Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Udzielenie i obsługa kredytów złotowych w 2020 roku
  Data modyfikacji: 03-06-2020 13:25
 2. Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego zlikwidowanej jednostki organizacyjnej - Powiatowego Zarządu Dróg w Kędzierzynie-Koźlu
  Data modyfikacji: 02-06-2020 13:18
 3. zgłoszenie budowy ( BA.6743.6.22.2020 ) sieci niskiego napięcia 0.4 kV w miejscowości Radziejów przy ul. Zielonej
  Data modyfikacji: 02-06-2020 09:56
 4. informacja o wydaniu decyzji nr BA.6740.1.68.2020 dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie
  Data utworzenia: 02-06-2020 09:26
 5. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do użyczenia w trybie bezprzetargowym na okres do 31.12.2022r.- Kędzierzyn
  Data modyfikacji: 02-06-2020 07:29
 6. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do użyczenia w trybie bezprzetargowym na okres do 31.12.2022r. -Kłodnica
  Data modyfikacji: 02-06-2020 07:20
 7. Ogłoszenie o naborze - Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Data utworzenia: 01-06-2020 15:04
 8. klauzula informacyjna przy rekrutacji na stanowiska
  Data utworzenia: 01-06-2020 15:00
 9. Załącznik nr 1 - klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w rekrutacji
  Data utworzenia: 01-06-2020 14:59
 10. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  Data utworzenia: 01-06-2020 14:57
Wersja XML