Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zestawienie roczne posiedzeń Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w 2013 roku


 

Zestawienie  roczne  posiedzeń  PZUDP  w  2013  roku

Nastąpiła zmiana w terminach posiedzeń, posiedzenie z 7 sierpnia przeniesiono na 31 lipca

 

Styczeń

9 i 23

Luty

6 i 20

Marzec

6 i 20

Kwiecień

10 i 24

Maj

8 i 22

Czerwiec

5 i 19

Lipiec

3 i 17 i 31

Sierpień

28

Wrzesień

11 i 25

Październik

9 i 23

Listopad

6 i 20

Grudzień

 4 i 18

  

Podmiot udostępniający: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Halina Szymańska
Data wytworzenia: 2012-12-18
Wersja XML