Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia Domu Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych

PDFUchwała 67.295.2016.pdf Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia Domu Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielsiego dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych

PDFInformacja.pdf w sprawie rozstrzygnięcia konkursu

PDFUchwała 63-273-2016.pdf

Wersja XML