Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego IV kadencja

Rok 2014

Uchwały wraz z załącznikami z LIX Sesji Rady Powiatu z dnia 28 października 2014 r.

PDFUchwała LIX-448-2014 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu K-Kozielskiego na 2014 rok.pdf
PDFZałącznik nr 1 (tabela nr 1) do uchwały LIX-448-2014.pdf
PDFZałącznik nr 1 (tabela nr 2) do uchwały LIX-448-2014.pdf
PDFZałącznik nr 2 (tabela nr 1) do uchwały LIX-448-2014.pdf
PDFZałącznik nr 2 (tabela nr 2) do uchwały LIX-448-2014.pdf
PDFZałącznik nr 3 (tabela nr 1) do uchwały LIX-448-2014.pdf
PDFZałącznik nr 3 (tabela nr 2) do uchwały LIX-448-2014.pdf
PDFUchwała LIX-449-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZałącznik do uchwały LIX-449-2014 nr 1.pdf
PDFZałącznik do uchwały LIX-449-2014 nr 2.pdf
PDFUchwała LIX-450-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w K-Koźlu.pdf
PDFUchwała LIX-451-2014 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów.pdf
PDFUchwała LIX-452-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie czasu trwania umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.pdf
PDFUchwała LIX-453-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie czasu trwania umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.pdf
PDFUchwała LIX-454-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie czasu trwania umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.pdf
PDFUchwała LIX-455-2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego porozumienia z Gminą Reńska Wieś.pdf

Uchwały wraz z załącznikami z LVIII Sesji Rady Powiatu z dnia 23 października 2014r.

PDFUchwała Nr LVIII-446-2014 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały LVIII-446-2014.pdf
PDFZałącznik nr 2 do uchwały LVIII-446-2014.pdf
PDFUchwała Nr LVIII-447-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do uchwały LVIII-447-2014.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do uchwały LVIII-447-2014.pdf

Uchwały wraz z załącznikami z LVII Seji Rady Powiatu z dnia 23 września 2014r.

PDFUchwała LVII-435-2014 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie.pdf
PDFZałącznik do uchwały LVII.435.2014 nr 1 tabela nr 1.pdf
PDFZałącznik do uchwały LVII.435.2014 nr 1 tabela nr 2.pdf
PDFZałącznik do uchwały LVII.435.2014 nr 2 tabela nr 1.pdf
PDFZałącznik do uchwały LVII.435.2014 nr 2 tabela nr 2.pdf
PDFUchwała LVII-436-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZałącznik do uchwały LVII.436.2014.pdf
PDFUchwała LVII-437-2014 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.pdf
PDFUchwała LVII-438-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu SP ZOZ w K-Koźlu.pdf
PDFZałącznik do uchwały LVII.438.2014.pdf
PDFUchwała LVII-439-2014 w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu K-K.pdf
PDFUchwała LVII-440-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie czasu trwania umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu K-K.pdf
PDFUchwała LVII-441-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie czasu trwania umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu K-K.pdf
PDFUchwała LVII-442-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie czasu trwania umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu K-K.pdf
PDFUchwała LVII-443-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie czasu trwania umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu K-K.pdf
PDFUchwała LVII-444-2014 zmieniająca uchwałę w spr. określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu K-K 2014.pdf
PDFUchwała LVII-445-2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy K-K.pdf
 

Uchwały wraz z załącznikami z LVI Sesji Rady Powiatu z dnia 26 sierpnia 2014r.

PDFUchwała LVI-421-2014 w sprawie przyjęcia dokumentu, pn. Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla Powiatu K-Kozielskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2014r.pdf
PDFZałącznik do uchwały LVI.421.2014.pdf
PDFUchwała LVI-422-2014 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego na 2014 rok.pdf
PDFZałącznik do uchwały LVI.422.2014 Nr 1 (tabela 1) .pdf
PDFZałącznik do uchwały LVI.422.2014 Nr 1 (tabela 2).pdf
PDFZałącznik do uchwały LVI.422.2014 Nr 2 (tabela 1).pdf
PDFZałącznik do uchwały LVI.422.2014 Nr 2 (tabela 2).pdf
PDFZałącznik do uchwały LVI.422.2014 nr 3 (tabela 1).pdf
PDFZałącznik do uchwały LVI.422.2014 Nr 3 (tabela 2).pdf
PDFUchwała LVI-423-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFzałącznik do uchwały LVI.423.2014 nr 1.pdf
PDFzałącznik do uchwały LVI.423.2014 nr 2.pdf
PDFUchwała LVI-424-2014 w sprawie ustalenia zasad odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie w Bursie Szkolnej w Kędzierzynie-Koźlu.pdf
PDFUchwała LVI-425-2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.pdf
PDFUchwała LVI-426-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie czasu trwania umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.pdf
PDFUchwała LVI-427-2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.pdf
PDFUchwała LVI-428-2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na cele publiczne.pdf
PDFUchwała LVI-429-2014 w sprawie przyjęcia Apelu Rady Powiatu K– Kozielskiego do Prezesa Rady Ministrów w sprawie budowy ronda na skrzyżowaniu dróg krajowych DK 38 i DK 45 w Reńskiej Wsi.pdf
PDFZałacznik do uchwały LVI-429-2014.pdf
PDFUchwała LVI-430-2014 w sprawie przyjęcia Apelu modernizacji i przebudowy oraz odcinkowej budowy obwałowań prawostronnego brzegu rzeki Odry na terenie Gmin Bierawa i Kędzierzyn-Koźle.pdf
PDFZałącznik do uchwały LVI-430-2014.pdf
PDFUchwała LVI-431-2014 w sprawie poparcia Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie planu finansowego Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Opolu na 2015r.pdf
PDFUchwała LVI-432-2014 w sprawie przekazania dotacji dla Samorządu Województwa Opolskiego.pdf
PDFUchwała LVI-433-2014 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ....... ......... z dnia 05 czerwca 2014r. na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie - Koźlu.pdf
PDFZałacznik do uchwały LVI-433-2014.pdf
PDFUchwała LVI-434-2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.pdf


Uchwały wraz z załącznikami z LV Sesji Rady Powiatu z dnia 30 czerwca 2014r.


PDFUchwała LV-408-2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z rocznej działalności SP ZOZ w K-Koźlu za 2013r.pdf
PDFzałącznik do uchwały LV.408.2014 cz.3.pdf
PDFzałącznik do uchwały LV.408.2014 cz.1.pdf
PDFzałącznik do uchwały LV.408.2014 cz.2.pdf
PDFUchwała LV-409-2014 w sparwie nadania Statutu SP ZOZ w K-Koźlu.pdf
PDFzałącznik do uchwały LV.409.2014.pdf
PDFUchwała LV-410-2014 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu K-K na 2014r.pdf
PDFZałącznik do uchwały LV.410.2014 nr 1 (tabela 1).pdf
PDFZałącznik do uchwały LV.410.2014 nr 1 (tabela 2).pdf
PDFZałącznik do uchwały LV.410.2014 nr 2 (tabela 1).pdf
PDFZałącznik do uchwały LV.410.2014 nr 2 (tabela 2).pdf
PDFzałącznik do uchwały LV.410.2014 nr 3.pdf
PDFUchwała LV-411-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFzałącznik do uchwały LV.411.2014 nr 1.pdf
PDFzałącznik do uchwały LV.411.2014 nr 2.pdf
PDFUchwała LV-412-2014 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu K-K za rok 2013.pdf
PDFzałącznik do uchwały LV.412.2014.pdf
PDFUchwała LV-413-2014 w sprawie likwidacji IV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w K-K.pdf
PDFUchwała LV-414-2014 w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w K-K.pdf
PDFUchwała LV-415-2014 w sprawie uchylenia uchwały o użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu K-K.pdf
PDFUchwała LV-416-2014 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu K-K.pdf
PDFUchwała LV-417-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie czasu trwania umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu K-K.pdf
PDFUchwała LV-418-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu K-K.pdf
PDFUchwała LV-419-2014w sprawie podziału obszaru Powiatu K-K na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.pdf
PDFUchwała LV-420-2014w sprawie poparcia Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Prezesa Rady Ministrów w sprawie budowy obwodnic Niemodlina i K-Koźla.pdf

 

Uchwały wraz z załącznikami z LIV Sesji Rady Powiatu z dnia 27 maja 2014r.

PDFUchwała Nr LIV-401-2014 z dn.27.05.2014r.- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013r..pdf
PDFUchwała Nr LIV -402-2014 z dn. 27.05.2014r.- w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2013r..pdf
PDFUchwała Nr LIV-403-2014 z dn. 27.05.2014r.- w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok.pdf
PDFZałącznik nr 1 do Uchwały Nr LIV-403-2014.pdf
PDFZałacznik nr 2(tabela nr 1) do Uchwały Nr LIV-403-2014.pdf
PDFZałacznik nr 2 (tabela nr 2) do Uchwały Nr LIV-403-2014.pdf
PDFUzasadnienie do Uchwały Nr LIV-403-2014.pdf
PDFUchwała Nr LIV-404-2014 z dn. 27.05.2014r.- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZałacznik nr 1 do Uchwały Nr LIV-404-2014.pdf
PDFZałacznik nr 1 do Uchwały Nr LIV-404-2014.pdf
PDFUchwała Nr LIV-405-2014 z dn. 27.05.2014r.- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.pdf
PDFUchwała Nr LIV-406-2014r.z dn. 27.05.2014r.- zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu do składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastepcy dyrektora ds.pdf
PDFUchwała Nr LIV-407-2014 z dn. 27.05.2014r.- w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastepcy ds. medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w.pdf

Uchwały wraz z załącznikami z LIII Sesji Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2014r.

PDFUchwała LIII-393-2014 w sprawie uchwalenia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego.pdf
PDFZałącznik do uchwały LIII.393.2014.pdf
PDFUchwała LIII-394-2014 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2014 rok.pdf
PDFZałącznik do uchwały LIII.394.2014 nr 1 (tabela 1).pdf
PDFZałącznik do uchwały LIII.394.2014 nr 1 (tabela 2).pdf
PDFZałącznik do uchwały LIII.394.2014 nr 2 (tabela 1).pdf
PDFZałącznik do uchwały LIII.394.2014 nr 2 (tabela 2).pdf
PDFUchwała LIII-395-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZałącznik do uchwały LIII.395.2014.pdf
PDFUchwała LIII-396-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie czasu trwania umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.pdf
PDFUchwała LIII-397-2014 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw medycznych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu.pdf
PDFUchwała LIII-398-2014 w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu do składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko z-cy dyrektora ds. medycznych w SP ZOZ w K-K.pdf
PDFUchwała LIII-399-2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.pdf
PDFUchwały LIII-400-2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.pdf

Uchwały wraz z załącznikami z LII Sesji Rady Powiatu z dnia 25 marca 2014r.

PDFUchwała LII-384-2014 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu K-K na 2014r.pdf
PDFZałącznik do uchwały LII.384.2014 nr 1 (tabela 1).pdf
PDFZałącznik do uchwały LII.384.2014 nr 1 (tabela 2).pdf
PDFZałącznik do uchwały LII.384.2014 nr 2 (tabela 1).pdf
PDFZałącznik do uchwały LII.384.2014 nr 2 (tabela 2).pdf
PDFZałącznik do uchwały LII.384.2014 nr 3 (tabela 1).pdf
PDFZałącznik do uchwały LII.384.2014 nr 3 (tabela 2).pdf
PDFUchwała LII-385-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFzałącznik do uchwały LII.385.2014 nr 1.pdf
PDFzałącznik do uchwały LII.385.2014 nr 2.pdf
PDFUchwała LII-386-2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf
PDFUchwała LII-387-2014 w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.pdf
PDFUchwała LII-388-2014 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli...pdf
PDFUchwała LII-389-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Powiatu pod nazwą Powiatowy Zarząd Oświaty.pdf
PDFUchwała LII-390-2014 w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2014r. na prace konserwatorskie, restauratorskie...pdf
PDFUchwała LII-391-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie czasu trwania umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu K-K.pdf
PDFUchwała LII-392-2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty oraz Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg.pdf

Uchwały wraz z załącznikami z LI Sesji Rady Powiatu z dnia 18 lutego 2014r.

PDFUchwała LI-379-2014 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu K-K na 2014 rok.pdf
PDFzałącznik do uchwały LI.379.2014 nr 1.pdf
PDFzałącznik do uchwały LI.379.2014 nr 2 (tabela 1).pdf
PDFzałącznik do uchwały LI.379.2014 nr 2 (tabela 2).pdf
PDFzałącznik do uchwały LI.379.2014 nr 3.pdf
PDFUchwała LI-380-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFzałącznik do uchwały LI.380.2014 nr 1.pdf
PDFzałącznik do uchwały LI.380.2014 nr 2.pdf
PDFUchwała LI-381-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia godzin pracy i planu dyżurów aptek.pdf
PDFUchwała LI-382-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu osobowego oraz zakresu działania stałych Komisji.pdf
PDFUchwała LI-383-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu osobowego i zakresu działania Komisji Rewizyjnej.pdf

Uchwały wraz z załącznikami z L Sesji Rady Powiatu z dnia 28 stycznia 2014r.

PDFUchwała L-374-2014 w sprawie zmain budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014r.pdf
PDFZałącznik do uchwały L.374.2014 nr 1.pdf
PDFZałącznik do uchwały L.374.2014 nr 2 (tabela 1).pdf
PDFZałącznik do uchwały L.374.2014 nr 2 (tabela 2).pdf
PDFUchwała L-375-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZałącznik do uchwały L.375.2014 nr 1.pdf
PDFUchwała L-376-2014 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu.pdf
PDFZałącznik do uchwały L.376.2014.pdf
PDFUchwała L-377-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Powiatu K-K pod nazwą Powiatowy Zarząd Oświaty.pdf
PDFUchwała L-378-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie czasu trwania umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu K-K.pdf

Rok 2013
 

Uchwały wraz z załącznikami z XLIX Sesji Rady Powiatu z dnia 17 grudnia 2013r.

PDFUchwała XLIX-362-2013 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFzałącznik do uchwały XLIX.362.2013 nr 1.pdf
PDFzałącznik do uchwały XLIX.362.2013 nr 2.pdf
PDFUchwała XLIX-363-2013 w sprawie uchwlenia budżetu Powiatu K-Kozielskiego na 2014 rok.pdf
PDFZałącznik do uchwały XLIX.363.2013 nr 1 cz.1.pdf
PDFZałącznik do uchwały XLIX.363.2013 nr 1 cz. 2.pdf
PDFZałącznik do uchwały XLIX.363.2013 nr 1 cz. 3.pdf
PDFZałącznik do uchwały XLIX.363.2013 nr 2 cz. 1.pdf
PDFZałącznik do uchwały XLIX.363.2013 nr 2 cz. 2.pdf
PDFZałącznik do uchwały XLIX.363.2013 nr 2 cz. 3.pdf
PDFZałącznik do uchwały XLIX.363.2013 nr 3 cz. 1.pdf
PDFZałącznik do uchwały XLIX.363.2013 nr 3 cz. 2.pdf
PDFZałącznik do uchwały XLIX.363.2013 nr 4.pdf
PDFZałącznik do uchwały XLIX.363.2013 nr 5.pdf
PDFZałącznik do uchwały XLIX.363.2013 nr 6.pdf
PDFUchwała XLIX-364-2013 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu K-Kozielskiego na 2013 rok.pdf
PDFZałącznik do uchwały XLIX.364.2013 nr 1.pdf
PDFZałącznik do uchwały XLIX.364.2013 nr 2 cz. 1.pdf
PDFZałącznik do uchwały XLIX.364.2013 nr 2 cz. 2.pdf
PDFUchwała XLIX-365-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZałącznik do uchwały XLIX.365.2013 nr 1.pdf
PDFZałącznik do uchwały XLIX.365.2013 nr 2.pdf
PDFZałącznik do uchwały XLIX.365.2013 nr 2.pdf
PDFUchwała XLIX-366-2013 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu K-Kozielskiego.pdf
PDFUchwała XLIX-367-2013 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie czasu trwania umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu K-Kozielskiego.pdf
PDFUchwała XLIX-368-2013 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie czasu trwania umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu K-Kozielskiego.pdf
PDFUchwała XLIX-369-2013 w sprawie ustalenia godzin pracy i planu dyżórów aptek ogólnodostępnych w Powiecie K-Kozielskim w 2014r.pdf
PDFzałącznik do uchwały XLIX.369.2013 Nr 1.pdf
PDFzałącznik do uchwały XLIX.369.2013 Nr 2.pdf
PDFUchwała XLIX-370-2013 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SP ZOZ w K-K za 2013r.pdf
PDFUchwała XLIX-371-2013 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.pdf
PDFUchwała XLIX-372-2013 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ------- ------- na działalność Dyrektora PCPR w K-Koźlu.pdf
PDFUchwała XLIX-373-2013 w sprawie nadania wyróżnienia honorowego Powiatu K-Kozielskiego Statuetką Koziołków.pdf


Uchwały wraz z załącznikami z XLVIII Sesji Rady Powiatu z dnia 26 listopada 2013r.

PDFUchwała XLVIII-355-2013 w sprawie zmian budżetu i zmain w bużecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013 rok.pdf
PDFzałącznik do uchwały XLVIII.355.2013 nr 1 tabela 1.pdf
PDFzałącznik do uchwały XLVIII.355.2013 nr 1 tabela 2.pdf
PDFzałącznik do uchwały XLVIII.355.2013 nr 2 tabela 1.pdf
PDFzałącznik do uchwały XLVIII.355.2013 nr 2 tabela 2.pdf
PDFzałącznik do uchwały XLVIII.355.2013 nr 3.pdf
PDFUchwała XLVIII-356-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFzałącznik do uchwały XLVIII.356.2013 nr 1.pdf
PDFzałącznik do uchwały XLVIII.356.2013 nr 2.pdf
PDFUchwała XLVIII-357-2013 w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu do Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu.pdf
PDFUchwała XLVIII-358-2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu.pdf
PDFUchwała XLVIII-359-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na zadania z zakresu rehab. zawodowej i społ..pdf
PDFUchwała XLVIII-360-2013 w spr. uchwalenia Programu współpracy Powiatu K-K z organizacjami pozarządowymi....pdf
PDFzałącznik do uchwały Nr XLVIII-360-2013.pdf
PDFUchwała XLVIII-361-2013 w spr. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom....pdf

Uchwały wraz z załącznikami z XLVII Sesji Rady Powiatu z dnia 19 listopada 2013r.

PDFUchwała XLVII-353-2013 zmieniająca uchwałę w spr. powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w K-Koźlu.pdf
PDFUchwała XLVII-354-2013 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w K-Koźlu.pdf

Uchwały wraz z załącznikami z XLVI Sesji Rady Powiatu z dnia 29 października 2013r.

PDFUchwała XLVI-338-2013 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013 rok.pdf
PDFZałącznik do uchwały XLVI.338.2013 nr 1 _(tabela 1_).pdf
PDFZałącznik do uchwały XLVI.338.2013 nr 1 _(tabela 2_).pdf
PDFZałącznik do uchwały XLVI.338.2013 nr 2 _(tabela 1_).pdf
PDFZałącznik do uchwały XLVI.338.2013 nr 2 _(tabela 2_).pdf
PDFZałącznik do uchwały XLVI.338.2013 nr 3 _(tabela 1_).pdf
PDFZałącznik do uchwały XLVI.338.2013 nr 3 _(tabela 2_).pdf
PDFUchwała XLVI-339-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZałącznik do uchwały XLVI.339.2013 nr 1.pdf
PDFZałącznik do uchwały XLVI.339.2013 nr 2.pdf
PDFUchwała XLVI-340-2013 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów.pdf
PDFUchwała XLVI-341-2013 w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu K-K na 2014r.pdf
PDFUchwała XLVI-342-2013 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu K-K.pdf
PDFUchwała XLVI-343-2013 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie czasu trwania umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu K-K.pdf
PDFUchwała XLVI-344-2013 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie czasu trwania umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu K-K.pdf
PDFUchwała XLVI-345-2013 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie czasu trwania umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu K-K.pdf
PDFUchwała XLVI-346-2013 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie czasu trwania umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu K-K.pdf
PDFUchwała XLVI-347-2013 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie czasu trwania umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu K-K.pdf
PDFUchwała XLVI-348-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania wyróżnienia honorowego Powiatu K-K Statuetką Koziołków.pdf
PDFZałącznik do uchwały XLVI-348-2013.pdf
PDFUchwała XLVI-349-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania wyróżnienia honorowego Powiatu K-K Statuetką Małe Koziołki.pdf
PDFZałącznik do uchwały XLVI-349-2013.pdf
PDFUchwała XLVI-350-2013 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie K-K.pdf
PDFUchwała XLVI-351-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zasadniczej Szkole Specjalnej nr 4 w K-K.pdf
PDFZałącznik do uchwały XLVI-351-2013.pdf
PDFUchwała XLVI-352-2013 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 18 września 2013r. na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w K-K.pdf
PDFZałącznik do uchwały Nr XLVI-352-2013.pdf

Uchwały wraz z załącznikami z XLV Sesji Rady Powiatu z dnia 25 września 2013r.

PDFUchwała XLV-333-2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kędzierzyn-Koźle z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Kozielskiej w K-Koźlu.pdf
PDFUchwała XLV-334-2013 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez szkoły Powiatu K-K prowadzące kształcenie zawodowe do realizacji....pdf
PDFUchwała XLV-335-2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013r ok.pdf
PDFZałącznik nr 1 i 2 do Uchwały XLV-335-2013.pdf
PDFUchwała XLV-336-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZałącznik nr 1 i 2 do Uchwały XLV-336-2013.pdf
PDFUchwała XLV-337-2013 w sprawie pozbawienia drogi na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego kategorii drogi powiatowej.pdf

Uchwały wraz z załącznikami z XLIV Sesji z dnia 10 września 2013r.

PDFUchwała XLIV-322-2013 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013r.pdf
PDFZałącznik nr 1 do Uchwały XLIV-322-20130001.pdf
PDFZałącznik nr 2 do Uchwały XLIV-322-20130001.pdf
PDFUchwała XLIV-323-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały XLIV-323-20130001.pdf
PDFZałącznik nr 2 do Uchwały XLIV-323-20130001.pdf
PDFUchwała XLIV-324-2013 w sprawie nadania wyróżnienia honorowego Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Statuetką Małe Koziołki.pdf
PDFUchwała XLIV-325-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu osobowego oraz zakresu działania stałych Komisji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.pdf
PDFUchwała XLIV-326-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Statutu.pdf
PDFUchwała XLIV-327-2013 w sprawie nadania statutu Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej nr 4 w Kędzierzynie-Koźlu, ul. I. Krasickiego 10.pdf
PDFUchwała XLIV-328-2013 w sprawie włączenia Gimnazjum dla Dorosłych do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Mostowa 7.pdf
PDFUchwała XLIV-329-2013 w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2013r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.pdf
PDFUchwała XLIV-330-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu.pdf
PDFUchwała XLIV-331-2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego porozumienia z Gminą Reńska Wieś.pdf
PDFUchwała XLIV-332-2013 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.pdf

Uchwały wraz z załącznikami z XLIII Sesji z dnia 20.08.2013r.

PDFUchwała XLIII-309-2013 w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy w miejsce radnego Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.pdf
PDFUchwała XLIII-310-2013 w sprawie odwołania z funkcji Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.pdf
PDFZałącznik do uchwały XLIII-310-2013.pdf
PDFUchwała XLIII-311-2013 w sprawie wyboru Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.pdf
PDFZałącznik do uchwały XLIII-311-2013.pdf
PDFUchwała XLIII-312-2013 w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Kędzierzyńko-Kozielskiego.pdf
PDFZałącznik do uchwały XLIII-312-2013.pdf
PDFUchwała XLIII-313-2013 w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.pdf
PDFZałącznik do uchwały XLIII-313-2013.pdf
PDFUchwała XLIII-314-2013 w sprawie przyjęcia rezygnacji ze stanowiska Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.pdf
PDFUchwała XLIII-315-2013 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.pdf
PDFZałącznik do uchwały XLIII-315-2013.pdf
PDFUchwała XLIII-316-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu osobowego oraz zakresu działania stałych Komisji Rady Powiatu K-K.pdf
PDFUchwała XLIII-317-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu osobowego i zakresu działania Komisji Rewizyjnej.pdf
PDFUchwała XLIII-318-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu osobowego oraz zakresu działania stałych Komisji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.pdf
PDFUchwała XLIII-319-2013 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013r.pdf
PDFZałączniki do uchwały XLIII-319-2013.pdf
PDFUchwała XLIII-320-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZałączniki do uchwały XLIII-320-2013.pdf
PDFUchwała XLIII-321-2013 w sprawie przyjęcia stanowiska wobec finansowania powiatowych inwestycji drogowych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.pdf
PDFUchwała XLIII-321-2013 w sprawie przyjęcia stanowiska wobec finansowania powiatowych inwestycji drogowych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.pdf

Uchwały wraz z załącznikami z XLII Sesji z dnia 19.07.2013r.

PDFUchwała XLII-300-2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013r.pdf
PDFZałącznik do uchwały XLII.300.2013 Nr 1 i 2.pdf
PDFZałącznik do uchwały XLII.300.2013 nr 3.pdf
PDFUchwała XLII-301-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZałącznik do uchwały XLII.301.2013 nr 1.pdf
PDFUchwała XLII-302-2013 w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski Gimnazjum dla Dorosłych w Kędzierzynie-Koźlu.pdf
PDFzałącznik do uchwały XLII.302.2013 nr 1 i 2.pdf
PDFUchwała XLII-303-2013 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2013r.pdf
PDFzałącznik do uchwały XLII.303.2013.pdf
PDFUchwała XLII-304-2013 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie czasu trwania umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.pdf
PDFUchwała XLII-305-2013 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie czasu trwania umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.pdf
PDFUchwała XLII-306-2013 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie czasu trwania dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.pdf
PDFUchwała XLII-307-2013 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie czasu trwania dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.pdf
PDFUchwała XLII-308-2013 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie czasu trwania dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.pdf

Uchwały wraz z załącznikami z XL Sesji z dnia 25.06.2013r.

PDFUchwała XL-288-2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012r.pdf
Uchwała XL-289-2013 nie została podjęta
PDFUchwała XL-290-2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z rocznej działalności SPZOZ w Kędzierzynie - Koźlu za 2012r.pdf
PDFZałącznik cz. I do uchwały XL-290-2013.pdf
PDFZałącznik cz. II do uchwały XL-290-2013.pdf
PDFUchwała XL-291-2013 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku.pdf
PDFZałącznik do uchwały XL-291-2013.pdf
PDFUchwała XL-292-2013 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2013 rok.pdf
PDFZałącznik 1 i 2 do uchwały XL-292-2013.pdf
PDFZałącznik 3 do uchwały XL-292-2013.pdf
PDFUchwała XL-293-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZałącznik 1 do uchwały XL-293-2013.pdf
PDFZałącznik 2 do uchwały XL-293-2013.pdf
PDFUchwała XL-294-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.pdf
PDFZałącznik cz.I do uchwały XL-294-2013.pdf
PDFZałącznik cz.II do uchwały XL-294-2013.pdf
PDFZałącznik cz.III do uchwały XL-294-2013.pdf
PDFZałącznik cz.IV do uchwały XL-294-2013.pdf
PDFZałącznik cz. V do uchwały XL-294-2013.pdf
PDFUchwała XL-295-2013 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.pdf
PDFUchwała XL-296-2013 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX-285-2013 Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 28 maja 2013r.pdf
PDFUchwała XL-297-2013 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 29 marca 2013r.pdf
PDFUchwała XL-298-2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego w sprawie nieprawidłowego wyliczenia dotacji.pdf
PDFUchwała XL-299-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania wyróżnienia honorowego Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego Statuetką Małe Koziołki.pdf

Uchwały wraz z załącznikami z XXXIX Sesji z dnia 28.05.2013r.

PDFUchwała XXXIX-271-2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2011-2012 Powiatowego Programu Opieki Nad Zabytkami Powiatu K-K na lata 2011-2014.pdf
PDFZałącznik do uchwały XXXIX-271-2013.pdf
PDFUchwała XXXIX-272-2013 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2013 rok.pdf
PDFZałącznik 1 i 2 do uchwały XXXIX-272-2013.pdf
PDFZałącznik 3 do uchwały XXXIX-272-2013.pdf
PDFUchwała XXXIX-273-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZałącznik 1 do uchwały XXXIX-273-2013.pdf
PDFZałącznik 2 do uchwały XXXIX-273-2013.pdf
PDFUchwała XXXIX-274-2013 w sprawie przyjęcia Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu K-K na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019, Prognoza ....pdf
PDFZałącznik cz. I do uchwały XXXIX-274-2013.pdf
PDFZałącznik cz. II do uchwały XXXIX-274-2013.pdf
PDFUchwała XXXIX-275-2013 w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 3 w Kędzierzynie - Koźlu.pdf
PDFUchwała XXXIX-276-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.pdf
PDFUchwała XXXIX-277-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej...pdf
PDFUchwała XXXIX-278-2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego.pdf
PDFUchwała XXXIX-279-2013 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie czasu trwania umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego.pdf
PDFUchwała XXXIX-280-2013 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie czasu trwania umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego.pdf
PDFUchwała XXXIX-281-2013 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiącej własność....pdf
PDFUchwała XXXIX-282-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu osobowego oraz zakresu działania stałych Komisji Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego.pdf
PDFUchwała XXXIX-283-2013 w sprawie wyrażenia woli współdziałania Powiatu K-K z powiatami i gminami Kędzierzyńsko - Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego.pdf
PDFUchwała XXXIX-284-2013 w sprawie poparcia uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego.pdf
PDFUchwała XXXIX-285-2013 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie - Koźlu.pdf
PDFUchwała XXXIX-286-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie - Koźlu.pdf
PDFZałącznik do uchwały XXXIX-286-2013.pdf
PDFUchwała XXXIX-287-2013 w sprawie wyrażenia woli zakontraktowania świadczeń medycznych z zakresu medycyny paliatywnej na 2014 r.pdf

Uchwały wraz z załącznikami z XXXVII Sesji z dnia 23.04.2013r.

PDFUchwała XXXVII-263-2013 w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego.pdf
PDFZałącznik 1 do uchwały XXXVII-263-2013.pdf
PDFUchwała XXXVII-264-2013 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2013 rok.pdf
PDFZałącznik 1 i 2 do uchwały XXXVII-264-2013.pdf
PDFZałącznik 3 do uchwały XXXVII-264-2013.pdf
PDFUchwała XXXVII-265-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZałącznik 1 do uchwały XXXVII-265-2013.pdf
PDFZałącznik 2 do uchwały XXXVII-265-2013.pdf
PDFUchwała XXXVII-266-2013 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie czasu trwania umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego.pdf
PDFUchwała XXXVII-267-2013 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą Poszerz swoje możliwości nr POKL.07.01.02-16-001-08.pdf
PDFUchwała XXXVII-268-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie - Koźlu.pdf
PDFUchwała XXXVII-269-2013 w sprawie założenia ponadgimnazjalnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 4 w Kędzierzynie - Koźlu.pdf
PDFZałącznik 1 do uchwały XXXVII-269-2013.pdf
PDFUchwała XXXVII-270-2013 w sprawie włączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 4 do Zespołu Szkół Specjalnych w K-Koźlu.pdf


Uchwały wraz z załącznikami z XXXIV Sesji z dnia 15.04.2013r.

PDFUchwała XXXIV-261-2013 w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu.pdf
PDFUchwała XXXIV-262-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie odwołania z funkcji Wicestarosty Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego.pdf

Uchwały wraz z załącznikami z XXXIII Sesji z dnia 19.03.2013r.

PDFUchwała XXXIII-255-2013 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2013 rok.pdf
PDFZałączniki 1 i 2 do uchwały XXXIII-255-2013.pdf
PDFZałącznik 3 do uchwały XXXIII-255-2013.pdf
PDFUchwała XXXIII-256-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZałącznik 3 do uchwały XXXIII-255-2013.pdf
PDFZałącznik 1 do uchwały XXXIII-256-2013.pdf
PDFZałącznik 2 do uchwały XXXIII-256-2013.pdf
PDFUchwała XXXIII-257-2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf
PDFUchwała XXXIII-258-2013 w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.pdf
PDFZałączniki 1 i 2 do uchwały XXXIII-258-2013.pdf
PDFUchwała XXXIII-259-2013 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie czasu trwania umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego.pdf
PDFUchwała XXXIII-260-2013 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 22 stycznia 2013r. na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kędzierzynie - Koźlu.pdf


Uchwały wraz z załącznikami z XXXII Sesji z dnia 26.02.2013r.

PDFUchwała XXXII-249-2013 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2013 rok.pdf
PDFZałączniki 1 i 2 do uchwały XXXII-249-2013.pdf
PDFZałącznik 3 do uchwały XXXII-249-2013.pdf
PDFUchwała XXXII-250-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZałącznik 1 do uchwały XXXII-250-2013.pdf
PDFUchwała XXXII-251-2013 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn - Koźle.pdf
PDFUchwała XXXII-252-2013 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie czasu trwania umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego.pdf
PDFUchwała XXXII-253-2013 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie czasu trwania umów najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego.pdf
PDFUchwała XXXII-254-2013 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie czasu trwania umów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego.pdf

ZIPUchwała wraz z załącznikami z XXXI Sesji Rady Powiatu.zip


Rok 2012

ZIPUchwały wraz z załącznikami z XXIX Sesji Rady Powiatu.zip
ZIPUchwały wraz z załącznikami z XXVIII Sesji Rady Powiatu.zip
ZIPUchwały wraz z załącznikami z XXVII Sesji Rady Powiatu.zip
ZIPUchwały wraz z załącznikami z XXVI Sesji Rady Powiatu.zip
ZIPUchwały wraz z załącznikami z XXV Sesji Rady Powiatu.zip
RARUchwały wraz z załącznikami z XXIV Sesji Rady Powiatu cz. I.rar ZIPUchwały wraz z załącznikami z XXIV Sesji Rady Powiatu cz. II.zip
ZIPUchwały wraz z załącznikami z XXIII Sesji Rady Powiatu.zip
ZIPUchwały wraz z załącznikami z XXII Sesji Rady Powiatu.zip
ZIPUchwały wraz z załącznikami z XXI Sesji Rady Powiatu.zip
ZIPuchwały z XX sesji ZIPuchwały z XX sesji
ZIPUchwały z XIX Sesji Rady Powiatu.zip
ZIPUchwały z XVIII Sesji Rady Powiatu cz. I.zip ZIPUchwały z XVIII Sesji Rady Powiatu cz. II.zip
ZIPuchwały


Rok 2011

ZIPuchwały z XVI sesji ZIPuchwały z XVI sesji
ZIPuchwały z XV
ZIPuchwały z XIV
ZIPuchwały z XIII sesji
ZIPuchwały z XII sesji
DOCUchwała z XI Sesji Rady Powiatu.doc
ZIPuchwały
ZIPUchwły wraz z załącznikami z IX Sesji Rady Powiatu.zip
ZIPuchwły z VIII sesji
ZIPuchwały z VII sesji
ZIPuchwały z VI sesji
ZIPuchwały z V sesji
ZIPUchwały wraz z załącznikami z IV Sesji Rady Powiatu.zip


Rok 2010

ZIPUchwały wraz z załącznikami z III Sesji Rady Powiatu.zip
DOCUchwały z II Sesji Rady Powiatu.doc
DOCUchwały z I Sesji Rady Powiatu.doc

 

 

Podmiot udostępniający:
Wydział Ogólno - Organizacyjny
Anna Kramarz
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:
Przewodniczący Rady Powiatu
Piotr Jahn
Data wytworzenia:
 2013-01-22

 

Wersja XML