Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powiatowy Konserwator Zabytków G/B

Informujemy, że z dniem 28 lutego 2022 r. powiat zakończył wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu. Stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu zostało zlikwidowane.

Telefon kontaktowy do osoby zajmującej się sprawami z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków
w Opolu 77 45 24 377.
 


 

Wersja XML