Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Orzekanie o niepełnosprawności - wnioski

PDFINFORMACJA O WYDŁUŻENIU NA CZAS TRWANIA PANDEMII WAŻNOŚCI ORZECZEŃ WYDANYCH NA CZAS OKREŚLONY.pdf

PDFWniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności-po 16 roku życia.pdf

PDFWniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności - do 16 roku życia.pdf

PDFzaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.pdf

PDFSkala Barthel - karta oceny stanu pacjenta.pdf

PDFoświadczenie o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania dla PZO.pdf

PDFprośba o wydanie uwierzytelnionej kserokopii wydanego orzeczenia.pdf

 
 

PDFUlgi i uprawnienia dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawnośc.pdf
PDFUlgi i uprawnienia dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawnośc.pdf
PDFUlgi i uprawnienia dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.pdf
PDFUlgi i uprawnienia dla dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia (1).pdf


PDFkarta usług PZON 1 nowy.pdf
PDFkarta usług PZON 2 nowy.pdf
PDFkarta usług PZON 3 nowy.pdf
PDFKarta usług nr 4 dotycząca karty parkingowej.pdf
PDFkarta usług PZON 5 nowy.pdf

 

Wersja XML