Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zestawienie roczne posiedzeń Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w 2014 roku

          Uwaga !  Zmiana terminu  posiedzenia  PZUDP  w  lipcu 2014

W związku ze zmianą Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, która wejdzie w życie dnia 12.07.2014 r przesuwamy termin posiedzenia w miesiącu lipcu na dzień 23.07.2014r.
 

Zestawienie  roczne  posiedzeń  PZUDP  w  2014  roku

 

Styczeń

8 i 22

Luty

5 i 19

Marzec

5 i 19

Kwiecień

9 i 23

Maj

7 i 21

Czerwiec

4 i 18

Lipiec

2 i 23

Sierpień

13 i 27

Wrzesień

10 i 24

Październik

8 i 22

Listopad

5 i 19

Grudzień

3 i 17
 

Wersja XML