Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet 2015

PDFUchwała RIO nr 92.2016 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015.pdf
PDFUchwała III.20.2015 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego na 2015 rok.pdf
PDFZałącznik do uchwały III.20.2015 nr 1 (tabela nr 1).pdf
PDFZałącznik do uchwały III.20.2015 nr 1 (tabela nr 2).pdf
PDFZałącznik do uchwały III.20.2015 nr 1 (tabela nr 3).pdf
PDFZałącznik do uchwały III.20.2015 nr 2 (tabela nr 1).pdf
PDFZałącznik do uchwały III.20.2015 nr 2 (tabela nr 2).pdf
PDFZałącznik do uchwały III.20.2015 nr 2 (tabela nr 3).pdf
PDFZałącznik do uchwały III.20.2015 nr 3.pdf
PDFZałącznik do uchwały III.20.2015 nr 4.pdf
PDFZałącznik do uchwały III.20.2015 nr 5a.pdf
PDFZałącznik do uchwały III.20.2015 nr 5b.pdf
PDFZałącznik do uchwały III.20.2015 nr 6.pdf

Sprawozdania za I kwartał:

PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych.pdf
PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - korekta.pdf
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.pdf
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - korekta.pdf
PDFRb-N sprawozdanie o stanie należności dot. SP ZOZ.pdf
PDFRb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf
PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce, deficycie.pdf
PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce, deficycie - korekta.pdf
PDFRb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań.pdf
PDFRb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań dot. SP ZOZ.pdf

Sprawozdania za II kwartał i pierwsze półrocze:

PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych.pdf
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.pdf
PDFRb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf
PDFRb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, dot. SPZOZ.pdf
PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce, deficycie.pdf
PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce, deficycie - korekta.pdf
PDFRb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań.pdf
PDFRb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań - korekta.pdf
PDFRb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań, dot. SPZOZ.pdf

Sprawozdania wg stanu na koniec III kwartału:

PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych.pdf
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.pdf
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności.pdf
PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce, deficycie.pdf
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań, dot. SPZOZ.pdf
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań.pdf

Sprawozdania wg stanu na 31 grudnia 2015:

PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych.pdf
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.pdf
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, dot. SPZOZ.pdf
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf
PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce, deficycie.pdf
PDFRb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych.pdf
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, dot. SPZOZ.pdf
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.pdf
PDFbilans skonsolidowany20160620131224.pdf

Wersja XML