Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BIP - strona główna

Siedziba Starostwa Powiatowego

Plac Wolności 13

47-220 Kędzierzyn – Koźle

 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości: ul. Piastowska 15, 47-200 Kędzierzyn – Koźle

Powiatowy Zarząd Dróg: ul. Skarbowa 3e, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia: ul. Plac Wolności 1, 47-220 Kędzierzyn-Koźle 

Wydział Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Zagranicznej: ul. Plac Wolności 1, 47-220 Kędzierzyn-Koźle 
Zespół ds. Audytu Wewnętrznego: ul. Plac Wolności 1, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
Wydział Oświaty: ul. Plac Wolności 1, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności: ul. Skarbowa 4, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
 


Brak opisu obrazka
 

Godziny urzędowania

poniedziałek 8.00 – 16.00

wtorek – piątek 7.00 – 15.00

Godziny przyjęć stron w Wydziale Komunikacji  i Transportu
poniedziałek 8.00 - 15.30
wtorek - piątek 7.30 - 14.30

 

e-mail :

www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl

 

 

NIP Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 7492096439

REGON 531412480

 

Przyjęcia stron : Przyjęcia stron

 

 

Telefony:

 

Fax 77/ 472 32 95

Centrala 77/ 472 32 00


Kancelaria 77/ 405 27 30, 405 27 31

Biuro Rady 77/ 405 27 39


Sekretariat 77/ 405 27 20

 

Wydział Budownictwa i Architektury 77/ 405 27 24, 405 27 21, 405 27 11

Stanowisko ds. Ochrony Zabytków 77/ 405 27 54

Wydział Finansowo-Budżetowy 77/ 405 27 47
77/ 405 27 45 (księgowość budżetu powiatu)
77/ 405 27 61 (wieczyste użytkowanie)
77/ 405 27 33 (fundusze celowe; płace)

77/ 405 27 46 (sprawozdawczość)

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości G/B

77/ 482 90 48, wew. 102    (sekretariat)
77/ 482 90 48, wew. 109,113   (fax)
77/ 482 38 10, 77/ 482 33 62   (Ośrodek dokumentacji)
77/ 482 33 61, 77/ 482 33 63  (Ewidencja gruntów)
77/ 482 33 60   (Mapa numeryczna)
77/ 482 62 44   (Zespół uzgadniania dokumentacji)
77/ 482 33 25, 77/ 482 62 43   (Gospodarka nieruchomościami, wyłączenia z produkcji rolnej)
77/ 482 65 10   (Kierownik)
77/ 482 62 43   (Z-ca kierownika)


Wydział Zamówień Publicznych i Administracji 77/ 4052740, 4052710

Wydział Komunikacji i Transportu
77/ 405 27 36 (prawa jazdy)
77/ 405 27 35, 405 27 38 (rejestracja pojazdów)


Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 77/ 405 27 49, 405 27 43, 405 27 26 (geolog)

Wydział Organizacyjny 77/ 405 27 27


Zespół ds. Kadr i Płac  77/ 405 27 14

Zespół ds. Audytu Wewnętrznego i Kontroli 077/
483 70 03 w. 106

Wydział Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Zagranicznej 77/ 472 32 05, 472 32 06
 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia 77/ 481 99 57,  77/483 46 06


Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta 77/ 405 27 41, 77/481 82 77.

 Przyjmuje w poniedziałki w godz. 8.00-16.00 i wtorki 7.00-15.00
 

Wydział Oświaty 77/4837003 w.107
 

Wydział Promocji 77/ 405 27 12
 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 77 481 02 82, 77/483 33 23

Powiatowy Zarząd Dróg 77/ 482 91 33, 482 91 32 (fax)

 

  

NUMERY KONT BANKOWYCH DOTYCZĄCE DOCHODÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU 

 


BANK PKO BP SA W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
 
06 1020 3714 0000 4302 0105 5623
 
POWYŻSZE KONTO DOTYCZY WPŁAT:
 
WPŁYWY Z ZADAŃ KOMUNIKACYJNYCH TJ.:
OPŁATA ZA WYDANIE TABLIC REJESTRACYJNYCH,
OPŁATA ZA WYDANIE PRAWA JAZDY,
OPŁATA ZA WYDANIE CZASOWYCH POZWOLEŃ I INNYCH DRUKÓW
OPŁATA ZA WYDANIE KARTY WĘDKARSKIEJ
OPŁATA ZA DZIENNIK BUDOWY
PRACE GEODEZYJNE
 
 
 
BANK PKO BP SA W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
 
56 1020 3714 0000 4602 0012 6771
 
POWYŻSZE KONTO DOTYCZY WPŁAT:
 
WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTU SKARBU PAŃSTWA
WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA
WPŁYWY Z PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO-SKARB PAŃSTWA

 

 
Wersja XML