Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet 2022 rok

Sprawozdania budżetowe za I kw 2022

PDFRb Z - sprawozdanie o satnie zobowiązań.pdf
PDFRb NDS - sprawozdanie o nadwyżce - deficycie.pdf
PDFRB N - sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf
PDFRB 28S-sprawozdanie z wykonania planu wydatków.pdf
PDFRb 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych.pdf

PDFRb Z- ZOZ.pdf
PDFRb N - ZOZ.pdf
 

PDFUchwała RIO nr 473.2021 z 13.12.2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu K-K.pdf
PDFUchwała RIO nr 432.2021 z 13.12.2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu K-K na 2022 r..pdf
PDFUchwała RIO nr 431.2021 z 13.12.2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu K-K na 2022 r..pdf

PDFOpinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu KK.pdf
PDFOpinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Powiatu KK na 2022 rok.pdf
 

Wersja XML