Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karty usług i druki wniosków z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Wnioski o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

PDFFormularz EGiB - wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków, kartoteki budynków lub lokali.pdf (361,53KB)

PDFFormularz P1 - wniosek o udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków.pdf (720,48KB)

PDFFormularz P2 - wniosek o udostępnienie zbioru danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków (w postaci elektronicznej).pdf (786,07KB)

PDFFormularz P3 - wniosek o udostępnienie zbioru danych bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (w postaci elektronicznej).pdf (720,41KB)

PDFFormularz P4 - wniosek o udostępnienie zbioru danych bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 (w postaci elektronicznej).pdf (720,22KB)

PDFFormularz P5 - wniosek o udostępnienie rejestru cen nieruchomości.pdf (634,10KB)

PDFFormularz P6 - wniosek o udostępnienie raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB.pdf (720,03KB)

PDFFormularz P7 - wniosek o udostępnienie innych materiałów.pdf (632,68KB)

Opłaty : zgodnie z cennikiem wynikającym z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052) - stawki opłat podlegają corocznej waloryzacji. Opłatę wnosi się po otrzymaniu dokumentu obliczenia opłaty drogą mailową.

Wniosek o zmianę adresu zamieszkania w ewidencji gruntów i budynków:

DOCXWNIOSEK - zmiana adresu zamieszkania.docx (13,09KB)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadanych gruntach rolnych:

DOCWNIOSEK - zaświadczenie o gruntach rolnych.doc (25,50KB)

Wypełnione i podpisane wnioski można składać osobiście w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, za pośrednictwem platformy internetowej ePUAP, przesłać pocztą na adres Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, ul. Doktora Judyma 4, 47-220 Kędzierzyn - Koźle lub pocztą elektroniczną na adres osrodek@powiat.kedzierzyn-kozle.pl

Formularze dotyczące prac geodezyjnych:

PDFZgłoszenie prac geodezyjnych (pierwotne).pdf (419,82KB)

PDFZgłoszenie prac geodezyjnych (uzupełniające).pdf (238,19KB)

XLSXZgłoszenie prac geodezyjnych (wersja edytowalna).xlsx (22,94KB)

DOCXZawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.docx (20,57KB)

Prace geodezyjne można zgłaszać za pomocą aplikacji internetowej i.Kerg pod adresem: https://ikerg.geo.powiat.kedzierzyn-kozle.pl. Po przekierowaniu na stronę: https://cuw.mapy.opolskie.pl należy założyć konto dla nowego użytkownika (jako osoba prawna) i skontaktować się z pracownikiem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kędzierzynie-Koźlu pod nr telefonu 77 4052794 w celu weryfikacji konta.

Wypełnione i podpisane formularze zgłoszenia można również składać osobiście w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, za pośrednictwem platformy internetowej ePUAP, przesłać pocztą na adres Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, ul. Doktora Judyma 4, 47-220 Kędzierzyn - Koźle lub pocztą elektroniczną na adres m.mika@powiat.kedzierzyn-kozle.pl lub j.mroczek@powiat.kedzierzyn-kozle.pl. 

 

Operaty techniczne w postaci elektronicznej wraz z plikami do modyfikacji baz danych należy przesyłać  na adres j.mroczek@powiat.kedzierzyn-kozle.pl lub uzgodnić pod numerem telefonu 77 4052794.

Przekazywanie plików do aktualizacji baz danych zasobu (dla wykonawców prac geodezyjnych):

http://bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/8253/komunikaty-informacje-podgik-rozporzadzenie-mswia-dzu-nr-263-poz-1572.html

Pliki modyfikujące bazy danych należy przesyłać na adres mapa@powiat.kedzierzyn-kozle.pl

 

NARADY KOORDYNACYJNE

Podstawa prawna:

-  Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne,

-  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015r.

   w sprawie  powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT,

-  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej.

Prowadzenie narad: 

Od miesiąca maja 2021 roku narady koordynacyjne są przeprowadzane elektronicznie za pomocą aplikacji internetowej: https://inarady.geo.powiat.kedzierzyn-kozle.pl.

W celu złożenia wniosku o zwołanie narady koordynacyjnej  należy założyć  indywidualne konto w aplikacji: 

https://iprojektant.geo.powiat.kedzierzyn-kozle.pl (uwierzytelnienie konta wymaga weryfikacji - w tym celu należy skontaktować się z pracownikiem Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości pod nr telefonu 77 4052795 lub 77 4052792).

Zostaną Państwo przekierowani na stronę: https://cuw.mapy.opolskie.pl. Prosimy o zapoznanie się z aplikacją i przesyłanie dokumentacji tą drogą.

Wymagane dokumenty i pliki:

- mapa do celów projektowych w formacie pdf,

- plik projektu na podkładzie mapowym pdf,

- plik projektu w formacie dxf w obowiązującym układzie współrzędnych   geodezyjnych płaskich  (2000 strefa 6).

Dodatkowe dokumenty:

- uzgodnienia branżowe,

-  pełnomocnictwo Inwestora wraz z dowodem jego opłaty na rzecz Urzędu Miasta w Kędzierzynie-Koźlu (nr konta  02 1020 3668 0000 5702 0264 3229  PKO S.A. o/K-Koźle).

Terminy narad koordynacyjnych:

PDFTERMINY NARAD KOORDYNACYJNYCH 2022 I PÓŁROCZE.pdf (104,66KB)

PDFTERMINY NARAD KOORDYNACYJNYCH 2022 II PÓŁROCZE.pdf (414,58KB)

 


 

DOCpunkt informacyjno-konsultacyjny (26,50KB) w zakresie ujawniania w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości

W załączonych poniżej plikach znajdują się karty  usług z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości:
DOCKATALOG USŁUG - Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości (1 003,00KB)
DOCkarta usług (315,50KB)
DOCkarta usług (316,00KB)
DOCkarta usług (315,50KB)
DOCkarta usług (315,00KB)
DOCkarta usług (317,00KB)
DOCkarta usług (313,50KB)
DOCkarta usług (320,00KB)
DOCkarta usług (316,00KB)
DOCkarta usług (320,50KB)
DOCkarta usług (315,00KB)
DOCKarta usług 11 - przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych.doc (318,50KB)
DOCKarta usług 12 - udostępnienie danych z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.doc (318,50KB)
DOCKarta usług 13 - wydawanie wyrysów i wypisów.doc (320,00KB)
DOCkarta usług (316,00KB)
DOCkarta usług (316,00KB)