Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet 2009

W załączonym poniżej pliku znajduje się Uchwała XXV/150/2008 wraz z załącznikami z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2009r.:

ZIPbudżet 2009

Uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu znajdują się w BIP w dziale - AKTY PRAWNE, pozycja menu- Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego III kadencja.

Sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych Powiatu za I kwartał 2009r.:

PDFRb-28S
PDFRb-28S
PDFRb-28S
PDFRb-27S
PDFRb-27S
PDFRb-N
PDFRb-N korekta
PDFRb-NDS
PDFRb-Z

 Sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych Powiatu za II kwartał 2009r.:
 

PDFRb-27S
PDFRb-28S
PDFRb-28S
PDFRb-28S
PDFRb-33
PDFRb-33
PDFRb-34
PDFRb-N
PDFRb-NDS
PDFRb-Z
PDFRb-28S 
PDFRb-28S
PDFRb-S28

 
W załączonym pliku znajduje się Uchwała nr 129/517/2009 wraz z załącznikami Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2009r. ZIPWykonanie budżetu Powiatu za I półrocze 2009 roku.zip
 

 Sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych Powiatu za III kwartał 2009r.:

PDFRb-27S
PDFRb-28S
PDFRb-28S
PDFRb-28S
PDFRb-50
PDFRb-N
PDFRb-NDS
PDFRb-Z

 Sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych Powiatu za IV kwartał 2009r.:
 

PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań.pdf
PDFRb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiazań.pdf
PDFRb-UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności.pdf
PDFRb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych.pdf
PDFRb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyzce-deficycie.pdf
PDFRb-N sprawozdanie o stanie należności.pdf
PDFRb-50 sprawozdanie o dotacjach.pdf
PDFRb-34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów fonansowych dochodów własnych.pdf
PDFRb-33 sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych 900.pdf
PDFRb-33 sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych 710.pdf
PDFRb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych cz.I.pdf
PDFRb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych cz.II.pdf
PDFRb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych cz.III.pdf
PDFRb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych.pdf
PDFRb-N sprawozdanie o stanie należności - korekta.pdf
PDFRb-33 sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych - korekta.pdf

Podmiot udostępniający: Wydział Finansowo-Budżetowy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Wiesława Trelka
Data wytworzenia: 2009-04-16


 

Wersja XML