Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Raport o stanie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego za 2018 rok

Szczegółowe wymogi raportu o stanie powiatu określono w zapisach:

  1. Uchwały Nr XLVI/387/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 września 2018 roku. Uchwał dostępna jest na  stronie BIP Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu.

https://bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/download/attachment/23926/uchwala-xlvi3872018-w-sprawie-uchwalenia-statutu-powiatu-kedzierzynsko-kozielskiego.pdf

  1. Uchwale Nr XLVI/388/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 września 2018 roku. Uchwał dostępna jest na  stronie BIP Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu.

https://bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/download/attachment/23927/uchwala-xlvi3882018-w-sprawie-okreslenia-szczegolowych-wymogow-raportu-o-stanie-powiatu.pdf

  1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511).

PDFRAPORT O STANIE POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO.pdf
PDFSprostowanie do raportu o stanie Powiatu.pdf

Wersja XML