Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz rzeczy znalezionych 2022 rok

   LP Opis rzeczy

Numer sprawy

Miejsce znalezienia

Data 

znalezienia

Termin

odbioru

1 Klucze 3 sztuki ZP.5314.1.1.2022

Teren Miasta

Kędzierzyna-Koźla

21.12.2021 21.12.2023
2

Rower Raptor 

Forester

ZP.5314.1.2.2022 

Teren Miasta

Kędzierzyna-Koźla

19.12.2021 19.12.2023
3 Telefon komórkowy Huawei ZP.5314.1.3.2022

Teren Miasta

Kędzierzyna-Koźla

11.12.2021 11.12.2023
4 Rower Gepard ZP.5314.1.4.2022 Teren Miasta Kędzierzyna-Koźla 24.05.2021 24.05.2023
5 Środki finansowe ZP.5314.1.5.2022 Teren Miasta Kędzierzyna-Koźla 24.05.2022 24.05.2024
6 Portfel wraz z gotówką ZP.5314.1.6.2022 Teren Miasta Kędzierzyna-Koźla 19.05.2022 Wydane osobie uprawnionej
7

Telefon komórkowy

Huawei

ZP.5314.1.7.2022 Teren Miasta Kędzierzyna-Koźla 22.05.2022 22.05.2024
8 Rower męski ZP.5314.1.8.2022 Teren Miasta Kędzierzyna-Koźla 28.05.2022 Wydane osobie uprawnionej
9 Hulajnoga elektryczna ZP.5314.1.9.2022 Teren Miasta Kędzierzyna-Koźla 29.06.2022 29.06.2024

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz. U.  z 2019r., poz. 908) ze względu na przypadek, gdy brak jest możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub osoba ta jest nieznana, a szacunkowa wartość rzeczy przekracza 100 złotych, wzywa się wszystkie osoby uprawnione do odbioru niżej wyszczególnionych rzeczy znalezionych: jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 187 Kodeksu cywilnego rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania - w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie. W przypadku nie odebrania rzeczy w wyznaczonym terminie jej właścicielem, na mocy art. 19 ust. 1 ustawy o rzeczach znalezionych, stanie się Powiat.

Wersja XML