Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Imienne wykazy głosowań VI Sesja Rady Powiatu

PDF01 - wprowadzenie - uchwała w sprawie wyrażenia intencji zawarcia porozumień pomiędzy Gm. Bierawa, Gm. Cisek, Gm. Pawłowiczki, Gm. Polska Cerekiew i Gm. Reńska Wieś.pdf
PDF02 - wprowadzenie - uchwała w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu.pdf
PDF03 - wprowadzenie - uchwała w sprawie uchwalenia statutu Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu.pdf
PDF04 - w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.pdf
PDF05 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDF06 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego (sala w ZSTiO - MMKS).pdf
PDF07 -w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych....pdf
PDF08 - w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.pdf
PDF09 - w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych.pdf
PDF10 - w sprawie wyrażenia intencji zawarcia porozumień....pdf
PDF11 - w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu.pdf
PDF12 - w sprawie uchwalenia statutu Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu.pdf

Wersja XML