamiejskich na terenie gmin: Bierawa, Cisek, Polska Cerekiew
  Wyświetleń: 2840
 630. Ogłoszenie o zamówieniu z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 13 listopada 2006r. na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych pozamiejskich na terenie gmin: Pawłowiczki, Reńska Wieś w sezonie zimowym 2006/2007
  Wyświetleń: 2840
 631. Zapowiedź XLII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2839
 632. Zawiadomienie (Śr.6224-16/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Joachim Sekler
  Wyświetleń: 2839
 633. Zawiadomienie (Śr.6224-7/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Bogdan Szpryngiel
  Wyświetleń: 2839
 634. BA.6743.6.51.2015
  Wyświetleń: 2838
 635. Zawiadomienie (Śr.6223-20/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2837
 636. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 04 lipca 2006r. na remont nawierzchni z wymianą podbudowy
  Wyświetleń: 2836
 637. BA.6743.1.136.2015
  Wyświetleń: 2835
 638. Ogłoszenie o zamówieniu z Wydziału Gospodarczego na dostawę i montaż windy, remont klatek schodowych, remont kominów na dachu, montaż oporowych płotków śniegowych oraz naprawę instalacji odgromowej
  Wyświetleń: 2835
 639. Realizacja Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami oraz wykonanie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska za lata 2009-2010
  Wyświetleń: 2835
 640. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy o. Koźle
  Wyświetleń: 2835
 641. Informacja o dyżurach Powiatowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2834
 642. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny, Pawłowiczki i Borzysławice
  Wyświetleń: 2834
 643. Zawiadomienie o zamieszczeniu Aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2012-2015 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko aktualizacji programu ochrony środowiska
  Wyświetleń: 2834
 644. Zapowiedź I Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 2833
 645. Zawiadomienie (Śr.6224-19/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Polska Cerekiew
  Wyświetleń: 2832
 646. Ogłoszenie o wynikach konkursu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej tj. Prowadzenie Domu pomocy Społecznej Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie
  Wyświetleń: 2831
 647. KOMISJA PROMOCJI POWIATU I ROLNICTWA - istniała do września 2011 roku
  Wyświetleń: 2830
 648. Ogłoszenie o IV przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Chrósty
  Wyświetleń: 2827
 649. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, Sławięcice
  Wyświetleń: 2827
 650. Negocjacje z ogłoszeniem z dnia 6 marca 2006 r. z Wydziału Gospodarczego - ogłoszenie o zamówieniu na zakup paliwa dla pojazdów eksploatowanych w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie - Koźlu na zasadzie bezgotówkowych transakcji
  Wyświetleń: 2826
 651. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia-Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2825
 652. Informacja o wydaniu na rzecz TAURON WYTWARZANIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach decyzji administracyjnej Nr 662/2012 o pozwoleniu na budowę bloku energetycznego
  Wyświetleń: 2824
 653. Zaproszenie do złożenia oferty w zakresie świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu w 2017r.
  Wyświetleń: 2824
 654. 3. Bohdan Górniak - II Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2823
 655. Zapowiedź XX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2823
 656. Zawiadomienie (Śr.6341.1.5.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2823
 657. Krzysztof Gudejko
  Wyświetleń: 2822
 658. Ogłoszenie z dn. 03.01.2013r. o udzieleniu zamówienia na zadanie: Zakup energii elektrycznej na potrzeby punktów poboru Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu i jednostek organizacyjnych Powiatu
  Wyświetleń: 2821
 659. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Cisek
  Wyświetleń: 2820
 660. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Gospodarczego z dnia 23 listopada 2006r. na zadanie:Termomodernizacja budynku warsztatowo-magazynowego(...)
  Wyświetleń: 2819
 661. Zawiadomienie (Śr.6223-5/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Warter Spółka Jawna
  Wyświetleń: 2819
 662. Zawiadomienie (Śr.6223-59/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - MILPOL Krzysztof Miler
  Wyświetleń: 2819
 663. Ogłoszenie z dnia 14.09.2011r. o udzieleniu zamówienia na zadanie: Zamieszczanie w prasie ogłoszeń prasowych Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2816
 664. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko inspektora w Wydziale Gospodarczym
  Wyświetleń: 2815
 665. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ALEJA JANA PAWŁA II
  Wyświetleń: 2815
 666. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na działalność medyczną
  Wyświetleń: 2814
 667. Zapowiedź XI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2814
 668. Zawiadomienie (Śr.6341.1.17.1.2014, Śr.6341.2.8.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Pietrowice Wielkie
  Wyświetleń: 2814
 669. Program współpracy powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok
  Wyświetleń: 2813
 670. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2812
 671. Zawiadomienie (Śr.6341.1.27.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Cisek
  Wyświetleń: 2812
 672. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargowym - Kędzierzyn-Koźle, Sławięcicka 83
  Wyświetleń: 2811
 673. Zapowiedź XIX Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2811
 674. Zawiadomienie (Śr.6341.2.13.2.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2811
 675. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2810
 676. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Inspektora w Wydziale Gospodarczym w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2809
 677. Zapowiedź XXXVIII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2809
 678. Zawiadomienie (Śr.6224-33/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2809
 679. BA.6743.2.64.2015
  Wyświetleń: 2808
 680. Zapowiedź LVI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2807
 681. Zawiadomienie (Śr.6341.1.5.2.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gerard Jaszkowic, Ucieszków
  Wyświetleń: 2807
 682. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2806
 683. Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2805
 684. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę o. Koźle
  Wyświetleń: 2804
 685. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji z dnia 24.08.2007r. na sprzedaż nieruchomości - Gmina Cisek i Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2800
 686. Ogłoszenie z 28 kwietnia 2008 Wydziału Geodezji o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2799
 687. Zawiadomienie (Śr.6223-50/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2799
 688. Zawiadomienie (Śr.6341.1.2.1.2011) o wszczęciu postępowania oraz zawiadomienie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o środowisku i jego ochronie - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2799
 689. Zawiadomienie (Śr.6341.10.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - DB Schenker Rail Polska Spółka Akcyjna w Zabrzu
  Wyświetleń: 2799
 690. Powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 2795
 691. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Infrastruktury Drogowej na remont nawierzczni ul. Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2794
 692. Zawiadomienie (Śr.7645-4/2010) o wszczęciu postępowania oraz zawiadomienie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o środowisku i jego ochronie - Südzucker Polska
  Wyświetleń: 2793
 693. Ogłoszenie w sprawie stowarzyszeń NIE przejestrowanych do KRS
  Wyświetleń: 2791
 694. Zapowiedź XIV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2791
 695. Zapowiedź XIX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2789
 696. Zawiadomienie (Śr.6224-17/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  Wyświetleń: 2787
 697. Zapowiedź LV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2785
 698. Zawiadomienie (Śr.6223-23/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu
  Wyświetleń: 2785
 699. Zawiadomienie (Śr.6224-42/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Norbert Stronciwilk, Norbert Ruzik
  Wyświetleń: 2785
 700. Zawiadomienie (Śr.6341.1.15.1.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Bernadeta Lach i Janusza Lach, Przewóz
  Wyświetleń: 2785
 701. Ogłoszenie Wydziału Geodezji z dnia 16 września 2008 roku o wywieszeniu wykazów nieruchomości Skarbu Państwa: Cisek, Kędzierzyn, Blachownia
  Wyświetleń: 2784
 702. Ogłoszenie z Wydziału Infrastruktury Drogowej z 7 kwietnia 2006r. o przetargu nieograniczonym na mechaniczne czyszczenie wpustów ulicznych dróg powiatowych miejskich
  Wyświetleń: 2784
 703. Zawiadomienie (Śr.6341.1.6.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Fundacji EURO-COUTRY Partnerstwo dla Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich w Zakrzowie
  Wyświetleń: 2784
 704. Ogłoszenie o II przetargu ustym nieograniczonym na najem nieruchomości - o. Kędzierzyn, Damrota 30
  Wyświetleń: 2783
 705. Ogłoszenie o zamówieniu z Wydziału Gospodarczego na udzielenie i obsługę kredytu
  Wyświetleń: 2783
 706. Zapowiedź XXXVII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2783
 707. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - o. Polska Cerekiew
  Wyświetleń: 2782
 708. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę-K-Koźle
  Wyświetleń: 2780
 709. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Gminie Cisek
  Wyświetleń: 2780
 710. Zawiadomienie (Śr.6223-15/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Paweł Kopaniecki
  Wyświetleń: 2780
 711. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu przy ul. Damrota 30 - Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2779
 712. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Rewitalizacja skweru Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 13.
  Wyświetleń: 2778
 713. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonej do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat, Koźle.
  Wyświetleń: 2777
 714. Informacja o dyżurach Powiatowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2776
 715. Informacja o zamiarze wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości, zezwalającej na przeprowadzenie przewodów służących do przesyłania gazu - o. Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2776
 716. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem nieruchomości - o. Kędzierzyn, Damrota 30
  Wyświetleń: 2776
 717. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego Wydziału Infrastruktury Drogowej na dostawę oznakowania pionowego z dnia 28 lutego 2006r.
  Wyświetleń: 2776
 718. Zapowiedź XXXV Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2776
 719. Zawiadomienie ( Śr.6341.7.1.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Grzegorz Cybis Masarstwo-Wędliniarstwo w Naczęsławicach
  Wyświetleń: 2773
 720. Oświadczenie majątkowe skarbnika powiatu składane w 2016 r.
  Wyświetleń: 2772
 721. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym ul. Piastowska 15 w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2772
 722. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Brentag Polska Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2772
 723. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 11-02-2015r. o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Założenie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Baza Danych GESUT), obiektów topograficznych (...)
  Wyświetleń: 2771
 724. Zawiadomienie (Śr.6341.4.2.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Ruetgers Poland Spółka z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2771
 725. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-budowa mostu na rzece Odrze
  Wyświetleń: 2770
 726. Henryk Hojdem
  Wyświetleń: 2764
 727. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 2764
 728. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2764
 729. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko - z wniosku Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania odpadów Czysty Region Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2759
 730. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Gospodarczego z dnia 19 lutego 2007r. na zadanie: Dostawa samochodu służbowego do Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2758
 731. Protokoły z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego VI kadencja
  Wyświetleń: 2758
 732. Zapowiedź XLIV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2758
 733. Zapowiedź XLV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2758
 734. Reinhold Lepiorz
  Wyświetleń: 2757
 735. Zawiadomienie (Śr.6223-7/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 2756
 736. II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, położonej w Gminie Pawłowiczki, obręb Chrósty
  Wyświetleń: 2754
 737. Mechaniczne koszenie traw i chwastów z poboczy dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2753
 738. Zapowiedź XXXIV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2753
 739. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, obręb Azoty
  Wyświetleń: 2752
 740. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ULICA KOZIELSKA
  Wyświetleń: 2751
 741. Zapowiedź II Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2751
 742. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - z wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2750
 743. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat, Chrósty.
  Wyświetleń: 2750
 744. Zawiadomienie (Śr.6341.2.15.3.2012,) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu
  Wyświetleń: 2750
 745. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 26 czerwca 2012r. na zadanie: Dostawa materiałów dydaktycznych i sprzętów na potrzeby projektu Dobry zawód - lepsza przyszłość.
  Wyświetleń: 2749
 746. Zapowiedź XV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2749
 747. Zawiadomienie (Śr.6224-39/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Sudzucker Polska S.A.
  Wyświetleń: 2748
 748. Ogłoszenie o zamówieniu z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 29 sierpnia 2006r na zadanie: Wykonanie nowej nawierzchni ul. 1 Maja w Kędzierzynie Koźlu (...)
  Wyświetleń: 2747
 749. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2744
 750. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości-Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2743
 751. Zawiadomienie (Śr.6341.8.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Auto Plus - Lellek Andrzej
  Wyświetleń: 2743
 752. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, Reńska Wieś.
  Wyświetleń: 2742
 753. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Termomodernizacja izolacji wilgotnościowej zewnętrznych ścian przyziemia budynku Starostwa Powiatowego przy Placu Wolności 13 w Kędzierzynie-Koźlu.
  Wyświetleń: 2742
 754. Zawiadomienie (Śr.6341.1.3.1.2013 Śr.6341.2.3.1.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu
  Wyświetleń: 2742
 755. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości - o. Koźle, ul. Anny 11
  Wyświetleń: 2741
 756. Zawiadomienie (Śr.6341.1.2.1.2013 Śr.6341.2.2.2.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2741
 757. Zawiadomienie (Śr.6341.2.20.3.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Zakład Usług Komunalnych w Baborowie
  Wyświetleń: 2741
 758. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 31.10.2013r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Utwardzenie placu przy budynku nr 15 przy ul. Piastowskiej w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2740
 759. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym - ul. Judyma, K-Koźle
  Wyświetleń: 2740
 760. Zawiadomienie (Śr.6341.2.19.3.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Zakład Usług Komunalnych w Baborowie
  Wyświetleń: 2740
 761. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Gospodarczego z dnia 04 września 2006r. na zadanie: Opracowanie graficzne, wykonanie, druk i dostawa materiałów promocyjnych (...)
  Wyświetleń: 2739
 762. Zapowiedź XXVII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2738
 763. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym - o. Dębowa
  Wyświetleń: 2738
 764. Ogłoszenie o zamówieniu z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 08.08.2006r. na zadanie: Modernizacja drogi powiatowej nr 1405 O Pawłowiczki - Polska Cerekiew odc. Pawłowiczki - Ostrożnica
  Wyświetleń: 2737
 765. Zapowiedź VI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2737
 766. Zawiadomienie (Śr.6224-6/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 2737
 767. Informacja o wydaniu na rzecz Gminy Pawłowiczki decyzji o pozwoleniu na budowę - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Grodzisko
  Wyświetleń: 2736
 768. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2734
 769. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia o. Koźle
  Wyświetleń: 2734
 770. Zapowiedź XXIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2734
 771. Zapowiedź LIV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2733
 772. Informacja o zmianie składu osobowego Powiatowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2732
 773. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości-Ligota Wielka, Azoty, Blachownia
  Wyświetleń: 2732
 774. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 21 listopada 2012r. na zadanie: Dostawa materiałów dydaktycznych na potrzeby projektu Dobry zawód - lepsza przyszłość
  Wyświetleń: 2732
 775. Zawiadomienie(Śr.6341.1.1.2.20150 o wszczęciu postepowania wodnoprawnego - dr Michał Gwoździewicz
  Wyświetleń: 2732
 776. Ogłoszenie o III przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, obręb Chrósty.
  Wyświetleń: 2730
 777. Zapowiedź XX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2730
 778. Informacja o wydaniu na rzecz KAMET S.A., decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę - budowa zbiornika na azot w Reńskiej Wsi
  Wyświetleń: 2729
 779. Zawiadomienie (Śr.6341.1.33.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 2729
 780. Zawiadomienie (Śr.6341.2.1.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2729
 781. Ogłoszenie z dnia 3 lutego 2006 r. z Wydziału Geodezji - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - Kotlarnia, Grabówka
  Wyświetleń: 2728
 782. Zawiadomienie (Śr.6223-22/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  Wyświetleń: 2728
 783. Zawiadomienie (Śr.6224-12/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 2728
 784. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2727
 785. Zawiadomienie(Śr.6341.2.4.1.2014) o wszczęciu postępowaia wodnoprawnego - MWiK Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2726
 786. Oświadczenia majątkowe członków zarządu składane w 2016 r.
  Wyświetleń: 2725
 787. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie przetargowym - o. Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2725
 788. Filia Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu rozpoczęła swoją działalność w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2722
 789. Zapowiedź XXXIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2722
 790. BA.6744.5.2016
  Wyświetleń: 2721
 791. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości z dnia 27 listopada 2006r. na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Dziergowicach i Długomiłowicach
  Wyświetleń: 2721
 792. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste i sprzedaży
  Wyświetleń: 2720
 793. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem nieruchomości - o. Koźle, Piastowska 15
  Wyświetleń: 2720
 794. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży o. Cisek
  Wyświetleń: 2720
 795. Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2719
 796. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży-Blachownia
  Wyświetleń: 2719
 797. Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych złotowych
  Wyświetleń: 2719
 798. Ogłoszenie o zamówieniu z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 13 listopada 2006r. na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych pozamiejskich na terenie gmin: Bierawa, Cisek, Polska Cerekiew w sezonie zimowym 2006/2007
  Wyświetleń: 2719
 799. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Bierawa - Brzeźce, ul. Gliwicka
  Wyświetleń: 2719
 800. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży o. Koźle
  Wyświetleń: 2718
 801. BA.6743.2.57.2015
  Wyświetleń: 2716
 802. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
  Wyświetleń: 2716
 803. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa dla nieruchomości położonej w Gminie Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 2716
 804. Ogłoszenie Wydziału Geodezji z 16 września 2008 roku: I przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa w Landzmierzu
  Wyświetleń: 2716
 805. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - teren po zlikwidowanej Stoczni Koźle
  Wyświetleń: 2716
 806. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22-06-2011r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Wymiana instalacji c.o. w budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piastowskiej 15
  Wyświetleń: 2715
 807. Zawiadomienie (Śr.6341.1.11.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - G-Net s.c. T. Serwatka, W. Rakoniewski, Knurów
  Wyświetleń: 2714
 808. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zbycia - Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2713
 809. Ogłoszenie o zamówieniu z Wydziału Gospodarczego z dnia 07.12.2007r.:Dostawa tablic rejestracyjnych
  Wyświetleń: 2713
 810. Zawiadomienie (Śr.6341.1.24.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2713
 811. 4. Anna Białek - Radna
  Wyświetleń: 2712
 812. Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości z dnia 15 lutego 2007r. na sprzedaż nieruchomości - Maciowakrze
  Wyświetleń: 2712
 813. Zawiadomienie (Śr.6341.6.1.2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Warter Sp.z o.o. w Warszawie
  Wyświetleń: 2712
 814. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - gm. Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2711
 815. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu przy ul. Damrota 30 - Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2711
 816. Podsumowanie wizyty zespołu OBIBOKI w Niemczech
  Wyświetleń: 2711
 817. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2711
 818. Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa tablic rejestracyjnych
  Wyświetleń: 2710
 819. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 20.11.2015r. o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Założenie baz danych: Geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (Baza danych GESUT) - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2710
 820. Ogłoszenie w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy powiatu k - kozielskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2011- 2015
  Wyświetleń: 2710
 821. Zapowiedź XXXVIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2710
 822. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2710
 823. Zawiadomienie (Śr.6341.1.3.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2709
 824. Zawiadomienie (Śr.6341.10.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - CeWe Color sp.z o.o.
  Wyświetleń: 2709
 825. Zawiadomienie (Śr.6224-50/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Zdzisław Czuczwara PIWIS
  Wyświetleń: 2706
 826. Zawiadomienie (Śr.6224-4/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - RINNEN POLSKA
  Wyświetleń: 2704
 827. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia-Sławięcice
  Wyświetleń: 2703
 828. Ogłoszenie IV przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ul. Bławatków Kędzierzy-Koźle
  Wyświetleń: 2703
 829. Zapowiedź XXIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2703
 830. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A, 47-220 Kędzierzyn-Koźle pozwolenia na budowę nowej elektrociepłowni w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2702
 831. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w drodze darowizny na rzecz Gminy Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2702
 832. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 9 października 2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Dostawa materiałów dydaktycznych na potrzeby projektu pod nazwą: Dobry zawód - lepsza przyszłość (...)
  Wyświetleń: 2701
 833. Zapowiedź VIII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2701
 834. Zawiadomienie (Śr.6341.1.27.2.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2701
 835. Teobald Gocz
  Wyświetleń: 2700
 836. Ogłoszenie z dn. 27.02.2013r. o udzieleniu zamówienia na zadanie: Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do punktów poboru Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu i jednostek organizacyjnych Powiatu
  Wyświetleń: 2698
 837. Zawiadomienie (Śr.6223-57/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Urząd Miasta K-Koźle
  Wyświetleń: 2698
 838. Informacja o wydaniu na rzecz inwestora Robert Białdyga Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANSKOM, Jaryszów - decyzji administracyjnej o pozwoleniu na przebudowę wytwórni mas bitumicznych w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Głównej
  Wyświetleń: 2697
 839. Zawiadomienie (Śr.6341.1.9.1.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu
  Wyświetleń: 2697
 840. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03.06.2014 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Wykonanie robót budowlanych na Placu Wolności przy Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu"
  Wyświetleń: 2696
 841. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, Azoty i Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2694
 842. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2692
 843. Ogłoszenie o zamówieniu-Przebudowa i remont wraz z zabezpieczeniem budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 1
  Wyświetleń: 2692
 844. Zawiadomienie (Śr.6341.1.7.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu
  Wyświetleń: 2692
 845. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym - Koźle ul. Roosevelta
  Wyświetleń: 2691
 846. V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa Gmina Kędzierzyn-Koźle Obręb BLACHOWNIA teren dawnych Zakładów Chemicznych
  Wyświetleń: 2690
 847. Zapowiedź VIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2690
 848. Zawiadomienie (Śr.6224-11/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Adam Mundziakiewicz
  Wyświetleń: 2690
 849. Roczny Program współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok
  Wyświetleń: 2689
 850. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego położonej w Gminie K-Koźle
  Wyświetleń: 2688
 851. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym, Koźle
  Wyświetleń: 2688
 852. Zapowiedź V Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2688
 853. Obwieszczenie Starosty o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej-Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2687
 854. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Przewóz
  Wyświetleń: 2687
 855. Zawiadomienie (Śr.6341.9.3.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Galon Paliwa Karol Galara w Głubczycach
  Wyświetleń: 2687
 856. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 2686
 857. Zapowiedź XXXIV Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2686
 858. Zapowiedź XXXVII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2685
 859. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 04-04-2013r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych złotowych
  Wyświetleń: 2684
 860. Program Aktywności Lokalnej na lata 2011-2013 dla młodzieży w wieku 15-25 lat z terenu powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego przebywającej w placówkach opiekuńczo - wychowawczych lub rodzinach zastępczych
  Wyświetleń: 2684
 861. Zawiadomienie (Śr.6341.1.14.2.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Zofia Stępień Świebodzin
  Wyświetleń: 2684
 862. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. decyzji administracyjnej - budowa instalacji do transportu i dozowania kwasu tereftalowego...
  Wyświetleń: 2683
 863. Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zbycia
  Wyświetleń: 2683
 864. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 07.11.2011r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Zamieszczanie w prasie ogłoszeń prasowych Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2683
 865. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 2682
 866. Ogłoszenie o zamówieniu z Wydziały Infrastruktury Drogowej z dnia 25 sierpnia 2006r. na zadanie: Wykonanie nowej nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr 1434 0 - ul. Szpaków (os. Miejsce Kłodnickie) w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2682
 867. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z dnia 2008-01-15 - Dziergowice
  Wyświetleń: 2682
 868. Płatne parkowanie na ul. Wojska Polskiego
  Wyświetleń: 2680
 869. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 9 lipca 2012r. na zadanie: Dostawa materiałów dydaktycznych i sprzętów na potrzeby projektu Dobry zawód - lepsza przyszłość
  Wyświetleń: 2678
 870. Ogłoszenie z dn. 23.01.2013 o przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów spożywczych i chemii gospodarczej
  Wyświetleń: 2678
 871. Zawiadomienie ( Śr.6341.1.18.1.2013, Śr.6341.2.17.1.2013 ) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2678
 872. Zawiadomienie (Śr.6341.1.22.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o.o.
  Wyświetleń: 2678
 873. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości o. Cisek, o. Koźle
  Wyświetleń: 2676
 874. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - Gmina Cisek
  Wyświetleń: 2676
 875. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, Al. Armii Krajowej
  Wyświetleń: 2676
 876. Zawiadomienie (Śr.6341.1.17.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
  Wyświetleń: 2676
 877. Zawiadomienie z Wydziału Budownictwa i Architektury o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego-Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2676
 878. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2675
 879. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę o. Koźle
  Wyświetleń: 2675
 880. BA.6743.6.62.2015
  Wyświetleń: 2674
 881. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11
  Wyświetleń: 2672
 882. Zapowiedź LIX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2672
 883. Zawiadomienie (Śr.6223-55/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - ORLEN S.A.
  Wyświetleń: 2672
 884. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z dnia 2008-01-15 - Bierawa
  Wyświetleń: 2671
 885. Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2670
 886. Zawiadomienie (Śr.6224-40/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2670
 887. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-dotyczy rowu melioracyjnego RE-1
  Wyświetleń: 2670
 888. Ogłoszenie z Wydziału Gospodarczego z dnia 4 kwietnia 2006 roku o przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż windy oraz remont w budynku przy Placu Wolności 13
  Wyświetleń: 2669
 889. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2669
 890. Zapowiedź XXXV Sesji Rady Powiatu - na 20 grudnia 2005 r.
  Wyświetleń: 2668
 891. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości - o. Koźle, ul. Anny 11
  Wyświetleń: 2667
 892. Zapowiedź XLVIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2667
 893. Zawiadomienie ( Śr.6341.1.4.2.2014, Śr.6341.2.2.2.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Polska Cerekiew
  Wyświetleń: 2666
 894. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2665
 895. Zapowiedź IX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2665
 896. Zawiadomienie (Śr.6320.1.1.2014) o wszczęciu postępowania - Spółka pod firmą Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o. w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2665
 897. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2663
 898. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Roszowicki Las
  Wyświetleń: 2663
 899. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 30.04.2007r. na zadanie: Dostawa samochodu ciężarowego do Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2662
 900. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-GDDKiA Opole
  Wyświetleń: 2662
 901. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, Sławięcice.
  Wyświetleń: 2661
 902. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wniosku w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego
  Wyświetleń: 2661
 903. Zawiadomienie ( Śr.6341.8.3.2013 ) o wszczęciu postępowania - Rinnen Polska, Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, Spedycja Międzynarodowa, Grabówka
  Wyświetleń: 2660
 904. Zawiadomienie (Śr.6341.1.15.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Bogdan Szpryngiel, Dębowa
  Wyświetleń: 2660
 905. Obwieszczenie o wydaniu decyzji (Śr.6341.2.11.6.2011) udzielającej pozwolenia wodnoprawnego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2658
 906. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 2654
 907. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 2654
 908. Wykaz nieruchmości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat Gm. Cisek o. Kobylice
  Wyświetleń: 2652
 909. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2651
 910. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Budowa drogi gminnej w Cisku
  Wyświetleń: 2650
 911. Ogłoszenie o wyznaczeniu parkingu na który będą usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne z dnia 15 marca 2010 r
  Wyświetleń: 2650
 912. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 20.11.2013r.:Zakup energii elektrycznej na potrzeby punktów poboru Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu i jednostek organizacyjnych Powiatu
  Wyświetleń: 2649
 913. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym ul. Damrota 30 w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2649
 914. Zapowiedź XLIX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2649
 915. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem-K-Koźle
  Wyświetleń: 2648
 916. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do przekazania w drodze darowizny
  Wyświetleń: 2648
 917. Zawiadomienie (Śr.6223-42/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Zakład Projektowania i Wykonastwa PIWIS w Opolu
  Wyświetleń: 2648
 918. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, obręb Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2647
 919. Zawiadomienie (Śr.6341.1.21.2.2014, Śr.6341.2.13.3.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2647
 920. Zawiadomienie (Śr.6341.1.7.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 2647
 921. Zapowiedź XLI nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2646
 922. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
  Wyświetleń: 2645
 923. Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2643
 924. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania i sprzedaży-Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2643
 925. Zawiadomienie (Śr.6224-13/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 2643
 926. Ogłoszenie o I przetargu ustym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości-Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2642
 927. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2642
 928. Oświadczenie majątkowe sekretarza powiatu składane w 2016 r.
  Wyświetleń: 2639
 929. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat Gm. Cisek ob.Landzmierz
  Wyświetleń: 2639
 930. Zawiadomienie ( Śr.6341.2.10.3.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Remondis Aqua Toszek Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2639
 931. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny
  Wyświetleń: 2638
 932. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości z dnia 16.10.2007r. na sprzedaż nieruchomości - gm. Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2638
 933. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, Blachownia.
  Wyświetleń: 2638
 934. Zawiadomienie (Śr.6341.1.13.2.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2638
 935. BA.6743.6.63.2016
  Wyświetleń: 2636
 936. Ogłoszenie o V przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Chrósty.
  Wyświetleń: 2636
 937. Zapowiedź XXXV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2635
 938. Ogłoszenie Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu o zamówieniu z dnia 11.02.2013r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Dostawa samochodu osobowo-dostawczego
  Wyświetleń: 2634
 939. Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego IV kadencja
  Wyświetleń: 2634
 940. Zapowiedź IV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2634
 941. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
  Wyświetleń: 2633
 942. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Cisek 411/4 i 412/4
  Wyświetleń: 2633
 943. Zapowiedź IV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2633
 944. Zawiadomienie (Śr.6341.2.5.3.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Spółdzielnia Usług Rolniczych w Cisku
  Wyświetleń: 2633
 945. Informacja o wydaniu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Zabrzu pozwolenia na budowę
  Wyświetleń: 2632
 946. Zawiadomienie(Śr.6341.1.11.2.2013, Śr.6341.2.12.3.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Magdalena Kwasniewska oraz Sławomir Kwaśniewski Dziergowice
  Wyświetleń: 2632
 947. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - o. Koźle
  Wyświetleń: 2630
 948. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa na wniosek Pana Andrzeja Paszkiewicza - Zakład Usług i Robót Wodnych Sp. z o.o. w Opolu
  Wyświetleń: 2630
 949. Zawiadomienie (Śr.6341.2.4.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Martyna Sekler, Poborszów
  Wyświetleń: 2628
 950. Ogłoszenie o zamówieniu z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 13 listopada 2006r. na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich w sezonie zimowym 2006/2007
  Wyświetleń: 2627
 951. Zapowiedź IV Sesji Rady Powiatu Kędzierzńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2627
 952. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Gospodarczego z dnia 23 listopada 2006r. na zadanie: Remont klatki schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2626
 953. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 2626
 954. Zapowiedź VII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2625
 955. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem nieruchomości - o. Kędzierzyn, Damrota 30
  Wyświetleń: 2624
 956. Zapowiedź XIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2624
 957. Zawiadomienie (Śr.6341.1.5.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2624
 958. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym ul. Kozielska 11 w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2623
 959. Zawiadomienie (Śr.6341.1.4.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Opole
  Wyświetleń: 2623
 960. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Karol Kania i Synowie Sp. z o. o. Piasek
  Wyświetleń: 2623
 961. Ogłoszenie z dnia 05.12.2011r. o udzieleniu zamówienia na zadanie: Zamieszczanie w prasie ogłoszeń prasowych Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2622
 962. Zawiadomienie (Śr.6341.2.15.2.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Cisek
  Wyświetleń: 2620
 963. Adaptacja wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Judyma 4 w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2619
 964. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 2619
 965. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym, ul. Judyma 4
  Wyświetleń: 2618
 966. Zapowiedź XXI Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2618
 967. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 2618
 968. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat Gm. Bierawa o. Dziergowice
  Wyświetleń: 2617
 969. Działalność PUP w K-K - podsumowanie 2003 r.
  Wyświetleń: 2616
 970. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - o. Koźle
  Wyświetleń: 2615
 971. Zapowiedź XVII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 2614
 972. Zapowiedź XXVI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2613
 973. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - na wniosek Damen Shipyards Koźle Sp z o.o.
  Wyświetleń: 2613
 974. Zawiadomienie (Śr.6223-35/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Cisek
  Wyświetleń: 2612
 975. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości z dnia 21.02.2007r. na sprzedaż nieruchomości - Cisowa
  Wyświetleń: 2611
 976. Wicestarosta Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego II kadencji
  Wyświetleń: 2611
 977. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa dla nieruchomości położonej w Gminie Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 2610
 978. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego położonych w Gminie Kędzierzyn - Koźle obręb Sławięcice
  Wyświetleń: 2610
 979. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, Azoty
  Wyświetleń: 2609
 980. Zapowiedź LII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2608
 981. Zapowiedź XLIII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2608
 982. Zapowiedź XLI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2607
 983. Zapowiedź XXIII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2607
 984. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 12 grudnia 2006r. na zadanie: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej (...)
  Wyświetleń: 2606
 985. Uchwały wraz z załącznikami z V Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 marca 2015 roku
  Wyświetleń: 2605
 986. Ogłoszenie z dnia 02 października 2007r. z Wydziału Geodezji o II przetargu ustnym nieograniczonym dla nieruchomości położonej w Kędzierzynie - Koźlu przy ul. Sławęcickiej 83
  Wyświetleń: 2604
 987. Zapowiedź XII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2604
 988. Informacja o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2603
 989. Ogłoszenie o II przetargu ustym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości z dnia 2007-12-17 na sprzedaż nieruchomości-Maciowakrze
  Wyświetleń: 2603
 990. Informacja o wydaniu na rzecz Prezydenta Miasta K-Koźla decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa i przebudowa Alei Jana Pawła II
  Wyświetleń: 2599
 991. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr 5/34/2015 dwóch elektrowni wiatrowych dla ENERGIA FRANZ Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2598
 992. Zapowiedź XXX Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2598
 993. Zawiadomienie (Śr.6224-52/2009, Śr.6223-63/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Krzysztof Bussek ERGO-MEW Sp. zo.o.
  Wyświetleń: 2598
 994. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. decyzji administracyjnej - przebudowa układu przenośników węgla
  Wyświetleń: 2597
 995. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania
  Wyświetleń: 2597
 996. Wykaz ruchomości przeznaczonej do oddania w najem o. Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2597
 997. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Infrastruktury Drogowej na świadczenie ochrony ubezpieczeniowej
  Wyświetleń: 2596
 998. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, Cisek.
  Wyświetleń: 2596
 999. Ogłoszenie Marszałka Województwa Opolskiego o projekcie dokumentu pn.: Program ochrony powietrza dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego w zakresie emisji benzenu i pyłu PM10
  Wyświetleń: 2595
 1000. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2595
 1001. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2595
 1002. Informacja o wynikach IV przetargu, Sławięcice.
  Wyświetleń: 2594
 1003. Obwieszczenie dot. Budowy Zintegrowanego Centrum Wytwórczego Opakowań w Zakresie Technologii - projekt budowlany - przez MARMA POLSKIE FOLIE sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2594
 1004. Ogłoszenie z dnia 29 kwietnia 2008 r. z Wydziału Geodezji o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego położonej w Maciowakrzy
  Wyświetleń: 2594
 1005. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przeznaczonej do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, na rzecz dotychczasowego najemcy, Kiosk, Plac Wolności 13
  Wyświetleń: 2594
 1006. Zapowiedź XI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2594
 1007. Zawiadomienie (Śr.6223-44/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2594
 1008. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na najem nieruchomości na okres 3 lat ul. Damrota 30, Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2593
 1009. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - Cisek
  Wyświetleń: 2593
 1010. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 5 listopada 2012r. na zadanie: Przeprowadzenie kursów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
  Wyświetleń: 2592
 1011. Petycje 2017
  Wyświetleń: 2592
 1012. Zawiadomienie o uzgodnieniu warunków realizacji-Budowa rurociągu tłoczonego kanalizacji sanitarnej w Długomiłowicach
  Wyświetleń: 2592
 1013. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Powiat Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2591
 1014. Ogłoszenie z dnia 29 marca 2012r. o udzieleniu zamówienia na zadanie: Pełnienie funkcji opiekuna-nauczyciela dodatkowych zajęć szkolnych, realizowanej w ramach projektu pod nazwą: Dobry zawód - lepsza przyszłość (...)
  Wyświetleń: 2590
 1015. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste i sprzedaż pomieszczeń gospodarczych-obręb AZOTY ul. Grabskiego
  Wyświetleń: 2589
 1016. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości-gm. Cisek
  Wyświetleń: 2589
 1017. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym - Azoty
  Wyświetleń: 2589
 1018. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 23-06-2014r. w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Rewitalizacja skweru Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu oraz termomodernizacja izolacji ścian wew. budynku i wykonanie systemu kanałów na Pl. Wolności(...)
  Wyświetleń: 2589
 1019. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym Ucieszków
  Wyświetleń: 2589
 1020. Zawiadomienie (Śr.6341.1.8.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2589
 1021. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej nr 108216 O w Cisku
  Wyświetleń: 2588
 1022. Zawiadomienie (Śr.6341.1.26.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - ICOPAL S.A. Zduńska Wola
  Wyświetleń: 2588
 1023. BA.6743.1.180.2016
  Wyświetleń: 2587
 1024. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 09-09-2014r. na zadanie pn. Termomodernizacja - wymiana stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piastowskiej 15.
  Wyświetleń: 2587
 1025. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 1-08-2014r. prowadzonego w trybie przetargu nieogr. na zadanie pn. Rewitalizacja skweru Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 13.
  Wyświetleń: 2587
 1026. Ogłoszenie o zamówieniu z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 17 października 2006r. na zadanie: Odtworzenie rowów w ciągu drogi powiatowej nr 1415 O Grudynia Wielka - Milice
  Wyświetleń: 2587
 1027. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, Cisek
  Wyświetleń: 2587
 1028. Zapowiedź XXXIX Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2587
 1029. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2587
 1030. Nowy sprzęt dla CKPiU
  Wyświetleń: 2586
 1031. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, Blachownia
  Wyświetleń: 2585
 1032. Zapowiedź VII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2584
 1033. Zawiadomienie (Śr.6341.5.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego R.Gołański "Warter" Sp. z o.o. Warszawa
  Wyświetleń: 2584
 1034. Oświadczenie majątkowe skarbnika powiatu
  Wyświetleń: 2582
 1035. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Koźle
  Wyświetleń: 2582
 1036. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Koźle
  Wyświetleń: 2582
 1037. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, o. Koźle, Kobylice, Landzmierz
  Wyświetleń: 2582
 1038. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 21.05.2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Zamieszczanie w prasie ogłoszeń prasowych Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2581
 1039. Ogłoszenie z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2581
 1040. Co słychać w służbie zdrowia
  Wyświetleń: 2580
 1041. Roczne zestawienie narad koordynacyjnych w 2017 roku
  Wyświetleń: 2580
 1042. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Karol Kania i Synowie Sp. z o. o. Piasek
  Wyświetleń: 2580
 1043. 13 nowych nauczycieli mianowanych
  Wyświetleń: 2579
 1044. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy powiatu k - kozielskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2011- 2015
  Wyświetleń: 2579
 1045. Zawiadomienie (Śr.6341.2.16.3.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Wyświetleń: 2577
 1046. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 2575
 1047. Ogłoszenie o przetargu z Wydziału Gospodarczego z dnia 26 października 2006r. na zadanie: Dostawa pompy szlamowej i pompy pływającej oraz agregatu prądotwórczego(...)
  Wyświetleń: 2575
 1048. Zawiadomienie (Śr.6341.2.13.3.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach
  Wyświetleń: 2575
 1049. Informacja z dnia 29 września 2008 roku z Wydziału Geodezji o wywieszonych wykazach nieruchomości
  Wyświetleń: 2574
 1050. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2574
 1051. BA.6743.6.68.2015
  Wyświetleń: 2573
 1052. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - ul. Anny 11, K-Koźle
  Wyświetleń: 2573
 1053. Wykaz nieruchomośći przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2573
 1054. Informacja o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2572
 1055. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - o. Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2572
 1056. Zawiadomienie (Śr.6224-49/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Zdzisław Czuczwara PIWIS
  Wyświetleń: 2571
 1057. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko - z wniosku TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
  Wyświetleń: 2570
 1058. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-GDDKiA Opole
  Wyświetleń: 2570
 1059. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-wykonanie nowego koryta i budowa mostu na cieku Lineta
  Wyświetleń: 2570
 1060. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości z dnia 27 lutego 2007r. na zadanie: Wycena nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych
  Wyświetleń: 2568
 1061. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Sławięcice
  Wyświetleń: 2568
 1062. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym na okres 3 lat, ul. Anny 11 Koźle
  Wyświetleń: 2568
 1063. Dnia 29 września 2008 roku o godz. 12.00 odbędą się obrady XXI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 2567
 1064. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 17-11-2014r. w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby punktów poboru Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu i jednostek organizacyjnych Powiatu BIP
  Wyświetleń: 2567
 1065. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, Przewóz
  Wyświetleń: 2566
 1066. Zapowiedź XXXIX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2566
 1067. Zawiadomienie (Śr.6341.1.5.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Martyna Sekler, Poborszów
  Wyświetleń: 2566
 1068. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 02-01-2014r.realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego(...)
  Wyświetleń: 2565
 1069. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - z wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2564
 1070. Zapowiedź XV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 2564
 1071. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2564
 1072. I przetarg ustny nieograniczony na oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste i sprzedaż pomieszczenia gospodarczego w budynku garażowo-gospodarczym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w udziale 68/1000
  Wyświetleń: 2563
 1073. Ogłoszenie z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości w Lenartowicach
  Wyświetleń: 2563
 1074. POWIATOWE FORUM SAMORZĄDOWE
  Wyświetleń: 2563
 1075. Zapowiedź XXXVII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 2563
 1076. Zawiadomienie (Śr.6341.2.21.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Elżbieta Tejchman, Ostrożnica
  Wyświetleń: 2563
 1077. Ogłoszenie z dn. 09.08.2012r. o udzieleniu zamówienia na zadanie: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu i niektórych jednostek organizacyjnych Powiatu.
  Wyświetleń: 2562
 1078. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02-09-2014r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Rewitalizacja skweru Starostwa powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 13.
  Wyświetleń: 2561
 1079. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 28.11.2013r. realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.Dostawa sprzętu informatycznego
  Wyświetleń: 2561
 1080. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie dok. technicznej dla 2 zadań inwestycyjnych proj. zintegrowanego pn. Poprawa dostępności i jakości usług zdrowotnych w Subregionie Kędzierzyńsko-Kozielskim poprzez kompleksową modernizację 2 szpitali.
  Wyświetleń: 2560
 1081. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2559
 1082. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Zakład Usług Ślusarsko-Mechanicznych NBS K-Koźle
  Wyświetleń: 2559
 1083. Zawiadomienie (Śr.6223-1/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Miejski Zakład Komunikacyjny w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2558
 1084. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa dla nieruchomości położonej w Gminie Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2557
 1085. Ogłoszenie z dnia 16 grudnia 2008 roku Wydziału Geodezji o wywieszeniu wykazów nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy w Blachowni, Azotach i Cisku
  Wyświetleń: 2557
 1086. Zapowiedź XLIV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńśko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2557
 1087. Zawiadomienie (Śr.6223-36/2010-2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kędzierzyn Stara Kuźnia
  Wyświetleń: 2557
 1088. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym Plac Wolności 13 w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2556
 1089. Zarządzenia Starosty 2018 r.
  Wyświetleń: 2556
 1090. Zawiadomienie (Śr.6341.1.9.2.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Sudzucker Polska S.A. Wrocław
  Wyświetleń: 2556
 1091. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2556
 1092. Zapowiedź V Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2555
 1093. Zawiadomienie (Śr.6341.1.12.2.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2555
 1094. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
  Wyświetleń: 2553
 1095. Zapowiedź VIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2553
 1096. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 2553
 1097. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - na wniosek CLIMA SOLUTIONS s.c. Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2553
 1098. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - PKN Orlen S.A.
  Wyświetleń: 2553
 1099. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-dotyczy rowu melioracyjnego RD
  Wyświetleń: 2553
 1100. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przeznaczonej do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, na rzecz dotychczasowego najemcy. Piastowska 15
  Wyświetleń: 2552
 1101. Zawiadomienie (Śr.6341.1.11.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Sudzucker Polska S.A. Wrocław
  Wyświetleń: 2552
 1102. Konwent Starostów w Namysłowie
  Wyświetleń: 2551
 1103. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Kobylice, Landzmierz
  Wyświetleń: 2551
 1104. Zawiadomienie (Śr.6223-4/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Rinnen Polska Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2551
 1105. Zawiadomienie (Śr.6223-53/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Polskie Młyny S.A. w Warszawie
  Wyświetleń: 2551
 1106. Uchwały wraz z załącznikami z I Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 2550
 1107. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym - o. Koźle
  Wyświetleń: 2550
 1108. V Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Integracji Europejskiej
  Wyświetleń: 2549
 1109. II piętro Starostwa po remoncie
  Wyświetleń: 2548
 1110. Zapowiedź X Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2548
 1111. Ogłoszenie dot. opracowania - Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2010-2014
  Wyświetleń: 2547
 1112. Zapowiedź XVIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2546
 1113. BA.6743.6.38.2016
  Wyświetleń: 2546
 1114. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2546
 1115. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Cisowa
  Wyświetleń: 2545
 1116. Zawiadomienie (Śr.6224-10/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 2545
 1117. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gminie Cisek
  Wyświetleń: 2544
 1118. Ogłoszenie o odwołaniu I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Krępnej, ul. Jasiońska 8
  Wyświetleń: 2544
 1119. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 5 listopada 2012r. na zadanie: dostawy materiałów biurowych
  Wyświetleń: 2544
 1120. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa dla nieruchomości położonej w Gminie Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2542
 1121. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2542
 1122. 12. Henryk Hojdem - Radny
  Wyświetleń: 2541
 1123. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - z wniosku Wójta Gminy Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2541
 1124. W dniu 18 grudnia 2008 roku o godz. 13 00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu odbędą się obrady XXV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 2541
 1125. Zapowiedź LVII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2541
 1126. Zapowiedź XXXVII nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2541
 1127. Zawiadomienie (Śr.6341.2.13.1.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Sudzucker Polska Spółka Akcyjna we Wrocławiu
  Wyświetleń: 2541
 1128. Zawiadomienie (Śr.6341.2.3.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu
  Wyświetleń: 2539
 1129. Informacja o wydaniu na rzecz Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów Czysty Region decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 2538
 1130. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego(Śr.6341.2.18.1.2012)
  Wyświetleń: 2538
 1131. Zawiadomienie (Śr.6224-36/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2537
 1132. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2536
 1133. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa dla nieruchomości położonej w Gminie Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 2535
 1134. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym - o. Blachownia
  Wyświetleń: 2535
 1135. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Udzielenie i obsługa kredytów złotowych.
  Wyświetleń: 2534
 1136. Ogłoszenie z dnia 28.11.2013r. o udzieleniu zamówienia na zadanie: Utwardzenie placu przy budynku nr 15 przy ulicy Piastowskiej w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2533
 1137. Ogłoszenie z dnia 4-08-2014r. o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Termomodernizacja izolacji wilgotnościowej zewnętrznych ścian przyziemia budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu.
  Wyświetleń: 2533
 1138. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2532
 1139. Aktywizacja bezrobotnych - porozumienie Starosty z Marszałkiem Województwa
  Wyświetleń: 2531
 1140. Informacja o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania
  Wyświetleń: 2531
 1141. Zawiadomienie (Śr.6341.2.11.2.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2531
 1142. Ogłoszenie o wyznaczeniu jednostki do usuwania pojazdów z drogi i prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego z dnia 15 marca 2010 r.
  Wyświetleń: 2530
 1143. Wykaz nieruchomościprzeznaczoych do zbycia w trybie bezprzetargowym rzecz dotychczasowego uzytkowania wieczystego Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2530
 1144. Zapowiedź LVIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2530
 1145. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2529
 1146. Uchwały Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących " Strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2016-2022"
  Wyświetleń: 2529
 1147. Zapowiedź II Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2528
 1148. Wnioski do pobrania
  Wyświetleń: 2526
 1149. Zawiadomienie (Śr.6341.9.5.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.
  Wyświetleń: 2525
 1150. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 2525
 1151. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
  Wyświetleń: 2524
 1152. Ogłoszenie z dn. 03.10.2012r. o udzieleniu zamówienia na zadanie: Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu i niektórych jednostek organizacyjnych Powiatu
  Wyświetleń: 2524
 1153. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2524
 1154. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - z wniosku Wójta Gminy Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2522
 1155. Zapowiedź XXVII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2522
 1156. Zawiadomienie (Śr.6341.1.18.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 2521
 1157. Targi Pracy’ 2003
  Wyświetleń: 2519
 1158. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2519
 1159. BA.6743.1.91.2016
  Wyświetleń: 2518
 1160. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, Roszowicki Las.
  Wyświetleń: 2517
 1161. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2517
 1162. ZMIANA NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH
  Wyświetleń: 2517
 1163. Wskazówki dotyczące oświadczeń radnych za 2003 rok
  Wyświetleń: 2516
 1164. Zapowiedź XVI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2516
 1165. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 5 listopada 2012r. na zadanie: Pełnienie funkcji opiekuna-nauczyciela dodatkowych zajęć szkolnych realizowanej w ramach projektu po nazwą: Dobry zawód - lepsza przyszłość.
  Wyświetleń: 2515
 1166. Zawiadomienie (Śr.6223-17/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Lellek - Krystian Lellek, Andrzej Lellek, Grzegorz Lellek
  Wyświetleń: 2514
 1167. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-P.A. NOVA S.A. Gliwice
  Wyświetleń: 2513
 1168. Informacja o wydaniu a rzecz Gminy Reska Wieś z siedzibą w Reńskiej Wsi przy ul. Pawłowickiej 1 decyzji administracyjnej nr 6/89/2013 o pozwoleniu a budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych
  Wyświetleń: 2512
 1169. Udzielenie i obsługa kredytów złotowych
  Wyświetleń: 2512
 1170. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Pawłowiczki.
  Wyświetleń: 2512
 1171. Informacja z dnia 24 kwietnia 2008r. o wywieszonym wykazie nieruchomości
  Wyświetleń: 2511
 1172. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - z wniosku Wójta Gminy Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2511
 1173. Sytuacja na rynku pracy w Powiecie Kędzierzyńsko - Kozielskim. Stan na czerwiec 2003 roku.
  Wyświetleń: 2511
 1174. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
  Wyświetleń: 2509
 1175. Podstawowa kwota dotacji dla szkół danego typu i rodzaju oraz statystyczna liczba uczniów roku 2017
  Wyświetleń: 2509
 1176. Zawiadomienie (Śr.6341.1.4.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2509
 1177. BA.6743.1.120.2016
  Wyświetleń: 2507
 1178. Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym - Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2507
 1179. Zapowiedź I Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2507
 1180. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - o. Kędzierzyn-Koźle, Judyma
  Wyświetleń: 2506
 1181. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 30 listopada 2012r. na zadanie: Dostawa materiałów biurowych i fryzjerskich na potrzeby projektu Dobry zawód - lepsza przyszłość
  Wyświetleń: 2506
 1182. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2505
 1183. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 2504
 1184. Interpelacje VI kadencja
  Wyświetleń: 2503
 1185. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości-Maciowakrze
  Wyświetleń: 2503
 1186. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 23.04.2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Zamieszczanie w prasie ogłoszeń prasowych Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2503
 1187. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa dla nieruchomości położonej w Gminie Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2502
 1188. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia i ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Poborszów
  Wyświetleń: 2502
 1189. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2502
 1190. Ogłoszenie z 12 IV 2007 z Wydziału Gospodarczego na zadanie Wywóz odpadów w postaci przeterminowanych środków chemicznych ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych-placówki gminne i powiatowe-zlokalizowanych na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego
  Wyświetleń: 2501
 1191. Zapowiedź XLVI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2501
 1192. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat. Cisek
  Wyświetleń: 2500
 1193. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2499
 1194. Obwieszczenie 2/2013 Dyrektora RZGW w Gliwicach dot. ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Odry
  Wyświetleń: 2498
 1195. Uchwały wraz z załącznikami z III Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 stycznia 2015 r.
  Wyświetleń: 2498
 1196. Zawiadomienie (Śr.6341.1.16.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  Wyświetleń: 2498
 1197. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2497
 1198. Zapowiedź XX Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2495
 1199. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2495
 1200. Informacja o Sesji Rady Powiatu - zapowiedź na 15 października 2003 r.
  Wyświetleń: 2494
 1201. Zawiadomienie (Śr.6341.2.17.3.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - FRETPOL Pyskowice
  Wyświetleń: 2494
 1202. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Gminie Bierawa i Gminie K-Koźle
  Wyświetleń: 2493
 1203. Zawiadomienie (Śr.6223-34/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2493
 1204. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Brenntag Polska Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 2493
 1205. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 09.05.2007r. na zadanie: Remont zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 2055 O ul. Karola Miarki
  Wyświetleń: 2492
 1206. Zapowiedź XXI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2490
 1207. Informacja o wydaniu na rzecz BP 22 Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu decyzji o pozwoleniu na budowę-Budowa biogazowni rolniczej w K-Koźlu ul. Szkolna 15
  Wyświetleń: 2488
 1208. Zapowiedź LIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2488
 1209. Zawiadomienie (Śr.6341.1.15.1.2014, Śr.6341.2.6.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Pietrowice Wielkie
  Wyświetleń: 2488
 1210. Zawiadomienie (Śr.6341.2.5.3.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - EITCOM sp.z o.o.
  Wyświetleń: 2488
 1211. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Azoty
  Wyświetleń: 2487
 1212. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa na wniosek-GDDKiA Opole
  Wyświetleń: 2487
 1213. Zawiadomienie (Śr.6341.1.12.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu
  Wyświetleń: 2485
 1214. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2483
 1215. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty ZAK S.A. pozwolenia na budowę: Budowa obiektu - wykonanie stanowiska do rozładunku autocystern z aldehydami masłowymi w K-Koźlu przy ul. Mostowej 30A
  Wyświetleń: 2482
 1216. Stypendia dla studentów z terenów wiejskich Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2482
 1217. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym - ul. Piastowska 15, o. Koźle
  Wyświetleń: 2482
 1218. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2482
 1219. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia-Budowa kompleksowego uzbrojenia terenu byłego poligonu wojskowego w Pokrzywnicy
  Wyświetleń: 2482
 1220. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia Domu Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych
  Wyświetleń: 2481
 1221. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomosci stanowiącej własność Skarbu Państwa, Blachownia.
  Wyświetleń: 2480
 1222. Zapowiedź LX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2480
 1223. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym naokres 3 lat
  Wyświetleń: 2479
 1224. Zawiadomienie (Śr.6341.1.19.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrzu
  Wyświetleń: 2479
 1225. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - o. Koźle
  Wyświetleń: 2478
 1226. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2478
 1227. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości z dnia 26.06.2007r. na sprzedaż nieruchomości-Blachownia
  Wyświetleń: 2477
 1228. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
  Wyświetleń: 2476
 1229. Zapowiedź XLII nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2474
 1230. Uchwała Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
  Wyświetleń: 2473
 1231. Zawiadomienie (Śr.6223-38/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Zakład Produkcyjny Cukrownia Cerekiew w Ciężkowicach
  Wyświetleń: 2473
 1232. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa- na wniosek Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2473
 1233. Zapowiedź XXII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2472
 1234. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym - Piastowska 15, K-Koźle
  Wyświetleń: 2471
 1235. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości-Maciowakrze
  Wyświetleń: 2470
 1236. Zawiadomienie (Śr.6341.1.8.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - HAWE Telekom Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2470
 1237. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2470
 1238. Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do opracowywania projektu dokumentu Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2468
 1239. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 05.05.2014r. realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Termomodernizacja - wymiana stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piastowskiej 15
  Wyświetleń: 2468
 1240. Zawiadomienie (Śr. 6224-32/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2468
 1241. Zawiadomienie (Śr.6223-24/2008-2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gospodarstwo Rolne w m. Dzielów
  Wyświetleń: 2466
 1242. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2466
 1243. Zawiadomienie XXX nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Kedzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2466
 1244. Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego w Gminie Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2465
 1245. Bieżące informacje
  Wyświetleń: 2464
 1246. Kolejna wyższa uczelnia zamierza uruchomić swoją filię w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2462
 1247. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, o. Cisek
  Wyświetleń: 2462
 1248. Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych droga nr 1477 O, ul. Waryńskiego w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2461
 1249. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - o. Kędzierzyn-Koźle, Judyma
  Wyświetleń: 2461
 1250. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2461
 1251. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2461
 1252. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2457
 1253. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 2457
 1254. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym - o. Koźle
  Wyświetleń: 2455
 1255. Zapowiedź V Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2454
 1256. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 2453
 1257. Informacja o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonej pod wynajem
  Wyświetleń: 2451
 1258. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości ul. Bławatków, o. Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2450
 1259. II FORUM SAMORZĄDOWE GMIN POWIATU KĘDZIERZYŃSKO - KOZIELSKIEGO
  Wyświetleń: 2449
 1260. Uchwała Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu K-Kozielskiego "w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym"
  Wyświetleń: 2449
 1261. Zawiadomienie (Śr.6224-48/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Tadeusz Przybyła
  Wyświetleń: 2449
 1262. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2449
 1263. Przetarg nieograniczony na : Mechaniczne czyszczenie wpustów ulicznych na terenie Kędzierzyna-Koźla
  Wyświetleń: 2448
 1264. Zawiadomienie (Śr.6341.1.17.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2447
 1265. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2447
 1266. Ogłoszenie z dnia 24 marca 2004 o pozwoleniu na budowę tuczarni trzody chlewnej w Przewozie
  Wyświetleń: 2446
 1267. Zapowiedź IX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2445
 1268. Zawiadomienie o przeznaczeniu do sprzedaży dz.371/5 o. Sławięcice
  Wyświetleń: 2445
 1269. Zawiadomienie (Śr.6341.1.11.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu
  Wyświetleń: 2443
 1270. Zawiadomienie (Śr.6341.1.10.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu
  Wyświetleń: 2442
 1271. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2442
 1272. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, Kędzierzyn, Zielona
  Wyświetleń: 2441
 1273. Zapowiedź XLV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńśko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2441
 1274. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - na wniosek Usługi Transportowe Chyla Adam
  Wyświetleń: 2441
 1275. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 2441
 1276. Ogłoszenie Wydziału Budownictwa i Architektury
  Wyświetleń: 2440
 1277. BA.6743.2.59.2016
  Wyświetleń: 2439
 1278. Ogłoszenie z dnia 06 kwietnia 2007 roku z Wydziału Gospodarczego na zadanie: Budowa dźwigu ososbowego, remont klatki schodowej, wejścia głównego i instalacji odgromowej oraz uzupełnienie tynków i malowanie elewacji budynku Starostwa Powiatowego w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2439
 1279. Polityka oświatowa Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 2439
 1280. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym - o. Kędzierzyn, Al. Armii Krajowej
  Wyświetleń: 2439
 1281. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - o. Łężce
  Wyświetleń: 2439
 1282. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wniosku w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego
  Wyświetleń: 2439
 1283. Zawiadomienie (Śr.6320.2.1.2013) o wszczęciu postępowania - Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 2438
 1284. Zawiadomienie (Śr.6341.1.19.1.2013 ) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Fundacji EURO-COUTRY Partnerstwo dla Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich w Zakrzowie
  Wyświetleń: 2438
 1285. BA.6743.2.7.2016
  Wyświetleń: 2437
 1286. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 2437
 1287. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Kobylice
  Wyświetleń: 2437
 1288. Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użytkowanie w Gminie Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2437
 1289. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - Miejsce Kłodnickie
  Wyświetleń: 2436
 1290. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2436
 1291. Zawiadomienie (Śr.6341.2.9.3.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 2435
 1292. Autobus dla osób niepełnosprawnych na konferencję 16-17 października 2003 r.
  Wyświetleń: 2434
 1293. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Sławięcice.
  Wyświetleń: 2434
 1294. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu (7 - 13 lipca)
  Wyświetleń: 2434
 1295. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Piastowskiej 11
  Wyświetleń: 2433
 1296. Zapowiedź L Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2433
 1297. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Adaptacja wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Judyma 4 w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2432
 1298. Ogłoszenie o zamówienia z dnia 24 luty 2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Pełnienie funkcji opiekuna-nauczyciela dodatkowych zajęć szkolnych, realizowanej w ramach projektu pod nazwą: Dobry zawód - lepsza przyszłość (...)
  Wyświetleń: 2431
 1299. Ogłoszenie z dnia 19-08-2014r. o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Udzielenie i obsługa kredytów dłogoterminowych złotowych.
  Wyświetleń: 2431
 1300. Zawiadomienie ( Śr.6341.2.11.3.2013, Śr.6341.1.10.2.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Polska Cerekiew
  Wyświetleń: 2431
 1301. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2431
 1302. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-GDDKiA
  Wyświetleń: 2431
 1303. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty ZAK S.A. Kędzierzyn-Koźle decyzji o pozwoleniu na budowę - Budowa obiektu kontenerowego...
  Wyświetleń: 2430
 1304. Zawiadomienie (Śr.6341.1.29.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 2430
 1305. Ogłoszenie o przetargu z dnia 10 października 2003 r.
  Wyświetleń: 2429
 1306. Straty po burzy z 29/30 sierpnia 2003 r.
  Wyświetleń: 2429
 1307. Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na oddanie w najem powierzchni biurowych w obiekcie przy ul. Piastowskiej 15 w Kędzierzynie-Koźlu.
  Wyświetleń: 2428
 1308. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, Landzmierz
  Wyświetleń: 2428
 1309. Zawiadomienie (Śr.6223-33/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2428
 1310. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2426
 1311. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste i sprzedaż pomieszczenia gospodarczego w budynku garażowo-gospodarczym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w udziale 68/1000, Azoty.
  Wyświetleń: 2426
 1312. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użytkowanie - o. Koźle
  Wyświetleń: 2426
 1313. Zawiadomienie ( Śr.6320.3.1.2013) o wszczęciu postępowania - Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 2426
 1314. Komisja Budżetu
  Wyświetleń: 2425
 1315. obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji zrid na budowę ul. Przyjaciół w Reńskiej Wsi
  Wyświetleń: 2425
 1316. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na założenie i przeprowadzenie napowietrznej linii elektroenergetycvznej 110kV
  Wyświetleń: 2425
 1317. Ogłoszenie z dnia 8 marca 2006 r. z Wydziału Geodezji dot. wywieszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność SKARBU PAŃSTWA
  Wyświetleń: 2425
 1318. Zawiadomienie (Śr.6341.2.4.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Horti Grudynia Sp. z o.o. w Opolu
  Wyświetleń: 2424
 1319. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste oraz do sprzedaży pomieszczeń gospodarczych wzniesionych na tym gruncie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - o. Azoty
  Wyświetleń: 2422
 1320. Zawiadomienie (Śr.6224-29/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2422
 1321. Zawiadomienie (Śr.6341.9.2.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Carrefour Polska
  Wyświetleń: 2419
 1322. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2419
 1323. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2419
 1324. Informacja o wydaniu na rzecz Pana Patryka Ruzik decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę - stacja demontażu pojazdów z wykorzystaniem istniejących obiektów oraz budowa nowych placów w miejscowości Chrósty
  Wyświetleń: 2418
 1325. Ogłoszenie Wydziału Geodezji z dnia 16 kwietnia 2009 roku - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa w Ligocie Małej, Azotach i Blachowni
  Wyświetleń: 2418
 1326. Ogłoszenie z dnia 3 lutego 2006 r. z Wydziału Gospodarczego - ogłoszenie o zamówieniu na zakup paliwa dla pojazdów eksploatowanych w Starostwie Powiatowym w K-K na zasadzie bezgotówkowych transakcji
  Wyświetleń: 2418
 1327. Zapowiedź XVII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 2418
 1328. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia „Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego” w 2018 r., w miejscowości Kędzierzyn-Koźle ul. Damrota 30 i ul. Skarbowa 4
  Wyświetleń: 2417
 1329. Zawiadomienie (Śr.6341.1.8.5.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej
  Wyświetleń: 2416
 1330. Informacja o wydaniu na rzecz SILEKOL Sp. z o.o. z siedzibą w K-Koźlu decyzji o pozwoleniu na budowę - Budowa obiektu instalacji formaliny PFT w K-Koźlu, przy ul. Mostowej 30K, o. Azoty
  Wyświetleń: 2415
 1331. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - Lenartowice
  Wyświetleń: 2414
 1332. Zawiadomienie (Śr.6224-34/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2414
 1333. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2414
 1334. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, Bierawa.
  Wyświetleń: 2412
 1335. Ogłoszenie Wydziału Infrastruktury Drogowej o przetargu nieograniczonym na zadanie: Modernizacja nawierzchni jezdni ulicy Grunwaldzkiej (...)
  Wyświetleń: 2412
 1336. Raport o stanie środowiska
  Wyświetleń: 2412
 1337. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia-Maciowakrze
  Wyświetleń: 2411
 1338. Kilka bieżących informacji z 10 września 2003 r.
  Wyświetleń: 2410
 1339. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa dla nieruchomości położonej w Gminie Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 2410
 1340. Porozumienie Gisman & Kisman
  Wyświetleń: 2410
 1341. Zawiadomienie (Śr.6224-30/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2410
 1342. Zawiadomienie (Śr.6341.2.22.5.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROLAS Józef Thiel Roszowicki Las
  Wyświetleń: 2410
 1343. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2410
 1344. Informacja o wyborze osoby na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego
  Wyświetleń: 2409
 1345. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 30.01.2014r.realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu.
  Wyświetleń: 2409
 1346. Spotkanie dla przyszłych studentów Akademii Ekonomicznej
  Wyświetleń: 2409
 1347. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - Gmina Kędzierzyn-Koźle, o. Koźle
  Wyświetleń: 2409
 1348. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie przetargowym ul. Damrota 30 w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2408
 1349. Zawiadomienie (Śr.6341.1.25.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - FRETPOL Pyskowice
  Wyświetleń: 2408
 1350. Ogłoszenie z Wydziału Gospodarczego z dnia 28 kwietnia 2006 roku na opracowanie graficzne, druk i dostawę broszur, plakatów, mini folderów i notatników oraz wykonanie płyt CD i długopisów z nadrukiem
  Wyświetleń: 2407
 1351. Informacja z dnia 06 maja 2008 roku o wywieszonych wykazach nieruchomości
  Wyświetleń: 2406
 1352. Ogłoszenie z dnia 29 września 2008 roku z Wydziału Geodezji o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w gminie Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2406
 1353. Zawiadomienie (Śr.6223-45/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2406
 1354. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 2405
 1355. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2405
 1356. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych
  Wyświetleń: 2404
 1357. Ogłoszenie z dnia 26 września 2003 r.
  Wyświetleń: 2402
 1358. Wicestarosta Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego IV kadencja
  Wyświetleń: 2402
 1359. Zawiadomienie (Śr.6223-46/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie-Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2402
 1360. Zapowiedź XXXVI Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2401
 1361. Zapowiedź XXXVIII nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2401
 1362. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste o. Koźle
  Wyświetleń: 2400
 1363. Zawiadomienie (Śr.6341.1.9.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Cisek
  Wyświetleń: 2400
 1364. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2400
 1365. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-gm. Polska Cerekiew
  Wyświetleń: 2400
 1366. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa dla nieruchomości położonej w Gminie Pawłowiczki oraz Gminie Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 2399
 1367. Zapowiedź XXIV Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2399
 1368. zawiadomienie (Śr. 6341.8.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego -Filip Knyszewski K-Koźle
  Wyświetleń: 2399
 1369. BA.6743.1.2.2017
  Wyświetleń: 2398
 1370. Ogłoszenie z dnia 10 grudnia 2004 roku o wykazie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonych do zbycia w trybie I ustnego przetargu nieograniczonego
  Wyświetleń: 2398
 1371. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2398
 1372. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2397
 1373. Zawiadomienie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie dokumentów: Sprawozdania z realizacji PPOG oraz Raportu z wykonania PPOŚ
  Wyświetleń: 2397
 1374. OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Wyświetleń: 2396
 1375. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2395
 1376. 25 września odbyły się „Targi Pracy” organizowane przez Starostę Józefa Gismana i Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2394
 1377. BA.6743.6.1.2016
  Wyświetleń: 2394
 1378. Zapowiedź XXVIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2394
 1379. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2394
 1380. Podsumowanie I półrocza
  Wyświetleń: 2393
 1381. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego (Śr.6341.1.5.2.2013)
  Wyświetleń: 2393
 1382. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości na oddanie gruntu i sprzedaż pomieszczeń gospodarczych- Azoty
  Wyświetleń: 2392
 1383. 11 października 2003 r. Kędzierzyńsko-Kozielski Dzień Profilaktyki Chorób Płuc
  Wyświetleń: 2390
 1384. Informacje dla konsumentów
  Wyświetleń: 2390
 1385. Ogłoszenie z dn. 01.08.2013r. o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.:Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych złotowych.
  Wyświetleń: 2390
 1386. Ogłoszenie z dnia 3 lutego 2006 r. z Wydziału Geodezji - I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - KOBYLICE
  Wyświetleń: 2390
 1387. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowego na okres 3 lat Kędzierzyn Al. Armii Krajowej
  Wyświetleń: 2389
 1388. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2387
 1389. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w udziale 68/1000, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste oraz do sprzedaży prawa własności udziału w budynku garażowo-gospodarczym wzniesionym na tym gruncie w trybie przetargu ustneg, az
  Wyświetleń: 2385
 1390. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Karol Kania i Synowie Sp. z o. o. Piasek
  Wyświetleń: 2385
 1391. Zawiadomienie (Śr.6223-36/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2384
 1392. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - EnergiaPro GRUPA TAURON S.A.
  Wyświetleń: 2384
 1393. Ogłoszenie o koncesji na usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w powiatowych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w latach 2017-2019
  Wyświetleń: 2382
 1394. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na okres 3 lat - ul. Damrota 30, Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2382
 1395. Budżet 2014
  Wyświetleń: 2381
 1396. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Pawłowiczki oraz I przetargu - Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2380
 1397. Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użytkowanie w Gminie Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 2379
 1398. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-NTP Galwanika Sp z o.o.
  Wyświetleń: 2377
 1399. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ul. Kozielska
  Wyświetleń: 2376
 1400. Zapowiedź VI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2376
 1401. Wydział Finansowo - Budżetowy, do usunięcia
  Wyświetleń: 2375
 1402. Przetarg na zakup komputerów dla Zarządu Oświaty
  Wyświetleń: 2374
 1403. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - Gmina Cisek, o. Landzmierz
  Wyświetleń: 2374
 1404. BA.6743.2.33.2016
  Wyświetleń: 2372
 1405. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2372
 1406. Zapowiedź XXIX Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2371
 1407. DOŻYNKI POWIATOWO – GMINNE
  Wyświetleń: 2369
 1408. Informacja z dnia 23 kwietnia 2008r. o wywieszonych wykazach nieruchomości
  Wyświetleń: 2369
 1409. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2368
 1410. BA.6743.1.100.2016
  Wyświetleń: 2367
 1411. BA.6743.1.130.2016
  Wyświetleń: 2367
 1412. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2367
 1413. Zawiadomienie (Śr.6341.1.2.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2366
 1414. Informacja o wydaniu na rzecz FLUOROCHEMIKA POLAND Sp. z o.o. decyzji administracyjnej o zmianie pozwolenia na budowę - budowa zespołu obiektów przemysłowych branży chemicznej
  Wyświetleń: 2365
 1415. Petycje 2016
  Wyświetleń: 2364
 1416. Zawiadomienie (Śr.6341.1.20.1.2014, Śr.6341.2.12.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Zarząd Powiatu Strzeleckiego ul.Jordanowska 2, 44-100 Strzelce Opolskie
  Wyświetleń: 2364
 1417. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - ul. Judyma, K-Koźle
  Wyświetleń: 2363
 1418. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa- na wniosek Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2363
 1419. BA.6743.1.47.2017
  Wyświetleń: 2360
 1420. Informacja z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości o wyborze najkorzystniejszej oferty: Wykonanie wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych
  Wyświetleń: 2360
 1421. Program współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2017 rok.
  Wyświetleń: 2360
 1422. Spotkanie dla osób zainteresowanych dwuletnimi zaocznymi magisterskimi studiami uzupełniającymi
  Wyświetleń: 2360
 1423. Zapowiedź XXXVI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2360
 1424. Zawiadomienie (Śr.6341.2.7.3.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2355
 1425. Ogłoszenie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia-Gmina Polska Cerekiew
  Wyświetleń: 2354
 1426. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina K-Koźle
  Wyświetleń: 2354
 1427. Zawiadomienie (Śr.6224-51/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Andrzej Nazar Biogradex-Holding Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2353
 1428. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2352
 1429. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zwrotu na rzecz Gminy Kędzierzyn-Koźle ul. Skarbowa w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2351
 1430. Zawiadomienie (Śr.6224-5/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 2350
 1431. Uchwały wraz z załącznikami z IV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 lutego 2015 roku
  Wyświetleń: 2348
 1432. Jest decyzja dla Bergera
  Wyświetleń: 2347
 1433. Ogłoszenie z dnia 11 kwietnia 2012r. o udzieleniu zamówienia na zadanie: Pełnienie funkcji opiekuna-nauczyciela dodatkowych zajęć szkolnych, realizowanej w ramach projektu pod nazwą: Dobry zawód - lepsza przyszłość (...)
  Wyświetleń: 2347
 1434. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wniosku w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego
  Wyświetleń: 2347
 1435. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 2346
 1436. Ogłoszenie o wyznaczeniu parkingu na który będą usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne z dnia 05 stycznia 2010 r
  Wyświetleń: 2346
 1437. OGŁOSZENIE z dnia 12 maja 2004 r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku Gminy Kędzierzyn-Koźle w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę stacji sortowania odpadów
  Wyświetleń: 2346
 1438. Wykaz rzeczy znalezionych 2018 rok
  Wyświetleń: 2346
 1439. Zapowiedź XXXVIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2346
 1440. Zawiadomienie (Śr.6224-27/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2346
 1441. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-CeWe Color Sp. z o. o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2345
 1442. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2345
 1443. Wykaz nieruchomości stanowiacej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonej do oddania w najem w trybie przetargowym na okres do 3 lat, Kedzierzyn.
  Wyświetleń: 2344
 1444. Zawiadomienie (Śr.6341.6.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego Brentag Polska Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2344
 1445. Wznowiono Fundusz Dotacji Inwestycyjnych dla przedsiębiorców
  Wyświetleń: 2343
 1446. Zawiadomienie (Śr.6341.1.23.2.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 2343
 1447. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2343
 1448. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych pozamiejskich w styczniu - kwietniu 2005r. i w sezonie zimowym 2005/2006
  Wyświetleń: 2343
 1449. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Miejsce Odrzańskie
  Wyświetleń: 2342
 1450. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2342
 1451. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 23.12.2013r. realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.Dostawa sprzętu informatycznego
  Wyświetleń: 2341
 1452. Wydział Promocji - do usunięcia
  Wyświetleń: 2341
 1453. Informacja o wydaniu na rzecz BP Europa SE Oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę stacji paliw płynnych i LPG
  Wyświetleń: 2340
 1454. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2340
 1455. SPRZĄTANIE ŚWIATA 2003
  Wyświetleń: 2338
 1456. Uchwały wraz z załącznikami z XII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 listopada 2015 roku
  Wyświetleń: 2338
 1457. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację drogi powiatowej nr 1405 O Pawłowiczki - Kochaniec odc. Pawłowiczki - Polska Cerekiew
  Wyświetleń: 2338
 1458. Ogłoszenie z dnia 04 kwietnia 2007 roku z Wydziału Gospodarczego na zadanie: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu przy Placu Wolności 13
  Wyświetleń: 2337
 1459. przetarg nieograniczony na: Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr 1423 O Sukowice - Długomiłowice
  Wyświetleń: 2337
 1460. Zapowiedź XII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2335
 1461. Zawiadomienie (Śr.6341.1.3.2.2011) o wszczęciu postępowania oraz zawiadomienie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o środowisku i jego ochronie - Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2335
 1462. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2335
 1463. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 2335
 1464. Zapowiedź XXVIII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2333
 1465. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w K-K
  Wyświetleń: 2333
 1466. Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2332
 1467. Ogłoszenie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, położonej przy ul. Piastowskiej 11 w Koźlu
  Wyświetleń: 2332
 1468. Zawiadomienie (Śr.6341.1.13.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu
  Wyświetleń: 2332
 1469. Debata oświatowa
  Wyświetleń: 2331
 1470. Zawiadomienie (Śr.6341.1.18.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2331
 1471. Zawiadomienie (Śr.6341.2.10.2.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Sudzucker Polska S.A. Wrocław
  Wyświetleń: 2331
 1472. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2330
 1473. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na najem nieruchomości przy ul. Piastowskiej 15 w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2329
 1474. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi: zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich w styczniu - kwietniu 2005r. i w sezonie zimowym 2005/2006
  Wyświetleń: 2329
 1475. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Roszowicki Las
  Wyświetleń: 2329
 1476. Zawiadomienie (Śr.6341.1.25.2.2014,Śr.6341.2.14.3.2014)o wszczęciu postepowania wodnoprawnego -Zarząd Dróg Wojdwódzkich w Opolu
  Wyświetleń: 2329
 1477. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, Bierawa.
  Wyświetleń: 2328
 1478. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 6-12-2013r.realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego(...)
  Wyświetleń: 2328
 1479. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Urząd Miasta Kędzierzyna-Koźla
  Wyświetleń: 2328
 1480. Komisja Edukacji
  Wyświetleń: 2327
 1481. Zawiadomienie (Śr.6223-41/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-ICOPAL Spółka Akcyjna w Zduńskiej Woli
  Wyświetleń: 2327
 1482. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat Gm. Cisek Landzmierz
  Wyświetleń: 2326
 1483. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz zawiadomienie o zamieszczeniu, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2325
 1484. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia-Budowa tranzytowego rurociągu tłocznego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w ZAK S.A. wraz z kanalizacją sanitarną miejscowości Korzonek Wieś
  Wyświetleń: 2325
 1485. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 23 do 29 sierpnia 2004 r.
  Wyświetleń: 2324
 1486. Zawiadomienie (Śr.6341.1.14.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 2324
 1487. BA.6743.2.43.2016
  Wyświetleń: 2321
 1488. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2320
 1489. Ogłoszenie przetargu -założenie numerycznej mapy ewidencji gruntów gminy Cisek, w systemie Geo-Info 2000, w PUWG „1965
  Wyświetleń: 2320
 1490. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat. Kędzierzyn.
  Wyświetleń: 2320
 1491. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat. Cisek.
  Wyświetleń: 2318
 1492. Informacja o wydaniu na rzecz EUROCERAS Sp. z o.o., decyzji administracyjnej o pozwoleniu na: rozbudowę budynku nr 5213 wraz z budową linii nr V do produkcji wosków polietylenowych Ceralene i budową wieży granulacyjnej w K-Koźlu przy ul. Szkolnej 15
  Wyświetleń: 2317
 1493. Uchwały wraz z załącznikami z VI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 kwietnia 2015 roku
  Wyświetleń: 2316
 1494. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2316
 1495. Ogłoszenie o naborze wniosków o pomoc finansową w ramach programu - Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych
  Wyświetleń: 2314
 1496. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2314
 1497. Przetarg nieograniczony na założenie numerycznej mapy ewidencji gruntów
  Wyświetleń: 2310
 1498. Zapowiedź XXXI Sesji Rady Powiatu na 30 sierpnia 2005 r.
  Wyświetleń: 2310
 1499. Zawiadomienie (Śr.6223-48/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Betafence Spółka z o.o. Kotlarnia
  Wyświetleń: 2309
 1500. Wieści
  Wyświetleń: 2308
 1501. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2308
 1502. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2307
 1503. Informacja z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o zmianie pozwolenia zintegrowanego dla Cukrowni Cerekiew
  Wyświetleń: 2305
 1504. DLA PRACODAWCÓW I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  Wyświetleń: 2304
 1505. Zawiadomienie (Śr.6341.1.18.3.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2303
 1506. BA.6743.6.11.2016
  Wyświetleń: 2302
 1507. Posiedzenie Komisji Infrastruktury
  Wyświetleń: 2302
 1508. Obwieszczenie Starosty z dnia 29.10.2012r.
  Wyświetleń: 2301
 1509. Zawiadomienie (Śr.6341.1.16.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
  Wyświetleń: 2300
 1510. OGŁOSZENIE z dnia 19 grudnia 2003 r. o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
  Wyświetleń: 2299
 1511. Zapowiedź VII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2299
 1512. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2298
 1513. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2298
 1514. Zapowiedź XL Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2296
 1515. Zawiadomienie (Śr. 6224-28/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2296
 1516. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2296
 1517. Wicestarosta Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego III kadencji
  Wyświetleń: 2294
 1518. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia, do usunięcia
  Wyświetleń: 2294
 1519. Zawiadomienie (Śr.6341.1.12.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - TAURON S.A. Opole
  Wyświetleń: 2294
 1520. BA.6743.2.1.2016
  Wyświetleń: 2293
 1521. Z Kędzierzyna-Koźla na A4
  Wyświetleń: 2293
 1522. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości-K-Koźle
  Wyświetleń: 2292
 1523. BA.6743.6.2.2016
  Wyświetleń: 2291
 1524. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, Bierawa.
  Wyświetleń: 2291
 1525. Ogólnopolska Konferencja „Niepełnosprawni czy sprawni inaczej – Partnerstwo zamiast wykluczenia społecznego”
  Wyświetleń: 2291
 1526. Przetarg - ogłoszenie z dnia 9 października 2003 r.
  Wyświetleń: 2291
 1527. Wniosek o wczesne wspomaganie
  Wyświetleń: 2290
 1528. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym - ul. Roosevelta o. Koźle
  Wyświetleń: 2289
 1529. Zastępca Konsula Generalnego Francji w Krakowie z wizytą w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2289
 1530. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2289
 1531. „SPRZĄTANIE ŚWIATA’ 2004” - EKOLOGICZNIE POPROSZĘ
  Wyświetleń: 2288
 1532. Przebudowa drogi powiatowej nr 2056 O ul. Mostowa w Kędzierzynie-Koźlu: Etap II
  Wyświetleń: 2287
 1533. Zapowiedź XLI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2287
 1534. Zawiadomienie (Śr.6224-8/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 2285
 1535. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03.10.2011 na zadanie: Zamieszczanie w prasie ogłoszeń prasowych Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2284
 1536. Pobór w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim - od 1 marca do 16 kwietnia 2004 r.
  Wyświetleń: 2284
 1537. Zapowiedź XXXII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2284
 1538. Oceniali projekt
  Wyświetleń: 2283
 1539. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  Wyświetleń: 2283
 1540. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1435 O na terenie miasta Kędzierzyna –
  Wyświetleń: 2282
 1541. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-CeWe Color Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2280
 1542. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-P.A. NOVA S.A. Gliwice
  Wyświetleń: 2280
 1543. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Górnośląska Spółka Gazownictwa
  Wyświetleń: 2279
 1544. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 21 do 27 czerwca br.
  Wyświetleń: 2278
 1545. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2277
 1546. Zawiadomienie (Śr.6224-53/2009-2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Zbigniew Jakubiak
  Wyświetleń: 2276
 1547. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Miejsce Kłodnickie
  Wyświetleń: 2273
 1548. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2271
 1549. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2271
 1550. Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr 1430 O Gierałtowice - DK Nr 38 w ilości 5.500 m2
  Wyświetleń: 2270
 1551. Zawiadomienie (Śr.6341.2.5.1.2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Zespół Szkół w Komornie
  Wyświetleń: 2270
 1552. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Azoty
  Wyświetleń: 2269
 1553. Zaproszenie do złożenia oferty na sporządzenie:Projektu stałej organizacji ruchu i oznakowania na wyznaczenie miejsc przeznaczonych na postój pojazdów w strefie płatnego parkowania,w tym stanowiska przeznaczone na postój pojazdów zaopatrzonych w kartę...
  Wyświetleń: 2267
 1554. Zawiadomienie (Śr.6223-39/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2267
 1555. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. decyzji administracyjnej o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę nowej elektrociepłowni, ul. Mostowa 30A , K-Koźle
  Wyświetleń: 2266
 1556. W Wydziale Komunikacji i Dróg załatwia się m.in.:
  Wyświetleń: 2266
 1557. Zawiadomienie (Śr.6341.1.19.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Jolanta Martyka i Piotr Martyka, Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2266
 1558. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14 listopada 2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Zakup energii elektrycznej na potrzeby punktów poboru Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu i jednostek organizacyjnych Powiatu
  Wyświetleń: 2265
 1559. Powiatowy Program Ochrony Środowiska oraz Plan Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 2265
 1560. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2263
 1561. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym Azoty i Cisek
  Wyświetleń: 2262
 1562. Remont nawierzchni wraz z wymianą podbudowy w ciągu dróg powiatowych : nr 1403 O Roszowice - Biadaczów, nr 2052 O ulica B.Krzywoustego, nr 2053 O Aleja Lisa na terenie Kędzierzyna - Koźla w ilości 1501m²
  Wyświetleń: 2262
 1563. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej
  Wyświetleń: 2261
 1564. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Cisek
  Wyświetleń: 2261
 1565. Wykaz nieruchomości przeznaczony do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy - o. Koźle ul. Roosevelta
  Wyświetleń: 2261
 1566. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych pozamiejskich w 2004r. na terenie gmin: Pawłowiczki, Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2260
 1567. BA.6743.1.37.2016
  Wyświetleń: 2259
 1568. Informacja Zarządu Powiatu z dnia 14 stycznia 2005 roku o wywieszeniu wykazów nieruchomości stanowiących własność Powiatu przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2258
 1569. Uchwały wraz z załącznikami z XXVIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku
  Wyświetleń: 2258
 1570. BA.6743.1.153.2018
  Wyświetleń: 2257
 1571. Informacja z dnia 22 września 2004 r. o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 2256
 1572. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę - zagospodarowanie zbiornika stokażowego...
  Wyświetleń: 2255
 1573. Stanowisko Zarządu Powiatu dotyczące przeprowadzonych konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy powiatu k - kozielskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2011- 2015
  Wyświetleń: 2254
 1574. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 2254
 1575. Strategia rozwoju oświaty 2016-2022
  Wyświetleń: 2250
 1576. Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków
  Wyświetleń: 2249
 1577. Komisja Infrastruktury i Bezpieczeństwa
  Wyświetleń: 2246
 1578. Ogloszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pn. Założenie baz danych: Geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT) - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2246
 1579. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, Koźle.
  Wyświetleń: 2246
 1580. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich w styczniu - kwietniu 2005r. i w sezonie zimowym 2005/2006
  Wyświetleń: 2246
 1581. BA.6743.1.30.2016
  Wyświetleń: 2245
 1582. Remont cząstkowy nawierzchni z wymianą podbudowy w ciągu dróg powiatowych Nr 1477O na terenie miasta Kędzierzyna – Koźla , ul. Aleja Lisa- m² 313,0
  Wyświetleń: 2245
 1583. Trwa remont obiektu byłej przychodni przy ul. Kozielskiej 11 w Kędzierzynie
  Wyświetleń: 2245
 1584. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.Przygotowanie i udział w postępowaniu o udzielenie koncesji na świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie drogowych przewozów pasażerskich organizowanych przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski
  Wyświetleń: 2244
 1585. W Kędzierzynie-Koźlu rusza punkt zamiejscowy wrocławskiej Akademii Ekonomicznej
  Wyświetleń: 2243
 1586. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2243
 1587. Ogłoszenie Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 8 lutego 2006 r. na dostawę osprzętu do ciągnika rolniczego.
  Wyświetleń: 2242
 1588. Organizacja zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego w styczniu – kwietniu 2005r i w sezonie zimowym 2005/2006
  Wyświetleń: 2242
 1589. O e-urzędach w kędzierzyńsko-kozielskim Starostwie Powiatowym
  Wyświetleń: 2241
 1590. Zapowiedź IX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2241
 1591. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży i osób dorsołych niepełnosprawnych intelektualnie
  Wyświetleń: 2240
 1592. Zapowiedź XXI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2240
 1593. Zawiadomienie (Śr.6341.1.3.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział w Zabrzu
  Wyświetleń: 2240
 1594. Zawiadomienie (Śr.6224-43/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Zbigniew Jakubiak, Wrocław
  Wyświetleń: 2239
 1595. Zawiadomienie (Śr.6341.1.21.2.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Cisek
  Wyświetleń: 2239
 1596. Wykonanie cienkiej warstwy na zimno na drogach powiatowych na terenie Kędzierzyna - Koźla
  Wyświetleń: 2237
 1597. Uchwała Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kędzierzynie-Koźlu.
  Wyświetleń: 2236
 1598. Zawiadomienie (Śr.6341.2.15.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Spółdzielnia Inwalidów „Inmet” w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2235
 1599. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 2234
 1600. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2232
 1601. Zawiadomienie (Śr.6224-35/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie-Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  Wyświetleń: 2231
 1602. Ogłoszenie Wydziału Budownictwa i Architektury - budowa stacji bazowej Plus GSM
  Wyświetleń: 2230
 1603. Sytuacja na lokalnym rynku pracy – stan na dzień 31 sierpnia 2003 r.
  Wyświetleń: 2230
 1604. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. decyzji administracyjnej - rozbudowa węzła magazynowania i załadunku roztworów mocznika
  Wyświetleń: 2229
 1605. Potwierdzenie z UKIE
  Wyświetleń: 2229
 1606. Budżet 2019 rok
  Wyświetleń: 2228
 1607. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 2228
 1608. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, Landzmierz.
  Wyświetleń: 2226
 1609. O badaniach technicznych pojazdów - spotkanie w Starostwie
  Wyświetleń: 2223
 1610. I przetarg ustny nieograniczony na najem na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, kiosk
  Wyświetleń: 2222
 1611. Ogłoszenie o wyznaczeniu jednostki do usuwania pojazdów z drogi i prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego z dnia 5 stycznia 2010 r.
  Wyświetleń: 2222
 1612. Zawiadomienie (Śr.6341.2.10.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Damen Shipyards Koźle Spółka z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2222
 1613. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2221
 1614. obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 2220
 1615. Uchwały wraz z załącznikami z VII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 maja 2015 roku
  Wyświetleń: 2220
 1616. Pozostałe wnioski, zgłoszenia i informacje
  Wyświetleń: 2218
 1617. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację drogi powiatowej nr 1405 O Pawłowiczki – Kochaniec odc. Pawłowiczki – Polska Cerekiew
  Wyświetleń: 2217
 1618. Zawiadomienie (Śr.6223-56/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Urząd Miasta K-Koźle
  Wyświetleń: 2216
 1619. Uchwały wraz z załącznikami z XXXVII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 09 stycznia 2018 roku
  Wyświetleń: 2215
 1620. Zawiadomienie (Śr.6341.1.7.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Regina i Zenon Gawron, Gierałtowice
  Wyświetleń: 2215
 1621. Zawiadomienie(Śr.6341.2.16.3.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi
  Wyświetleń: 2213
 1622. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2212
 1623. Zapowiedź XXXV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2211
 1624. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic, Większyce i Komorno.
  Wyświetleń: 2210
 1625. BA.6743.1.13.2016
  Wyświetleń: 2209
 1626. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - Aleja Armii Krajowej, o. Kędzierzyn, ul. Mostowa, o. Azoty
  Wyświetleń: 2207
 1627. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich w 2004r.
  Wyświetleń: 2206
 1628. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2205
 1629. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 23 maja 2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Dostawa materiałów dydaktycznych i sprzętów na potrzeby projektu pod nazwą: Dobry zawód - lepsza przyszłość (...)
  Wyświetleń: 2204
 1630. ogłoszenie o przetargu - Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych Dr.Nr 1477O , ul.Waryńskiego w Kędzierzynie Koźlu.
  Wyświetleń: 2203
 1631. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 04.03.2014r. realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu.
  Wyświetleń: 2203
 1632. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Kobylice
  Wyświetleń: 2203
 1633. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Wymiana pokrycia dachowego budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 13.
  Wyświetleń: 2201
 1634. Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa tablic rejestracyjnych
  Wyświetleń: 2201
 1635. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - Gmina Cisek, o. Podlesie
  Wyświetleń: 2201
 1636. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego dla nieruchomości położonej w Gminie Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 2199
 1637. Zdjęcia z I Forum Samorządowego
  Wyświetleń: 2199
 1638. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat. Roszowicki Las.
  Wyświetleń: 2195
 1639. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, Bierawa.
  Wyświetleń: 2195
 1640. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę układu wody obiegowej...
  Wyświetleń: 2194
 1641. Ogłoszenie z dnia 13 września 2005 r. dot. zamówienia na prowadzenie obsługi bankowej budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2194
 1642. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2194
 1643. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży-Ostrożnica
  Wyświetleń: 2193
 1644. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. decyzji administarcyjnej o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 2192
 1645. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 20 czerwca 2012r. na zadanie: Przeprowadzenie kursów, szkoleń dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, realizowanym w ramach projektu pod nazwą: Dobry zawód - lepsza przyszłość (...)
  Wyświetleń: 2191
 1646. Wniosek o nauczanie indywidualne
  Wyświetleń: 2191
 1647. Wykaz nieruchomości przeznaczony do zbycia w formie darowizny na rzecz Gminy Reńska Wieś - o. Komorno, Harcerska 81
  Wyświetleń: 2191
 1648. Zapowiedź XXV Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2189
 1649. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1428 O Miejsce Odrzańskie – Dzielnica w miejscowości Podlesie
  Wyświetleń: 2188
 1650. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 13 do 18 kwietnia 2004 r.
  Wyświetleń: 2188
 1651. Szkolenie dla przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw - na 26 września 2003 r.
  Wyświetleń: 2187
 1652. Zawiadomienie (Śr.6341.1.24.2.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 2187
 1653. Uchwały wraz z załącznikami z XLVI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 września 2018 r.
  Wyświetleń: 2186
 1654. Ogłoszenie z dnia 08 listopada 2004 r. o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność powiatu, przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2185
 1655. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2185
 1656. Ogłoszenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2179
 1657. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu-protokoły 3,6,8,9
  Wyświetleń: 2177
 1658. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa dla nieruchomości położonej w Gminie Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2177
 1659. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 23.12.2013r. realizowanego w trybie zamówienia z wolnej ręki na zadanie pn. Zakup oprogramowania GEO-INFO 6 dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu.
  Wyświetleń: 2177
 1660. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2177
 1661. 22 grudnia 2003 r. - ULOTKA Z CENTRUM ZARZĄDANIA KRYZYSOWEGO
  Wyświetleń: 2176
 1662. Ogłoszenie z dnia 23 listopada 2005 r. z Wydziału Geodezji dot. ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 2176
 1663. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych pozamiejskich w 2004r. na terenie gmin: Polska Cerekiew, Bierawa, Cisek
  Wyświetleń: 2176
 1664. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2174
 1665. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie:Modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla Gmin: Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew i Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2173
 1666. Zawiadomienie (Śr.6224-44/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2173
 1667. Zawiadomienie o uzgodnieniu warunków realizacji-Budowa kanalizacj sanitarnej w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2169
 1668. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2165
 1669. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr 1/351/2015 dla ZAK SA
  Wyświetleń: 2163
 1670. Uchwały wraz z załącznikami z II Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 16 grudnia 2014 r.
  Wyświetleń: 2163
 1671. Uchwały wraz z załącznikami z X Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 września 2015 roku
  Wyświetleń: 2163
 1672. Komisja Edukacji i Promocji Rady Powiatu-protokoły 1-11
  Wyświetleń: 2162
 1673. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty
  Wyświetleń: 2162
 1674. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 1 do 7 marca 2004 r.
  Wyświetleń: 2162
 1675. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania (Śr.6341.15.1.2015) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla PKN Orlen S.A. na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych
  Wyświetleń: 2162
 1676. Ogłoszenie przetargu na remont pomieszczenia z przeznaczeniem na archiwum Wydziału Komunikacji
  Wyświetleń: 2161
 1677. Zawiadomienie (Śr.6223-32/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Brenntag Polska Sp. z o o. K-K
  Wyświetleń: 2161
 1678. Zawiadomienie (Śr.6223-61/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Baborowie
  Wyświetleń: 2159
 1679. Ogłoszenie o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku Kopalni Piasku „Kotlarnia” S.A.
  Wyświetleń: 2158
 1680. Ogłoszenie z dnia 26 stycznia 2005 roku na I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
  Wyświetleń: 2157
 1681. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.25.1.2015) w sprawie udzielenia Gminie Pawłowiczki na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wykonanie przejść rurociągiem kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Malawa
  Wyświetleń: 2157
 1682. Ogłoszenie z Wydziału Budownictwa i Architektury - wrzesień 2003
  Wyświetleń: 2156
 1683. Remont zatoki MZK w ciągu dróg powiatowych
  Wyświetleń: 2156
 1684. Zawiadomienie (Śr.6223-35/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2155
 1685. Spotkanie dla przyszłych studentów AE
  Wyświetleń: 2154
 1686. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę - rozbudowa instalacji przemysłowej punktu przeładunku amoniaku...
  Wyświetleń: 2152
 1687. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 2151
 1688. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego z dnia 9 grudnia 2003 roku
  Wyświetleń: 2151
 1689. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - Gmina Cisek, o. Roszowicki Las
  Wyświetleń: 2151
 1690. Ogłoszenie z dnia 8 czerwca o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
  Wyświetleń: 2150
 1691. Zapowiedź XXIV Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2148
 1692. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2147
 1693. BA.6740.1.279.2016
  Wyświetleń: 2146
 1694. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia-Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2144
 1695. Obchody 65 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej
  Wyświetleń: 2144
 1696. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. dec. administracyjnej - zabudowa stanowisk N/O do załadunku i przeładunku
  Wyświetleń: 2143
 1697. Rejestr i ewidencja zabytków
  Wyświetleń: 2143
 1698. Wnioski związane z ustawą o odpadach
  Wyświetleń: 2143
 1699. Zawiadomienie (Śr.6341.1.12.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Zespół Szkół w Komornie
  Wyświetleń: 2143
 1700. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu z dnia 10 lutego 2004 - nieruchomość położona w K-K, składająca się z działki zabudowanej budynkami kompleksu poszpitalnego im. Roberta Kocha
  Wyświetleń: 2142
 1701. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym, na rzecz współwłaścicieli nieruchomości przyległej. Koźle
  Wyświetleń: 2142
 1702. Uchwały wraz z załącznikami z VIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 23 czerwca 2015 roku
  Wyświetleń: 2141
 1703. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-GDDKiA Opole
  Wyświetleń: 2141
 1704. Ogłoszenie z dnia 17 sierpnia 2005 r. o zamówieniu na zakup paliwa i olejów dla pojazdów eksploatowanych w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu na zasadzie bezgotówkowych transakcji
  Wyświetleń: 2140
 1705. Ogłoszenie z dnia 4 lutego 2004 roku o wykazie lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2140
 1706. BA.6743.1.168.2017
  Wyświetleń: 2137
 1707. Imienne wykazy głosowań z Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2137
 1708. Plan wspólnych dyżurów radnych PAŹDZIERNIK 2003
  Wyświetleń: 2137
 1709. Zmiana siedziby PPPP
  Wyświetleń: 2136
 1710. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę - układ zasilania zbiornika magazynowego
  Wyświetleń: 2135
 1711. Informacja Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2135
 1712. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 04 maja 2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Przeprowadzenie kursów, szkoleń dla uczniów szkół ponadgomnazjalnych, realizowanym w ramach projektu pod nazwą: Dobry zawód - lepsza przyszłość (...)
  Wyświetleń: 2135
 1713. 22 grudnia 2003 r. - Świątecznie o sesji
  Wyświetleń: 2134
 1714. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Polska Cerekiew
  Wyświetleń: 2133
 1715. BA.6743.1.6.2016
  Wyświetleń: 2132
 1716. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. decyzji administracyjnej - zabudowa instalacji osuszania powietrza pomiarowego
  Wyświetleń: 2131
 1717. Informacja dla rolników o skupie zboża
  Wyświetleń: 2130
 1718. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - Gmina Cisek, o. Podlesie
  Wyświetleń: 2130
 1719. Statystyka zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców za I półrocze 2017r.
  Wyświetleń: 2129
 1720. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2129
 1721. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 11-07-2014r. w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Rewitalizacja skweru Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu oraz termomodernizacja izolacji ścian wew. budynku i wykonanie systemu kanałów na Pl. Wolności(...)
  Wyświetleń: 2128
 1722. Zawiadomienie (Śr.6223-40/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2128
 1723. Ogłoszenie z dnia 10 grudnia 2004 roku o wykazie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2126
 1724. Zapowiedź XVII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2125
 1725. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania (Śr.6341.2.20.1.2015) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi na odprowadzenie ścieków komunalnych do Potoku Cisek w km 10+870
  Wyświetleń: 2125
 1726. Ogłoszenie z dnia 19 listopada 2004 r. o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność powiatu
  Wyświetleń: 2124
 1727. Zawiadomienie (Śr.6341.1.19.1.2014, Śr.6341.2.11.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  Wyświetleń: 2124
 1728. Uchwały wraz z załącznikami z XI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 października 2015 roku
  Wyświetleń: 2122
 1729. Ogłoszenie o przetargu na zakup komputerów dla Powiatowego Zarządu Oświaty
  Wyświetleń: 2121
 1730. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 15.01.2014r. realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby punktów poboru Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu i jednostek organizacyjnych Powiatu
  Wyświetleń: 2120
 1731. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 2120
 1732. Informacja o wydaniu na rzecz Gminy Reńska Wieś decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę - kanalizacja sanitarna, przyłącze wodociągowe
  Wyświetleń: 2118
 1733. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 19 do 25 kwietnia 2004 r.
  Wyświetleń: 2116
 1734. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu 22 - 28 września 2003 r.
  Wyświetleń: 2115
 1735. Ogłoszenie Wydziału Gospodarczego z dnia 22 lutego 2006 r. przetarg nieograniczony na dostawę części zestawu dekontaminacyjnego
  Wyświetleń: 2114
 1736. Przez dwa dni nie będziemy mogli zarejestrować pojazdu
  Wyświetleń: 2114
 1737. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania (Śr.6341.10.3.2015) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Spółki Auto Centrum Koźle - Lellek Group Sp. z o.o. S.k.
  Wyświetleń: 2113
 1738. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2112
 1739. Wykaz rzeczy znalezionych 2019 rok
  Wyświetleń: 2110
 1740. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania (Śr.6341.2.21.1.2015) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla p. Agnieszki Jaskółka-Czogała na szczególne korzystanie z wód dla potrzeb stawów rybnych
  Wyświetleń: 2109
 1741. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.26.1.2015, Śr.6341.2.26.1.2015) w sprawie udzielenia Gminie Kędzierzyn-Koźle pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz szczególne korzystanike z wód
  Wyświetleń: 2109
 1742. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na najem nieruchomości - o. Kędzierzyn, Damrota 30
  Wyświetleń: 2108
 1743. Bieżące wydarzenia w tygodniu od 5 do 11 stycznia 2004 r.
  Wyświetleń: 2105
 1744. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Powiatu-protokoły 1-2
  Wyświetleń: 2105
 1745. Przypomnienie o szkoleniu dla przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw - wrzesień 2003
  Wyświetleń: 2104
 1746. BA.6743.1.74.2016
  Wyświetleń: 2102
 1747. Ogłoszenie - decyzja z dnia 20 listopada 2003 r.
  Wyświetleń: 2100
 1748. Ogłoszenie z dnia 15 września br. - informacja Zarządu Powiatu o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym (na rzecz najemców lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynku położonym przy ul. Orkana 19)
  Wyświetleń: 2096
 1749. Zawiadomienie (Śr.6224-31/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2094
 1750. Zawiadomienie (Śr.6223-62/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Biogradex Holding Sp. z o.o. w Elblągu
  Wyświetleń: 2093
 1751. Zawiadomienie (Śr.6341.1.14.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Cisek
  Wyświetleń: 2093
 1752. informacja o wydaniu decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 2092
 1753. Zespół Szkół Elektryczno - Telekomunikacyjnych w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2092
 1754. O rejestracji zwierząt chronionych
  Wyświetleń: 2091
 1755. Zapowiedź XII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2091
 1756. Informacja z dnia 30 września 2004 r. o wywieszeniu wykazów nieruchomości stanowiących własność powiatu, przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2089
 1757. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 2089
 1758. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2087
 1759. Starosta Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego I - IV kadencja
  Wyświetleń: 2086
 1760. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2084
 1761. Ważne zmiany w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 2080
 1762. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 2079
 1763. Przetarg nieograniczony na: Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr 1424 O Nieznaszyn - Steblów
  Wyświetleń: 2077
 1764. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 01 października 2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Przeprowadzenie kursów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, realizowanym w ramach projektu pod nazwą: Dobry zawód - lepsza przyszłość (...)
  Wyświetleń: 2076
 1765. Ogłoszenie z dnia 30 czerwca 2005 roku o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Bierawa
  Wyświetleń: 2076
 1766. Budowa wewnętrznego dźwigu osobowego wraz z przebudową i modernizacją budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Judyma 5
  Wyświetleń: 2075
 1767. Zarządzenia Starosty 2019 r.
  Wyświetleń: 2075
 1768. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2075
 1769. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 2075
 1770. Wydział Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Zagranicznej B
  Wyświetleń: 2074
 1771. Zawiadomienie (Śr.6223-37/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2074
 1772. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2073
 1773. BA.6743.2.14.2016
  Wyświetleń: 2072
 1774. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - na wniosek Urzędu Miasta Kędzierzyna-Koźla
  Wyświetleń: 2071
 1775. Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami oraz Powiatowy Program Ochrony Środowiska od dziś dostępne w internecie
  Wyświetleń: 2069
 1776. Zapowiedź X Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2067
 1777. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, Miejsce Kłodnickie
  Wyświetleń: 2066
 1778. Delegacja Bundeswehry w Starostwie
  Wyświetleń: 2065
 1779. Komisja Promocji Powiatu i Rolnictwa
  Wyświetleń: 2062
 1780. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 2 do 8 lutego 2004 r.
  Wyświetleń: 2062
 1781. Ogłoszenie Starosty - 20 listopada 2003 r.
  Wyświetleń: 2059
 1782. Konkurs „Opolska Marka 2003” - zgłoszenia do końca października 2003 r.
  Wyświetleń: 2058
 1783. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 1 października 2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Pełnienie funkcji opiekuna-nauczyciela dodatkowych zajęć szkolnych, realizowanej w ramach projektu pod nazwą: Dobry zawód - lepsza przyszłość
  Wyświetleń: 2057
 1784. Uchwała Zarządu Powiatu K-K w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu K-K w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności...
  Wyświetleń: 2057
 1785. Zapowiedź XXXII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2055
 1786. BA.6743.1.9.2018
  Wyświetleń: 2052
 1787. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, Dziergowice.
  Wyświetleń: 2050
 1788. Remont chodnika w ciągu dróg powiatowej Nr 2044O na terenie miasta Kędzierzyna – Koźla , ul. Gazowa - m² - 178,0 m2
  Wyświetleń: 2049
 1789. Zapowiedź XIII Sesji Rady Powiatu na 6 lutego 2004 roku
  Wyświetleń: 2049
 1790. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2048
 1791. Uchwały wraz z załącznikami z IX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku
  Wyświetleń: 2046
 1792. Zapowiedź XVI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 2046
 1793. Zawiadomienie (Śr.6341.2.13.4.2015, Śr.6341.1.17.4.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Spółka PCC Energetyka Blachownia w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2046
 1794. informacja o pozwoleniu na budowę nr BA.6740.1.112.2017 dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
  Wyświetleń: 2045
 1795. Zawiadomienie (Śr.6341.1.11.6.2015, Śr.6341.2.9.6.2015,) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  Wyświetleń: 2044
 1796. Zapowiedź XXIII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2043
 1797. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę - modernizacja instalacji mocznika...
  Wyświetleń: 2041
 1798. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - Gmina Cisek, o. Podlesie
  Wyświetleń: 2041
 1799. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2 marca 2010r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych złotowych
  Wyświetleń: 2040
 1800. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 06 czerwca 2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Dostawa materiałów dydaktycznych i sprzętów na potrzeby projektu pod nazwą: Dobry zawód - lepsza przyszłość (...))
  Wyświetleń: 2039
 1801. Uchwały wraz z załącznikami z XXI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 września 2016 roku
  Wyświetleń: 2038
 1802. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku Sp. z o. o. Brenntag Polska
  Wyświetleń: 2038
 1803. informacja o wydaniu pozwolenia na budowę BA.6740.5.24.2017
  Wyświetleń: 2037
 1804. Ogłoszenie z dnia 15 września o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przy ul. Orkana 14
  Wyświetleń: 2035
 1805. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - Gmina Cisek o. Roszowice, Miejsce Odrzańskie
  Wyświetleń: 2035
 1806. Zawiadomienie (Śr.6341.2.12.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2031
 1807. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych pozamiejskich w 2004r. na terenie gmin: Pawłowiczki , Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2029
 1808. Komisja Budżetu Rady Powiatu-protokoły 6,7,8
  Wyświetleń: 2027
 1809. Misja gospodarcza z Hrabstwa Essex / wrzesień 2003
  Wyświetleń: 2027
 1810. Plan wspólnych dyżurów radnych - styczeń 2004 rok
  Wyświetleń: 2027
 1811. BA.6743.2.43.2017
  Wyświetleń: 2026
 1812. Ogłoszenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 lipca 2003 r.
  Wyświetleń: 2025
 1813. Zapowiedź XXV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2024
 1814. Zawiadomienie (Śr.6341.4.3.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Clima Solutions s.c. Aleksander Kwiecień w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2024
 1815. Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń mowy - zapowiedź konferencji organizowanej przez PPPP w dniu 9 października br.
  Wyświetleń: 2023
 1816. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2021
 1817. Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu, możliwości zapoznania się i wnoszenia uwag do projektu dokumentu: „ZINTEGROWANY PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA SUBREGIONU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO” ...
  Wyświetleń: 2018
 1818. Zapowiedź XIV Sesji Rady Powiatu na 17 lutego 2004
  Wyświetleń: 2018
 1819. Oświadczenia majątkowe radnych Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2017
 1820. Zawiadomienie (Śr.6341.2.14.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Leszek Krzywniak, Dziergowice
  Wyświetleń: 2015
 1821. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych pozamiejskich w 2004r.
  Wyświetleń: 2015
 1822. Plan postępowań 2019r.
  Wyświetleń: 2014
 1823. Komisja Infrastruktury i Bezpieczeństwa-protokoły 4, 6
  Wyświetleń: 2008
 1824. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych powiatu
  Wyświetleń: 2008
 1825. Zapowiedzi wydarzeń 25-31 sierpnia 2003 r.
  Wyświetleń: 2008
 1826. Zapowiedź XXII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2007
 1827. I Sesja Rady Powiatu-protokół
  Wyświetleń: 2003
 1828. Ogłoszenie z dnia 08 grudnia 2005 r. z Wydziału Geodezji dot. zamówienia na modernizację ewidencji gruntów w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali dla miasta Kędzierzyna-Koźla.
  Wyświetleń: 2003
 1829. Zapowiedź XII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego - na 18 grudnia 2003 r.
  Wyświetleń: 2003
 1830. Zapowiedź XXIV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2002
 1831. Zawiadomienie (Śr.6341.1.10.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
  Wyświetleń: 2002
 1832. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr 6/85/2015 drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mechnicy
  Wyświetleń: 2001
 1833. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Przebudowa kompleksu ulic: Plebiscytowej, Lompy, Słonecznej, Krótkiej i Pustej w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2001
 1834. Ogłoszenie z dnia 31 maja 2004 r. o przetargu nieograniczonym - II LO w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1997
 1835. informacja o wydaniu pozwolenia na budowę nr 1-19-2016 w sprawie budowy instalacji dla EnergoAsh
  Wyświetleń: 1996
 1836. Obwieszczenie budowa drogi Większyce Wrzosowa
  Wyświetleń: 1995
 1837. Ogłoszenie z dnia 03 stycznia 2006 r. dot. ogłoszenia Kierownika PCPR w K-K o naborze na wolne stanowisko referenta do spraw kadrowo-administracyjnych
  Wyświetleń: 1992
 1838. Zawiadomienie (Śr.6341.1.14.2.2013, Śr.6341.2.15.2.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Matel Adam Matuszek w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1990
 1839. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 16 marca 2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Pełnienie funkcji opiekuna-nauczyciela dodatkowych zajęć szkolnych, realizowanej w ramach projektu pod nazwą: Dobry zawód - lepsza przyszłość (...)
  Wyświetleń: 1989
 1840. informacja o wydaniu pozwolenia na budowę stacji paliw dla WASBRUK Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1988
 1841. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1988
 1842. Komisja Prawno - Administracyjna
  Wyświetleń: 1985
 1843. Zapowiedzi wydarzeń 11-17 sierpnia 2003
  Wyświetleń: 1983
 1844. UCHWAŁA Nr XLIII/274/2010 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 20 lipca 2010 roku
  Wyświetleń: 1982
 1845. Zadłużenie powiatu
  Wyświetleń: 1982
 1846. Informacja o wydaniu decyzji administracyjnej - Kanalizacja sanitarna w Łężcach oraz roboty polegające na budowie przyłączy kanalizacji sanitarnej
  Wyświetleń: 1979
 1847. Utrudnienia w ruchu – remonty dróg powiatowych / 23 września
  Wyświetleń: 1979
 1848. Zawiadomienie (Śr.6341.1.7.3.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu
  Wyświetleń: 1979
 1849. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1978
 1850. Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Kędzierzyna - Koźla w ilości 4000 m2
  Wyświetleń: 1977
 1851. Uchwały wraz z załącznikami z XIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 17 grudnia 2015 roku
  Wyświetleń: 1976
 1852. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 26 lipca do 1 sierpnia 2004 roku
  Wyświetleń: 1974
 1853. BA.6743.6.20.2017
  Wyświetleń: 1972
 1854. Przebudowa drogi powiatowej nr 1477 O ul. Wojska Polskiego w Kędzierzynie-Koźlu: Etap I
  Wyświetleń: 1972
 1855. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1971
 1856. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. dec. administracyjnej - przebudowa układu pakowania nawozów do big-bagów
  Wyświetleń: 1970
 1857. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19-07-2016r. w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Założenie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie (...)
  Wyświetleń: 1970
 1858. Zapowiedź XXX Sesji Rady Powiatu - na 28 czerwca 2005 roku
  Wyświetleń: 1970
 1859. I przetarg ustny nieograniczony (zamieszczony 17 marca 2005) na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność powiatu, położonej w Sławięcicach
  Wyświetleń: 1969
 1860. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.9.5.2016, Śr.6341.2.8.5.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla p. Sławomira Zdon na wykonanie obiektów energetyki wodnej i korzystanie z wód do celów energetycznych rzeki Kłodnicy
  Wyświetleń: 1969
 1861. Ogłoszenie - decyzja z dnia 7 stycznia 2004 r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu i pozwolenia na budowę inwestycji dla BLACHOWNI HOLDING S.A.
  Wyświetleń: 1967
 1862. Ogłoszenie Wydzialu Budownictwa i Architektury
  Wyświetleń: 1966
 1863. Informacja dla uzytkowników wieczystych w sprawie przekształcenia prawa uzytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1965
 1864. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz Zawiadomienie o zamieszczeniu, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie-dane o wniosku na wniosek MWiK w K-Koźlu
  Wyświetleń: 1965
 1865. Adaptacja wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Judyma 4 w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1964
 1866. Adres, informacje ogólne
  Wyświetleń: 1964
 1867. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie "Projektu stałej organizacji ruchu i oznakowania na wyznaczenie miejsc przeznaczonych na postój pojazdów w strefie płatnego parkowania, w tym stanowiska przeznaczone na postój pojazdów...."
  Wyświetleń: 1963
 1868. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1962
 1869. Ogłoszenie z dnia 14 października 2005 r. o zamówieniu na dostawę środków ochrony dróg oddechowych oraz zestawu dekontaminacyjnego dla potrzeb ochrony ludności po zaistnieniu skażenia środkami chemicznymi, biologicznymi lub sanitarnym
  Wyświetleń: 1962
 1870. Ogłoszenie z dnia 7 stycznia 2004 r. o zamieszczonym w publicznie dostępnym wykazie wniosku Zakładów Azotowych Kędzierzyn SA
  Wyświetleń: 1961
 1871. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, Roszowicki Las
  Wyświetleń: 1961
 1872. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 12 maja 2004 roku - dotyczy założenia numerycznej mapy ewidencji gruntów gminy Pawłowiczki i założenia numerycznej mapy ewidencji gruntów gminy Polska Cerekiew
  Wyświetleń: 1960
 1873. VIII Sesja Rady Powiatu-protokół
  Wyświetleń: 1960
 1874. Zapowiedzi wydarzeń 27.X. - 02.XI.2003 r.
  Wyświetleń: 1959
 1875. Ogłoszenie z dnia 14 października 2004 r. o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Pawłowiczki
  Wyświetleń: 1958
 1876. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 08-06-2016r. w trybie przetargu nieograniczonego na zad. pn. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia OC Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i jedn. organizacyjnych, mienia, pojazdów i jedn. pływających
  Wyświetleń: 1954
 1877. Ogłoszenie z dnia 06-10-2016r. o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Założenie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie (...)
  Wyświetleń: 1953
 1878. II Sesja Rady Powiatu-protokół
  Wyświetleń: 1952
 1879. Zawiadomienie (Śr.6341.1.23.1.2015, Śr. 6341.2.18.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Zarząd Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1951
 1880. Zapowiedzi wydarzeń 01-07 września 2003 r.
  Wyświetleń: 1950
 1881. Informacja o Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1948
 1882. Ogłoszenie z dnia 13 maja 2005 r. o zamieszczeniu w opublicznie dostępnym wykazie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu i pozwolenia budowę inwestycji dla HERMANN RINNEN Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1946
 1883. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.14.1.2016) w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego z dnia 28.02.2014 r. i udzielenia pozwolenia na wykonanie obiektów energetyki wodnej- małej elektrowni wodnej (dz.1121 obręb Bierawa)
  Wyświetleń: 1944
 1884. Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Udzielenie i obsługa kredytów złotowych
  Wyświetleń: 1943
 1885. Wspólne dyżury radnych LISTOPAD 2003
  Wyświetleń: 1943
 1886. Zapowiedzi wydarzeń 12 - 18 lipca 2004 r.
  Wyświetleń: 1943
 1887. Zapowiedź XXXIII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1943
 1888. Ogłoszenie o przetargu z dnia 22 czerwca 2004 r. na założenie numerycznej mapy ewidencji gruntów gminy Polska Cerekiew
  Wyświetleń: 1940
 1889. Ogłoszenie z dnia 16 grudnia 2003 r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku w sprawie udzielenia pozwolenia na zmienę sposobu użytkowania istniejącej spalarni śmieci - wniosek Blachowni Holding SA
  Wyświetleń: 1937
 1890. Zapowiedzi wydarzeń 28.VII – 03.VIII.2003 r.
  Wyświetleń: 1937
 1891. Nieodpłatna Pomoc Prawna 2019
  Wyświetleń: 1936
 1892. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania (Śr.6341.1.21.4.2015) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Tauron Dystrybucja S.A. w Krakowie Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 1935
 1893. Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2005 roku o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu i pozwolenia budowę inwestycji pod nazwą stacja odwadniania osadów pościekowych dla ZAK S.A.
  Wyświetleń: 1933
 1894. Zapowiedzi wydarzeń w tygodniu od 13 do 19 października 2003 r.
  Wyświetleń: 1933
 1895. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 12 maja 2005 r. na opracowanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków, uzupełnienie numerycznych baz danych map ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 1932
 1896. Ogłoszenie z 26 lutego 2004 r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę tuczarni świń w Przewozie
  Wyświetleń: 1931
 1897. Informacja o wydaniu na rzecz WARTER Spółka Jawna dec. administracyjnej - budowa pola magazynowego mazutu
  Wyświetleń: 1930
 1898. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczononego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego - ogłoszenie z dnia 17 grudnia 2003 r.
  Wyświetleń: 1927
 1899. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 06 maja 2005 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: adaptacja przychodni przeciwgruźliczej na pomieszczenia biurowe wydziałów Starostwa
  Wyświetleń: 1927
 1900. Ogłoszenie z dnia 7 grudnia 2004 roku o przetargu nieograniczonym na dostawę prasy na rok 2005
  Wyświetleń: 1924
 1901. Ogłoszenie z Wydziału Geodezji z dnia 7 września 2005 r. o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność SKARBU PAŃSTWA, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 1924
 1902. BA.6743.1.202.2017
  Wyświetleń: 1923
 1903. Przetarg na dostawę tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 1921
 1904. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 09 do 15 lutego 2004
  Wyświetleń: 1921
 1905. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1920
 1906. Ogłoszenie z dnia 12 października 2004 r. o zamówieniu Zespołu Szkół Nr 4 w K-K na remont bieżący pokryć papowych wraz z obróbkami blacharskimi
  Wyświetleń: 1919
 1907. Informacja OŚ-Marszałek dec.nr 2/20/2016
  Wyświetleń: 1915
 1908. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, Kobylice, Landzmierz
  Wyświetleń: 1915
 1909. BA.6743.1.95.2018
  Wyświetleń: 1914
 1910. informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr BA.6740.1.20.2017 dla Gminy Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 1912
 1911. Komisja Prawna - doraźna - protokoły 1,2,3,5,7
  Wyświetleń: 1912
 1912. Ogłoszenie o przetargu na remont cząstkowy nawierzchni drogowych - lipiec 2005
  Wyświetleń: 1912
 1913. Zapowiedź XXII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1912
 1914. Zawiadomienie (Śr.6341.7.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego Brenntag Polska Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1911
 1915. Informacja o wydaniu na rzecz Gospodarstwa Rolnego decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę - obora dla krów w miejscowości Kózki
  Wyświetleń: 1909
 1916. Ogłoszenie z dnia 19 stycznia 2005 roku - rokowania po drugim przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1909
 1917. Zapowiedzi wydarzeń 20 - 26 października 2003 roku
  Wyświetleń: 1909
 1918. Zapowiedź Sesji Rady Powiatu - na 12 września 2003 r.
  Wyświetleń: 1909
 1919. Zapowiedzi wydarzeń w tygodniu 15 - 21 września 2003 r.
  Wyświetleń: 1908
 1920. 20-lecie Powiatu
  Wyświetleń: 1905
 1921. Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych w ilości 1000 m²
  Wyświetleń: 1903
 1922. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - ŚWIADCZENIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE: ZADANIE A-UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, ZADANIE B-UBEZPIECZENIA MIENIA, ZADANIE C-UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
  Wyświetleń: 1903
 1923. Zawiadomienie (Śr.6341.1.4.2.2015, Śr.6341.2.2.3.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  Wyświetleń: 1901
 1924. Zawiadomienie (Śr.6341.1.9.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
  Wyświetleń: 1901
 1925. Nieodpłatna Pomoc Prawna 2018
  Wyświetleń: 1897
 1926. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ( Śr.6341.62.3.1.2016, Śr.6341.1.3.1.2016)) w sprawie udzielenia, pozwolenia wodnoprawnego Powiatowi Strzeleckiemu na wykonanie urządzen wodnych oraz szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1894
 1927. Ogłoszenie z dnia 30 września 2005 r. z Wydziału Gospodarczego dot. zamówienia na zakup paliwa i olejów dla pojazdów eksploatowanych w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu na zasadzie bezgotówkowych transakcji
  Wyświetleń: 1890
 1928. Przetarg na zakup komputerów na potrzeby Powiatowego Zarządu Oświaty w Powiecie Kędzierzyńsko - Kozielskim
  Wyświetleń: 1888
 1929. Zawiadomienie (Śr.6223-54/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Polskie Młyny S.A. w Warszawie
  Wyświetleń: 1887
 1930. Zapowiedzi wydarzeń 10 - 16 listopada 2003 r.
  Wyświetleń: 1886
 1931. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego (Śr.6341.2.19.1.2015) dla ETP Spółka Akcyjna
  Wyświetleń: 1886
 1932. Przypomnienie: „Koziołki” do końca września
  Wyświetleń: 1885
 1933. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 8 do 14 marca 2004 r.
  Wyświetleń: 1884
 1934. Ogłoszenie z dnia 02 lipca 2009 roku z Wydziału Gospodarczego o zamówieniu - Przebudowa i remont parteru wraz z zabezpieczeniem budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 1
  Wyświetleń: 1882
 1935. Ogłoszenie z dnia 26 listopada 2004 r. dotyczy II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność powiatu
  Wyświetleń: 1882
 1936. Ogłoszenie z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 31 sierpnia 2005 r. o przetargu
  Wyświetleń: 1882
 1937. informacja o wydaniu decyzji 1/145/2016 o pozwoleniu na budowę dla SILEKOL Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1880
 1938. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ( Śr.6341.1.7.1.2016, Śr.6341.2.6.1.2016) w sprawie udzielenia, pozwolenia wodnoprawnego Zarządowi Dróg Wojewódzkich na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1880
 1939. BA.6743.1.4.2018
  Wyświetleń: 1879
 1940. Ogłoszenie z dnia 10 grudnia 2004 roku o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1879
 1941. Ogłoszenie z dnia 15 listopada 2004 r. dotyczące wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność powiatu, przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz gminy Polska Cerekiew
  Wyświetleń: 1879
 1942. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
  Wyświetleń: 1878
 1943. Ogłoszenie oferty realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn.: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez uczestnictwo drużyn piłkarskich w rozgrywkach ligowych.
  Wyświetleń: 1876
 1944. Ogłoszenie przetargu - remont części pomieszczeń biurowych II-go piętra w siedzibie Starostwa przy pl. Wolności 13 w Kędzierzynie -Koźlu.
  Wyświetleń: 1875
 1945. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 16 do 22 lutego 2004 roku
  Wyświetleń: 1875
 1946. Zapowiedź XXXVI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1875
 1947. Zapowiedź I Sesji Rady Powiatu Kedzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1873
 1948. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6320.1.1.2016) w sprawie ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej - studnia R wodociągu grupowego "Korzonek"
  Wyświetleń: 1871
 1949. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.6.4.2016, Śr.6341.2.5.4.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla EnergoAsh Południe Spółka z o.o. w K-Koźlu, ul.Szkolna 15 na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1869
 1950. informacja o zmianie pozwolenia na budowę BA.6740.1.221.2016
  Wyświetleń: 1864
 1951. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania (Śr.6341.1.22.4.2015) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Tauron Dystrybucja S.A. w Krakowie Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 1864
 1952. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1863
 1953. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 13 do 19 wrzesnia 2004 r.
  Wyświetleń: 1863
 1954. Zawiadomienie (Śr.6341.2.5.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Powiat Strzelecki
  Wyświetleń: 1862
 1955. Ogłoszenie z dnia 15 grudnia z Wydziału Geodezji dot. wywieszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność SKARBU PAŃSTWA
  Wyświetleń: 1859
 1956. WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonych do zbycia - ogłoszenie z dnia 30 czerwca 2004 r.
  Wyświetleń: 1859
 1957. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania (Śr.6341.2.23.1.2015) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Bierawa na wykonanie urządzenia wodnego oraz pobór wód podziemnych
  Wyświetleń: 1854
 1958. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1854
 1959. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 1853
 1960. KOMISJA BUDŻETU
  Wyświetleń: 1852
 1961. Zawiadomienie (Śr.6341.2.17.3.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Spółka PCC Energetyka Blachownia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K-Koźlu
  Wyświetleń: 1852
 1962. Zapowiedź XXVII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1851
 1963. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na przebudowę, nr 1/6/2016 pomieszczeń magazynowych w kędzierzynie-Koźlu przy ulicy Strzeleckiej 17
  Wyświetleń: 1850
 1964. Zapowiedź koncertu w ramach XI Śląskiego Festiwalu im. Ludwika van Beethovena na 5 października 2003 r.
  Wyświetleń: 1850
 1965. Ogłoszenie o przetargu z dnia 28 października 2003 r.
  Wyświetleń: 1849
 1966. Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego VI kadencji
  Wyświetleń: 1848
 1967. Zawiadomienie (Śr.6341.1.6.1.2015, Śr.6341.2.6.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Zarząd Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1848
 1968. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Miejsce Odrzańskie
  Wyświetleń: 1847
 1969. BA.6743.2.41.2017
  Wyświetleń: 1846
 1970. Grudniowe zapowiedzi wydarzeń w tygodniu od 8 do 14 grudnia 2003 roku
  Wyświetleń: 1846
 1971. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 13-09-2016r. w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Wymiana pokrycia dachowego budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 13
  Wyświetleń: 1845
 1972. Zawiadomienie (Śr.6341.1.8.1.2015, Śr.6341.2.7.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 1844
 1973. BA.6743.2.50.2017
  Wyświetleń: 1842
 1974. Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O Zwiastowice – Ucieszków: Etap I
  Wyświetleń: 1841
 1975. Ogłoszenie z dnia 19 listopada 2004 r. dotyczy przetargu na tablice rejestracyjne 2005 – 2006 r. dla Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1836
 1976. Zapowiedzi wydarzeń 08-14 września 2003 r.
  Wyświetleń: 1835
 1977. Ogłoszenie z dnia 12 września 2005 r. z Wydziału Infrastruktury Drogowej o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej 60 000 euro na wymianę nawierzchni na mostach i wiadukcie
  Wyświetleń: 1833
 1978. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 26 kwietnia do 2 maja 2004 r.
  Wyświetleń: 1832
 1979. obwieszczenie ul.Wrzosowa Większyce
  Wyświetleń: 1831
 1980. Roczne zestawienie narad koordynacyjnych w 2018 roku
  Wyświetleń: 1829
 1981. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 19 maja 2005 r. o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
  Wyświetleń: 1827
 1982. Zmiana i ustalenie pisowni imion i nazwisk
  Wyświetleń: 1827
 1983. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 31 maja do 6 czerwca br.
  Wyświetleń: 1826
 1984. Zapowiedź XLVII Sesji Rady Powiatu Kedzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1826
 1985. informacja o wydaniu decyzji nr 1/71/2016 o zmianie pozwlenia na budowę dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
  Wyświetleń: 1824
 1986. Ogłoszenie z dnia 26 lutego 2004 r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego inwestycji
  Wyświetleń: 1823
 1987. Zapowiedzi wydarzeń w tygodniu od 12 do 18 stycznia 2004 r.
  Wyświetleń: 1820
 1988. Zapowiedzi wydarzeń od 29 września do 5 października 2003 r.
  Wyświetleń: 1819
 1989. Zapowiedź XXXII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1818
 1990. Uchwały wraz z załącznikami z XIV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 stycznia 2016 roku
  Wyświetleń: 1816
 1991. Zamówienie z dnia 7 kwietnia 2005 roku dot. opracowania numerycznej mapy oraz uzupełnienia numerycznych baz danych map ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 1812
 1992. Uchwały wraz z załącznikami z XIX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 czerwca 2016 roku
  Wyświetleń: 1811
 1993. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania (Śr.6341.1.24.2.2015) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Kędzierzyn z siedzibą w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 1811
 1994. Ogłoszenie z dnia 25 października 2005 r. o naborze na wolne stanowisko inspektora do spraw przetargów
  Wyświetleń: 1805
 1995. Zawiadomienie (Śr.6341.2.3.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe GROTRANS
  Wyświetleń: 1802
 1996. Petycje 2018
  Wyświetleń: 1801
 1997. Ogłoszenie z dnia 19 stycznia 2005 roku - rokowania po trzecim przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1800
 1998. Protokoły z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego IV kadencja
  Wyświetleń: 1800
 1999. Zapowiedzi wydarzeń w tygodniu od 22 do 28 grudnia 2003 r.
  Wyświetleń: 1800
 2000. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ( Śr.6341.1.7.1.2016, Śr.6341.2.7.1.2016) w sprawie udzielenia, pozwolenia wodnoprawnego Spółce Kofama Koźle Spółka Akcyjna szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1799
 2001. informacja o wydaniu pozwolenia nr 1/66/2016 na rozbudowę zakładu produkcyjnego Jokey Plastik Blachownia Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1798
 2002. Zapowiedzi wydarzeń w tygodniu 18 - 24 sierpnia 2003
  Wyświetleń: 1792
 2003. Ogłoszenia z dnia 12 maja 2005 r. o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1789
 2004. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.13.1.2016, Śr.6341.2.12.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu na wykonanie urządzen wodnych oraz szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1788
 2005. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 29 grudnia 2003 r. na opracowanie programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego
  Wyświetleń: 1787
 2006. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic obręb Koźle ul. Sucharskiego
  Wyświetleń: 1783
 2007. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy-Dziergowice
  Wyświetleń: 1777
 2008. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Kędzierzyna - Koźla w
  Wyświetleń: 1776
 2009. Apel Prezesa KRUS do rolników lato 2016
  Wyświetleń: 1775
 2010. informacja o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 1774
 2011. Zapowiedzi wydarzeń w tygodniu od 28 czerwca do 4 lipca 2004 r.
  Wyświetleń: 1774
 2012. Zapowiedź XXXIV Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1774
 2013. BA.6743.1.136.2017
  Wyświetleń: 1772
 2014. Zawiadomienie (Śr.6341.2.17.6.2014, Śr.6341.1.26.5.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 1772
 2015. Uchwały wraz z załącznikami z XV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 01 marca 2016 roku
  Wyświetleń: 1769
 2016. Informacja Zarządu Powiatu z dnia 20 września 2005 r. o wywieszeniu informacji o przeznaczeniu do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Kędzierzyn-Koźle nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
  Wyświetleń: 1767
 2017. Ogłoszenie z dnia 24 stycznia 2006 r. z Wydziału Infrastruktury Drogowej - PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
  Wyświetleń: 1766
 2018. BA.6743.1.7.2018
  Wyświetleń: 1763
 2019. BA.67431.129.2017
  Wyświetleń: 1762
 2020. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu 14-20 lipca 2003 r.
  Wyświetleń: 1759
 2021. Informacja Starosty o wywieszeniu wykazów z dnia 12 maja 2005 r.
  Wyświetleń: 1757
 2022. LUTY 2004 - wspólne dyżury radnych powiatowych i miejskich
  Wyświetleń: 1757
 2023. Uchwały wraz z załącznikami z XVIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 maja 2016 roku
  Wyświetleń: 1757
 2024. 22 grudnia 2003 r. - godziny pracy Starostwa w okresie świątecznym
  Wyświetleń: 1756
 2025. Ogłoszenie w sprawie prac związanych z monitoringiem lasu.
  Wyświetleń: 1754
 2026. Zapowiedź XXIX Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1753
 2027. Uchwały wraz z załącznikami z XXVI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 1751
 2028. Ogłoszenie z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 5 sierpnia 2005 r. o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej 60 000 euro na podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1750
 2029. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.1.1.2016) w sprawie udzielenia spółce Tauron Dystrybucja S.A. w Krakowie Oddział w Opolu ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego
  Wyświetleń: 1749
 2030. Zapowiedź XXXIII nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1748
 2031. 64 rocznica wybuchu II Wojny Światowej
  Wyświetleń: 1745
 2032. Grudniowe zapowiedzi wydarzeń w tygodniu od 15 do 21 grudnia 2003 r.
  Wyświetleń: 1745
 2033. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 19 do 25 stycznia 2004 roku
  Wyświetleń: 1745
 2034. Ogłoszenie z dnia 3 listopada 2005 r. z Wydziału Geodezji dot. wywieszenie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 1741
 2035. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.2.25.1.2015) w sprawie udzielenia Gminie Pawłowiczki pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych do Potoku Jakubowickiego w km 6+370
  Wyświetleń: 1741
 2036. ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ W BIEŻĄCYM TYGODNIU OD 6 DO 12 PAŹDZIERNIKA 2003 R.
  Wyświetleń: 1739
 2037. Ogłoszenie z dnia 23 listopada 2005 r. z Wydziału Geodezji dot. wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność SKARBU PAŃSTWA
  Wyświetleń: 1736
 2038. KOMISJA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 1735
 2039. Uchwały wraz z załącznikami z XXII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 października 2016 roku
  Wyświetleń: 1735
 2040. Zapowiedzi wydarzeń 03 - 09 listopada 2003 r.
  Wyświetleń: 1735
 2041. Zawiadomienie(Śr.6341.1.16.1.2015) o wszczęciu postepowania wodnoprawnego Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Oddział w Zabrzu
  Wyświetleń: 1735
 2042. BA.6743.2.38.2017
  Wyświetleń: 1734
 2043. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ( Śr.6341.2.11.2.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Zarządowi Powiatu Strzeleckiego na szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1734
 2044. Ogłoszenie z Wydziału Geodezji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność SKARBU PAŃSTWA przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego ograniczonego z dnia 10 lutego 2004
  Wyświetleń: 1733
 2045. Ogłoszenie z dnia 20 maja 2005 r. z PPPP - dotyczy przetargu nieograniczonego na modernizację I piętra budynku internatu przy ul. Skarbowej 4
  Wyświetleń: 1728
 2046. Nabór na zaoczne uzupełniające studia magisterskie - oferta Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  Wyświetleń: 1727
 2047. Ogłoszenie z dnia 23 maja 2005 r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku VFT POLAND Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1727
 2048. Informacja Starosty o wywieszeniu wykazu z dnia 12 maja 2005 r.
  Wyświetleń: 1726
 2049. Wyjazdy i szkolenia Starosty wrzesień / październik 2003 r.
  Wyświetleń: 1724
 2050. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 23 do 29 lutego 2004 r.
  Wyświetleń: 1724
 2051. Uchwały wraz z załącznikami z XVII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku
  Wyświetleń: 1721
 2052. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 26-08-2016r. w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Wymiana pokrycia dachowego budynku Starostwa powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 13
  Wyświetleń: 1718
 2053. Informacja Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 czerwca 2005 roku o wywieszeniu wykazów nieruchomości stanowiących własność SKARBU PAŃSTWA przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1717
 2054. Uchwały wraz z załącznikami z XXXII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 września 2017 roku
  Wyświetleń: 1715
 2055. BA.6743.5.37.2017
  Wyświetleń: 1714
 2056. Uchwały wraz z załącznikami z XXIV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku
  Wyświetleń: 1713
 2057. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 14 do 20 czerwca 2004 r.
  Wyświetleń: 1712
 2058. Zawiadomienie (Śr.6341.1.13.1.2015, Śr.6341.2.10.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w Zakrzowie
  Wyświetleń: 1712
 2059. Ogłoszenie o przetargu z 12 listopada 2003 r. - II LO
  Wyświetleń: 1710
 2060. Uchwały wraz z załącznikami z XXIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 1709
 2061. Uchwały wraz z załącznikami z XVI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 21 marca 2016 roku
  Wyświetleń: 1708
 2062. Program współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2018 rok.
  Wyświetleń: 1707
 2063. Uchwały wraz z załącznikami z XL Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 1707
 2064. KOMISJA INFRASTRUKTURY I BEZPIECZEŃSTWA
  Wyświetleń: 1706
 2065. Uchwały wraz z załącznikami z XLVII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 16 października 2018 r.
  Wyświetleń: 1706
 2066. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 26 stycznia do 1 lutego 2004 r.
  Wyświetleń: 1703
 2067. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania (Śr.6341.13.1.2015) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla PKN Orlen S.A. na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych
  Wyświetleń: 1700
 2068. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Budowa drogi gminnej - ul. Główna, ul. Leśna w Pociękarbiu
  Wyświetleń: 1699
 2069. Ogłoszenie z Wydziału Budownictwa z dnia 16 czerwca 2005 roku - umieszczenie w publicznie dostępnym wykazie wniosku złożonego przez Polski Koncern Naftowy „ORLEN” S.A. ul. Chemików 7 Płock
  Wyświetleń: 1699
 2070. Ogłoszenie z dnia 30 września 2005 r. z Wydziału Budownictwa i Architektury dot. zamieszczenia w publicznie dostępnym wykazie wniosku Betafence Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1696
 2071. Zapowiedź XXVIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1694
 2072. Informacja o vacatach w szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2007/2008
  Wyświetleń: 1693
 2073. Wyniki wstępnej selekcji na wolne stanowisko w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu - inspektora ds. przetargów
  Wyświetleń: 1690
 2074. Wzory wniosków
  Wyświetleń: 1690
 2075. Zawiadomienie (Śr.6341.2.4.3.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Brenntag Polska Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1690
 2076. informacja o wydaniu pozwolenia na budowę BA.6740.1.229.2017
  Wyświetleń: 1681
 2077. Zapowiedzi wydarzeń na bieżący tydzień
  Wyświetleń: 1678
 2078. Ogłoszenie z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 2 listopada 2005 r. dot. przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 60 000 euro na remont pokładu mostu na rzece Odrze w ciągu drogi powiatowej nr 1404 O Cisek – Bierawa
  Wyświetleń: 1677
 2079. Uchwały wraz z załącznikami z XXXVI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku
  Wyświetleń: 1677
 2080. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.7.1.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla p. Grzegorza Cibis na wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji
  Wyświetleń: 1677
 2081. Zawiadomienie (Śr.6341.9.1.2015) o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - Eleonora Majnusz Ubój Zwierząt i Sprzedaż Półtusz
  Wyświetleń: 1675
 2082. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1428 O Miejsce Odrzańskie – Dzielnica w miejscowości Podlesie
  Wyświetleń: 1673
 2083. informacja o wydaniu pozwolenia na budowę numer BA.6740.1.352.2016
  Wyświetleń: 1669
 2084. informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę rozbudowy węzła odwirowania kryształów mocznika
  Wyświetleń: 1664
 2085. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ( Śr.6341.1.5.1.2016, Śr.6341.2.4.1.2016) w sprawie udzielenia, pozwolenia wodnoprawnego Gminie Kędzierzyn-Koźle na wykonanie urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1664
 2086. Infoprmacja o wydaniu decyzji nr BA.6740.1.139.2017 dla Anety Kłosowskiej KŁOS-TRANS
  Wyświetleń: 1662
 2087. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. dec. administracyjnej - budowa nowej elektrociepłowni
  Wyświetleń: 1661
 2088. Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego
  Wyświetleń: 1661
 2089. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 1658
 2090. informacja BA.6740.1.159.2016 Silekol
  Wyświetleń: 1654
 2091. Ogłoszenie z Wydziału Gospodarczego z dnia 5 września 2005 r. dot. adaptacji części nieruchomości położonej przy ul. Skarbowej 3e w K-K
  Wyświetleń: 1650
 2092. Zapowiedź XIX Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1646
 2093. Ogłoszenie z Wydziału Budownictwa i Architektury z dnia 11.08.2005 dot. umieszczenia w publicznie dostępnym wykazie wniosku w sprawie zatwierdzenia projektu i pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w K-K
  Wyświetleń: 1644
 2094. Ogłoszenie z dnia 23 listopada 2005 r. z Wydziału Budownictwa i Architektury dot. zamieszczenia w publicznie dostępnym wykazie wniosku Magnesium Multi Support sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1639
 2095. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.2.31.1.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatu Strzeleckiego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg powiatowych i gminnych (kompleks "Kozielska" ) do ziemi
  Wyświetleń: 1638
 2096. Statystyka zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców za II półrocze 2017r.
  Wyświetleń: 1634
 2097. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ( Śr.6341.2.1.1.2016) w sprawie udzielenia Spółce Damen Shipyards Koźle Sp. z o.o., pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
  Wyświetleń: 1634
 2098. BA.6743.1.48.2017
  Wyświetleń: 1631
 2099. BA.6743.2.63.2017
  Wyświetleń: 1629
 2100. Ogłoszenie z dnia 07 grudnia 2005 r. z Wydziału Geodezji dot. wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność SKARBU PAŃSTWA położonej w gminie Cisek...
  Wyświetleń: 1623
 2101. Zawiadomienie (Śr.6341.1.11.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - G-Net s.c. T. Serwatka, W. Rakoniewski, Knurów
  Wyświetleń: 1623
 2102. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.12.1.1.2016) w sprawie stwierdzenia wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1622
 2103. Raport o stanie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego za 2018 rok
  Wyświetleń: 1620
 2104. Ogłoszenie z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 5 sierpnia 2005 r. o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej 60 000 euro na pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni typu „sandwich” dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1619
 2105. Uchwały wraz z załącznikami z XXVII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 marca 2017 roku
  Wyświetleń: 1618
 2106. Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora do spraw przetargów
  Wyświetleń: 1614
 2107. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.2.26.2.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla ZUK w Polskiej Cerekwi na pobór wód podziemnych na potrzeby ujęcia wody w Zakrzowie.
  Wyświetleń: 1611
 2108. Zapowiedź XXXI nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1610
 2109. BA.6743.2.60.2017
  Wyświetleń: 1609
 2110. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania (Śr.6341.14.2.2015) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla p. Jarosława Zawadzkiego - Jarosław Zawadzki cleanout - na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych
  Wyświetleń: 1608
 2111. BA.6743.2.61.2017
  Wyświetleń: 1607
 2112. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.10.1.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla "A. Berger Polska" Sp. z o.o. na odprowadzenie ścieków przemysłowych do kanalizacji
  Wyświetleń: 1606
 2113. BA.6743.6.25.2017
  Wyświetleń: 1605
 2114. decyzja ZRiD nr 8/2017 (BA.6744.9.2017)
  Wyświetleń: 1605
 2115. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.1.3.1.2017, ŚR.6341.2.5.1.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Kędzierzyn-Koźle na wykonanie urządzenia wodnego oraz szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1604
 2116. Zapowiedź XXIX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1603
 2117. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.9.1.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Cewe Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu na odprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji
  Wyświetleń: 1603
 2118. Ogłoszenie z dnia 26 września 2005 r. z Wydziału Infrastruktury Drogowej dot. zamówienia na dostawę oznakowania pionowego na drogi powiatowe wraz z ustawieniem
  Wyświetleń: 1602
 2119. Plan wspólnych dyżurów radnych WRZESIEŃ 2003
  Wyświetleń: 1602
 2120. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.1.5.1.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla p. Anety Myśliwiec na wykonanie urządzenia wodnego tj. zarurowanie rowu przydrożnego przy ul. Gliwickiej dz. nr 195 obręb Goszyce
  Wyświetleń: 1601
 2121. Uchwały wraz z załącznikami z XXV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 31 stycznia 2017 roku
  Wyświetleń: 1598
 2122. Ogłoszenie z dnia 30 września 2005 r. z Wydziału Gospodarczego dot. zamówienia na adaptację części nieruchomości położonej przy ul. Skarbowej 3 e na zaplecze bazy Wydziału Infrastruktury Drogowej w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1597
 2123. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 20 września 2005 r. o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
  Wyświetleń: 1597
 2124. Ogłoszenie z dnia 23 stycznia 2006 r. - nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Geodezji
  Wyświetleń: 1596
 2125. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.15.2.2016) w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego dla Betafence Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1595
 2126. Ogłoszenie przetargu z dnia 30 grudnia 2005 r. Wydziału Infrastruktury Drogowej
  Wyświetleń: 1592
 2127. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 1592
 2128. BA.6744.4.2017
  Wyświetleń: 1591
 2129. Zapowiedź XXXIII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1587
 2130. Ogłoszenie z dnia 15 września 2005 r. z Wydziału Infrastruktury Drogowej dot. przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 60 000 euro na remont nawierzchni z wymianą podbudowy w ciągu drogi powiatowej nr 1403 O Roszowice – Biadaczów
  Wyświetleń: 1586
 2131. BA.6743.1.104.2018
  Wyświetleń: 1585
 2132. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Przebudowa ul. Powstańca Filipa Pieli w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1584
 2133. Uchwały wraz z załącznikami z XX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 06 września 2016 roku
  Wyświetleń: 1584
 2134. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu 21-27 lipca 2003 r.
  Wyświetleń: 1584
 2135. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.2.29.1.2017) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatu Strzeleckiego na odprowadzenie wód opadowych z drogi powiatowej 1809 O w m. Otmice, do ziemi
  Wyświetleń: 1578
 2136. „Świadczenie całodobowych usług w zakresie usuwania, holowania i przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów zabezpieczonych w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym”
  Wyświetleń: 1577
 2137. BA.6743.4.13.2017
  Wyświetleń: 1577
 2138. Ogłoszenie z dnia 28 października 2005 r. z Wydziału Infrastruktury Drogowej o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej 60 000 euro na wymianę nawierzchni w ciągu dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1577
 2139. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.2.23.1.2016) w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego dla GDDKiA
  Wyświetleń: 1574
 2140. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ( Śr.6341.4.1.2016) w sprawie udzielenia spółce Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji innego podmiotu
  Wyświetleń: 1571
 2141. KOMISJA EDUKACJI I PROMOCJI POWIATU
  Wyświetleń: 1569
 2142. Ogłoszenie z dnia 19 sierpnia 2005 r. z Wydziału Gospodarczego Starostwa - wynajem pomieszczeń biurowych
  Wyświetleń: 1568
 2143. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę BA.6740.4.15.2017
  Wyświetleń: 1567
 2144. Uchwały wraz z załącznikami z XXIX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 maja 2017 roku
  Wyświetleń: 1563
 2145. Wykazy geodezyjne z dnia 1 czerwca 2005 roku
  Wyświetleń: 1561
 2146. Uchwały wraz z załącznikami z XXX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 czerwca 2017 roku
  Wyświetleń: 1560
 2147. BA.6743.2.28.2018
  Wyświetleń: 1559
 2148. Ogłoszenie z Wydziału Budownictwa o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu i pozwolenia na budowę inwestycji dla Polskiego Koncernu Naftowego „ORLEN” S.A. z dnia 13 lipca 2005 roku
  Wyświetleń: 1556
 2149. Ogłoszenie z dnia 28 listopada 2005r. z Wydziału Infrastruktury Drogowej dot. przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 60 000 euro na dostawę przyczepy do ciągnika rolniczego
  Wyświetleń: 1555
 2150. informacja o zmianie decyzji o pozwoleniu na przebudowę układu przenośników węgla dla GA ZAK S.A.
  Wyświetleń: 1547
 2151. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.12.1.2016) w sprawie udzielenia Gminie Kędzierzyn-Koźle,pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu R-H3a polegającą na wykonaniu przepustu drogowego drogi publicznej gminnej ul. Chrobrego w km 1+074
  Wyświetleń: 1544
 2152. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ( Śr.6341.6.1.2016) w sprawie udzielenia, pozwolenia wodnoprawnego Spółce BP Europa SE Spółka Europejska Oddział w Polsce, na wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji innego podmiotu
  Wyświetleń: 1543
 2153. Ogłoszenie z dnia 12 października 2005 r. z Wydziału Infrastruktury Drogowej dot. przetargu o wartości nie przekraczającej 60 000 euro na zebranie w dowiązaniu do istniejącego systemu referencyjnego danych do ewidencji dróg powiatowych...
  Wyświetleń: 1542
 2154. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.10.5.2016, Śr.6341.2.9.5.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1541
 2155. Informacja o wydaniu decyzji dla Petrochemia Blachownia S.A. BA.6740.1.324.2016
  Wyświetleń: 1536
 2156. Wicestarosta Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego IV kadencji
  Wyświetleń: 1536
 2157. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - Gmina Cisek, o. Landzmierz
  Wyświetleń: 1535
 2158. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych powiatu
  Wyświetleń: 1534
 2159. Ogłoszenie z Wydziału Budownictwa i Architektury z dnia 05.08.2005r. o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku w sprawie zatwierdzenia projektu i pozwolenia na budowę inwestycji Petrochemii Blachownia S.A.
  Wyświetleń: 1530
 2160. Uchwały wraz z załącznikami z XXXIV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 października 2017 roku
  Wyświetleń: 1529
 2161. Wydział Infrastruktury Drogowej
  Wyświetleń: 1525
 2162. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.8.1.2016) w sprawie udzielenia spółce Tauron Dystrybucja S.A. w Krakowie Oddział w Opolu ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego
  Wyświetleń: 1522
 2163. BA.6743.1.225.2017
  Wyświetleń: 1521
 2164. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.1.8.1.2017, ŚR.6341.2.6.1.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Kędzierzyn-Koźle na wykonanie urządzenia wodnego oraz szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1520
 2165. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.2.20.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Remondis Gliwice Sp. z o.o. na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do cieku Młynówka w K-Koźlu
  Wyświetleń: 1520
 2166. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.25.1.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejść wodociągiem DN 90 mm pod wałem przeciwpowodziowym ziemnym w ul. Stawowej w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1519
 2167. informacja o wydaniu pozwolenia na budowę nr BA.6740.5.22.2017
  Wyświetleń: 1518
 2168. obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws decyzji ZRiD - ul. Łokietka w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1518
 2169. BA.6743.6.7.2018
  Wyświetleń: 1517
 2170. informacja o wydaniu pozwolenia na budowę nr BA.6740.1.347.2017
  Wyświetleń: 1517
 2171. IV kadencja
  Wyświetleń: 1516
 2172. informacja o wydaniu decyzji nr BA.6740.1.18.2017 dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
  Wyświetleń: 1514
 2173. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.18.1.2016, Śr.6341.2.15.1.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla BRITOP LIGHTING Sp. z o.o. w Bierawie na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1513
 2174. Protokoły z Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego IV kadencja
  Wyświetleń: 1511
 2175. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.7.1.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. zarurowanie rowu przydrożnego przy ul. Głogowskiej w Większycach dz. nr 507 obręb Większyce
  Wyświetleń: 1511
 2176. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania(ŚR.6341.2.23.2.2016) w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia w części pozwolenia wodnoprawnego dla GDDKiA
  Wyświetleń: 1510
 2177. Ogłoszenie o zawarciu umowy koncesji na usługi w zakresie usług publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1507
 2178. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.12.2.1.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o. na wprowadzanie ścieków do kanalizacji
  Wyświetleń: 1506
 2179. Wykaz nieruchomości stanowiącej własnośc Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat nz rzecz dotychczasowego dzierżawcy
  Wyświetleń: 1505
 2180. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.9.1.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia, siecią kanalizacji sanitarnej tłocznej pod dnem rzeki Kłodnicy na działce nr 219/5 obręb Lenartowice
  Wyświetleń: 1503
 2181. Nabór na wolne stanowisko sekretarza powiatu w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1497
 2182. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym (zamieszczone 22 marca 2005 r.) na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Kłodnicy
  Wyświetleń: 1495
 2183. Ogłoszenie z dnia 29 września 2005 roku z PCPR - przetarg nieograniczony na adaptację części nieruchomości położonej przy ul. Skarbowej w Kędzierzynie-Koźlu dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1495
 2184. informacja o wydaniu pozwolenia BA.6740.1.321.2016
  Wyświetleń: 1492
 2185. Wykaz nieruchomości stanowiącej własnośc Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat nz rzecz dotychczasowego dzierżawcy
  Wyświetleń: 1487
 2186. Zapowiedź XLVII Komisji Edukacji i Promocji Powiatu
  Wyświetleń: 1477
 2187. Uchwały wraz z załącznikami z III Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 20 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1472
 2188. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.14.1.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu, na wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji
  Wyświetleń: 1472
 2189. KOMISJA REWIZYJNA
  Wyświetleń: 1471
 2190. Obwieszczenie o wydaniu decyzji ZRID. Przebudowa i rozbudowa ul. Mjr H. Sucharskiego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1471
 2191. Imienne wykazy głosowań V Sesja Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1470
 2192. Uchwały wraz z załącznikami z XXXI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 17 lipca 2017 r.
  Wyświetleń: 1465
 2193. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania (ŚR.6341.6.3.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Rinnen Polska Sp. z o.o. Spedycja Międzynarodowa w Grabówce na wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji innego podmiotu
  Wyświetleń: 1462
 2194. BA.6743.1.31.2018
  Wyświetleń: 1461
 2195. Ogłoszenie z Wydziału Budownictwa z dnia 16 czerwca 2005 roku - decyzja dla dla VFT POLAND Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1460
 2196. Ogłoszenie z dnia 18 listopada 2005 r. z Wydziału Geodezji dot. wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność SKARBU PAŃSTWA położonej w gminie Kedzierzyn-Koźle, przeznaczonej do dzierżawy na 20 lat na rzecz dotychczasowych użytkowników
  Wyświetleń: 1459
 2197. informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr BA.6740.1.54.2017 dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
  Wyświetleń: 1453
 2198. Ogłoszenie z Wydziału Budownictwa o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu i pozwolenia na budowę inwestycji dla HSV Polska Spółka z o.o. z dnia 13 lipca 2005 roku
  Wyświetleń: 1453
 2199. Zapowiedź XXXXIX nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1453
 2200. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.17.1.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu poprzez przebudowę istniejącego przepustu pod drogą powiatową nr 1247 O w m. Królowe dla Powiatu Głubczyckiego
  Wyświetleń: 1450
 2201. Uchwały wraz z załącznikami z XLI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 marca 2018 r.
  Wyświetleń: 1449
 2202. Zapowiedź XL Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1448
 2203. I przetarg ustny nieograniczony (zamieszczony 17 marca 2005) na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność powiatu, położonej w Komornie
  Wyświetleń: 1447