Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Starosty 2016r.

PDFZarządzenie Nr 36.2016 z dnia 28 grudnia 2016.pdf w sprawie wprowadzenia procedury prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

PDFZarządzenie Nr 35.2016 z dnia 28 grudnia 2016.pdf w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/2009 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu

PDFZarządzenie Nr 34.2016 z dnia 27 grudnia 2016.pdf w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Informatyka w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu

PDFZarządzenie Nr 33.2016 z dnia 21 grudnia 2016.pdf w sprawie ustalenia miesięcznej stawki dotacji w roku 2016 przypadającej na jednego ucznia/słuchacza w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez inne organy niż jednostki samorządu terytorialnego

PDFZarządzenie Nr 32.2016 z dnia 21 grudnia 2016.pdf w sprawie powołania Przewodniczącej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kędzierzynie-Koźlu

PDFZarządzenie Nr 31.2016 z dnia 21 grudnia 2016.pdf w sprawie odwołania Przewodniczącej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kędzierzynie-Koźlu

PDFZarządzenie Nr 30.2016 z dnia 23 listopada 2016.pdf w sprawie dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem w postaci tabletek jodku potasu na wypadek zdarzenia radiacyjnego na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

PDFZarządzenie Nr 29.2016 z dnia 14 listopada 2016.pdf w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kędzierzynie-Koźlu

PDFZarządzenie Nr 28.2016 z dnia 10 listopada 2016.pdf w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2011 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 14 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, zmienionego Zarządzeniami Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Nr 6/2012 z dnia 23 lutego 2012 roku i 15/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku

PDFZarządzenie Nr 27.2016 z dnia 31 października 2016.pdf w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu

PDFZarządzenie Nr 26.2016 z dnia 31 października 2016.pdf w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2005 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 20 września 2005 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu zasad naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze oraz procedur przyjęcia nowego pracownika do pracy w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu

PDFZarządzenie Nr 25.2016 z dnia 11 października 2016.pdf zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązującej w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych i Procedury windykacji należności

PDFZarządzenie Nr 24.2016 z dnia 30 września 2016.pdf w sprawie powołania składu Komisji do spraw przyznawania nagród Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej

PDFZarządzenie Nr 23.2016 z dnia 20 września 2016.pdf w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w gminie Bierawa, obręb Bierawa, działka nr 1340, obręb Dziergowice, działka nr 527 oraz w gminie Kędzierzyn-Koźle, obręb Azoty, działki nr 95/1, 47, 54/3

PDFZarządzenie Nr 22.2016 z dnia 18 sierpnia 2016.pdf w sprawie wprowadzenia "Księgi procedur audytu wewnętrznego"

PDFZarządzenie Nr 21.2016 z dnia 18 sierpnia 2016.pdf w sprawie wprowadzenia "Karty audytu wewnętrznego"

PDFZarządzenie Nr 20.2016 z dnia 03 sierpnia 2016.pdf w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu

PDFZarządzenie Nr 19.2016 z dnia 03 sierpnia 2016.pdf zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych

PDFZarządzenie Nr 18.2016 z dnia 21 lipca 2016.pdf w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych

 PDFZarządzenie Nr 17.2016 z dnia 19 lipca 2016.pdf w sprawie: powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

PDFZarządzenie Nr 16.2016 z dnia 08 lipca 2016.pdf w sprawie Regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych

PDFZarządzenie Nr 15.2016 z dnia 27 kwietnia 2016.pdf w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2011 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 14 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, zmienionego Zarządzeniem Nr 6/2012 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 23 lutego 2012 roku

PDFZarządzenie Nr 14.2016 z dnia 25 kwietnia 2016.pdf w sprawie ustalenia miesięcznej stawki dotacji roku 2016 przypadającej na jednego ucznia w szkołach publicznych prowdzonych przez inne organy niż jednostki samorządu terytorialnego oraz na jednego ucznia w niepublicznych szkołach o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki

PDFZarządzenie Nr 13.2016 z dnia 25 kwietnia 2016.pdf w sprawie ustalenia miesięcznej stawki dotacji w roku 2016 przypadającej na jednego ucznia/słuchacza w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez inne organy niż jednostki samorządu terytorialnego

PDFZarządzenie Nr 12.2016 z dnia 18 kwietnia 2016.pdf w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu

PDFZarządzenie Nr 11.2016 z dnia 14 kwietnia 2016.pdf w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

PDFZarządzenie Nr 10.2016 z dnia 15 kwietnia 2016.pdf w sprawie powołania Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawniości w Kędzierzynie-Koźlu

PDFZarządzenie Nr 9.2016 z dnia 14 kwietnia 2016.pdf  w sprawie odwołania Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kędzierzynie-Koźlu

PDFZarządzenie Nr 8.2016 z dnia 05.04.2016.pdf w sprawie odwołania członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kędzierzynie-Koźlu

PDFZarządzenie Nr 7.2016 z dnia 09.02.2016.pdf w sprawie powołania Komisji ds. stypendiów i nagród

PDFZarządzenie Nr 6.2016 z dnia 09.02.2016.pdf w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu w 2016 roku

PDFZarządzenie Nr 5.2016 z dnia 02.02.2016.pdf w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont i ustalenia innych zasad księgowości

PDFZarządzenie Nr 4.2016 z dnia 02.02.2016.pdf w sprawie sposobu postepowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej

PDFZarządzenie Nr 3.2016 z dnia 29.01.2016.pdf w sprawie  usytalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim

PDFZarządzenie Nr 2.2016 z dnia 29.01.2016.pdf w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim

PDFZarządzenie Nr 1.2016 z dnia 18.01.2016.pdf w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Inspektora ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu

 

Wersja XML