Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet 2021 rok

PDFopinia RIO o możliwości spłaty kredytu długoteminowego 2021.pdf
PDFUchwała RIO nr 640.2020 z dnia 18.01 2021 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego za 2021 rok.pdf
PDFUchwała RIO nr 641.2020 z dnia 18.01.2021 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.pdf

Wersja XML