Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet 2020 rok


PDFUchwała RIO nr 717 .2019 nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej na 2020r.pdf
PDFUchwała RIO 696.2019 nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.pdf
 

PDFUchwała RIO nr 623.2019 z dnia 11.12.2019 nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2020r..pdf
PDFUchwała RIO nr 624.2019r w sprawie opinii o mozliwości sfinansowani deficytu określonego w projecie uchwły budżetowej na 2019.pdf
PDFUchwała RIO nr 625.2019 nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.pdf

Wersja XML