Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1405 O ul. Karola Miarki w Polskiej Cerekwi - etap II

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1405 O ul. Karola Miarki w Polskiej Cerekwi - etap II:

PDFZaproszenie do złożenia oferty - Budowa chodnika droga 1405 O w Polskiej Cerekwi STKK.pdf
DOCXFormularz oferty Druk Nr 1 - Budowa chodnika droga 1405 O w Polskiej Cerekwi STKK.docx
PDFProjekt umowy - Budowa chodnika droga 1405 O w Polskiej Cerekwi STKK.pdf
PDFPRZEDMIAR ROBÓT Budowa chodnika droga 1405 O w Polskiej Cerekwi STKK.pdf
PDFOPIS TECHNICZNY Budowa chodnika droga 1405 O w Polskiej Cerekwi STKK.pdf
PDFPRZEKROJE KONSTRUKCYJNE Budowa chodnika droga 1405 O w Polskiej Cerekwi STKK.pdf
PDFSPECYFIKACJE TECHNICZNE Budowa chodnika droga 1405 O w Polskiej Cerekwi STKK.pdf
PDFZagospodarowanie terenu zmienione Budowa chodnika droga 1405 O w Polskiej Cerekwi STKK.pdf

Informacja o złożonych ofertach:
PDFInformacja o złożonych ofertach Budowa chodnika droga 1405 O w Polskiej Cerekwi STKK.pdf
 

Wersja XML