Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego II kadencja

W załączonych plikach w formacie spakowanym znajdują się wszystkie uchwały Rady Powiatu podjęte na Sesjach Rady Powiatu od dnia 18 grudnia 2003 roku do 29 czerwca 2004 roku (od Nr 1 do Nr 144 - wraz z załącznikami). W kolejnej części - uchwały od numeru 145/2004.
W następnych załącznikach - uchwały od numeru XXII/172/2004.
Najświeższe dodane pliki - w formacie spakowanym zip - zawierają uchwały z kolejnych sesji Rady Powiatu - od początku 2005 roku.
ZIPUCHWAŁY - II kadencja.zip
ZIPUchwały od 145
ZIPuchwały
ZIPuchwały - styczeń 2005 roku
ZIPuchwały wraz z załącznikami z XXV Sesji Rady Powiatu 18 lutego 2005
ZIPuchwały wraz z załącznikami z XXVI i XXVII Sesji Rady Powiatu z dnia 29 marca 2005 r.
ZIPUchwały XXVIII Sesji Rady Powiatu z dnia 26 kwietnia 2005 r.
ZIPuchwały z XXIX Sesji z dnia 31 maja 2005 roku
ZIPUchwały wraz z załącznikami z XXX Sesji Rady Powiatu K-K z dnia 28 czerwca 2005 roku
ZIPUchwały wraz z załącznikami z XXXI Sesji Rady Powiatu K-K z dnia 01 września 2005 roku
DOCStatut SP ZOZ w K-K
DOCStatut SP ZOZ ZZPiMP w K-K
ZIPuchwały wraz z załącznikami z XXXII Sesji Rady Powiatu z dnia 27 września 2005 roku
ZIPUchwały wraz z załącznikami z XXXIII Sesji Rady Powiatu K-K z dnia 25 X 2005 r
ZIPuchwały wraz z załącznikami z XXXIV Sesji
ZIPUchwały wraz z załącznikami z XXXV Sesji Rady Powiatu z dnia 20 grudnia 2005 r.
ZIPUchwały wraz z załącznikami z XXXVI Sesji Rady Powiatu z dnia 31 stycznia 2006r
ZIPUchwały wraz z załącznikami z XXXVII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
ZIPUchwały z XXXVIII Sesji
ZIPUchwały cz. I
ZIPUchwały cz. II
ZIPUchwały cz. III
ZIPUchwały cz. IV
ZIPUchwały cz. V
RARUchwały wraz z załącznikami Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego uchwalone na XL Sesji Rady Powiatu
DOCUchwała Rady Powiatu uchwalona na XLI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
RARUchwały wraz z załącznikami XLII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
ZIPUchwały wraz z załącznikami z XLII Sesji Rady Powiatu
ZIPUchwały wraz z załącznikami z XL Sesji Rady Powiatu
ZIPUchwały wraz z załącznikami z XLII Sesji Rady Powiatu
ZIPUchwały z XLIV Sesji
ZIPUchwały wraz z załącznikami z XLV Sesji
Wersja XML