Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Druki, wnioski, formularze oraz katalog usług świadczonych przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Decyzje Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa :

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach z ustawy POŚ

 

Karty osuwisk i karty terenów zagrożonych ruchami masowymi na terenie powiatu kędzierzyńsko–kozielskiego:
PDFRejestr map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w obrębie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.pdf
ZIPKarty osuwisk i karty terenów zagrożonych ruchami masowymi na terenie powiatu kędzierzyńsko–kozie.zip
PDFRaport z okresowej obserwacji osuwisk_2019.pdf
PDFRaport z okresowej obserwacji osuwisk_2021.pdf

Zinwentaryzowane na terenie powiatu, osuwiska i tereny zagrożone ruchami masowymi, zostały ujęte w Systemie Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO) prowadzonym przez Państwowy Instytut Badawczy Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie.

System dostępny pod adresem internetowym http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO/Wyszukaj3

 

Wnioski i zgłoszenia:

7ZWnioski dla rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.7z - folder spakowany z wykorzystaniem programu do pakowania 7-Zip

 

Karty usług:

PDFKarta-usługi_01 - wydanie pozwolenia zintegrowanego.pdf
PDFKarta-usługi_02 - Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.pdf
PDFKarta-usługi_03 - Zgłoszenie instalacji niewymagajacych uzyskania pozwolenia.pdf
PDFKarta-usługi_04 - Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.pdf
PDFKarta-usługi_05 - Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów.pdf
PDFKarta-uslugi_06 - wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów_.pdf
PDFKarta-usługi_07 - Wydawanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.pdf
PDFKarta-usługi_08 - Rejestracja zwierząt egzotycznych.pdf
PDFkarta-usługi_09 - REJESTRACJA JACHTÓW I INNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH O DŁUGOŚCI DO 24 M.pdf
PDFKarta-usługi_10 - Wydanie wymiana, wydanie duplikatu karty wędkarskiej.pdf
PDFKarta-usługi_11 - Zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych.pdf
PDFkarta-usługi_12 - Zezwolenie na wyłączenie z produkcji rolniczej użytków rolnych.pdf

 

 


Wersja XML