Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn. Przebudowa parkingów przy ul. Harcerskiej w Kędzierzynie-Koźlu

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn. Przebudowa parkingów przy ul. Harcerskiej w Kędzierzynie-Koźlu:

PDFZaproszenie do złożenia oferty - Przebudowa parkingów ul. Harcerska STKK.pdf
DOCXFormularz oferty Druk Nr 1 - Przebudowa parkingów ul. Harcerska STKK.docx
PDFProjekt umowy - Przebudowa parkingów ul. Harcerska STKK.pdf
PDFOPIS TECHNICZNY Przebudowa parkingów ul. Harcerska STKK.pdf
PDFMAPA POGLĄDOWA Przebudowa parkingów ul. Harcerska STKK.pdf
PDFZAGOSPODAROWANIE TERENU Przebudowa parkingów ul. Harcerska STKK.pdf
PDFSTAŁA ORGANIZACJA RUCHU Przebudowa parkingów ul. Harcerska STKK.pdf
PDFOPIS ORGANIZACJA RUCHU Przebudowa parkingów ul. Harcerska STKK.pdf
PDFPRZEKROJE KONSTRUKCYJNE Przebudowa parkingów ul. Harcerska STKK.pdf
PDFPRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa parkingów ul. Harcerska STKK.pdf
PDFBIOZ Przebudowa parkingów ul. Harcerska STKK.pdf
PDFSPECYFIKACJE TECHNICZNE Przebudowa parkingów ul. Harcerska STKK.pdf

Informacja o złożonych ofertach:
PDFInformacja o złożonych ofertach Przebudowa parkingów ul. Harcerska STKK.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Przebudowa parkingów ul. Harcerska STKK ws.pdf
 

Wersja XML