• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje dotyczące wyborów samorządowych 2018

 

PDFProtokół z wyborów do Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 22.10.2018.pdf.pdf

PDFZestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 1.pdf.pdf
PDFZestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 2 .pdf.pdf
PDFZestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 3.pdf.pdf
PDFZestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 4.pdf.pdf
 


Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - 21 października 2018 r.

Kodeks Wyborczy

Strona internetowa PKW

PDFZarządzenie Nr 1118 Wojewody Opolskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim.pdf

PDFKomunikat Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego oraz zgłaszania przedstawicieli do terytorialnych komisji wyborczych.pdf

PDFUchwała XLIV.373.2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału obszaru Powiatu K-Kozielskiego na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.pdf

JPEGObwieszczenie Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku.jpeg

PDFHarmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Kędzierzynie-Koźlu.pdf

PDFSkład Powiatowej Komisji Wyborczej w Kędzierzynie-Koźlu.pdf

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Kędzierzynie-Koźlu.pdf

PDFSkład Powiatowej Komisji Wyborczej w Kędzierzynie-Koźlu po dokonanej zmianie.pdf

PDFOBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego zarządzonych na dzień 21.pdf

Wersja XML

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Plac Wolności 13
47-220 Kędzierzyn Koźle
tel. 77 483 31 08
fax 77 472 32 95
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 11928040
w tym miesiącu: 126031
dzisiaj: 5484