Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet 2020 rok


Sprawozdania budżetowe za II kw 2020


PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji.pdf
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych .pdf
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonanie wydatków.pdf
PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych jst.pdf
PDFRb -NDS sprawozdanie o nadwyżce -deficycie jst.pdf

PDFRb-Z ZOZ.pdf

PDFRb-N ZOZ.pdf

 


Sprawozdania budżetowe za I kw 2020

PDFRb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułow dłużnych oraz poręczeńi gwarancji.pdf
PDFRb-N sprawozdanie o stanie należnosci oraz wybranych aktywach finansowych.pdf
PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce - deficycie JST.pdf
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonanania planu wydatków budżetowych jst.pdf
PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST.pdf

 

PDFuchwała RIO 55.2020 z dn.27.03.2020 w sprawie opinii o mozliwości spłaty kredytu.pdf

PDFUchwała RIO nr 717 .2019 nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej na 2020r.pdf
PDFUchwała RIO 696.2019 nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.pdf

PDFUchwała RIO nr 623.2019 z dnia 11.12.2019 nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2020r..pdf
PDFUchwała RIO nr 624.2019r w sprawie opinii o mozliwości sfinansowani deficytu określonego w projecie uchwły budżetowej na 2019.pdf
PDFUchwała RIO nr 625.2019 nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.pdf

Wersja XML