Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Imienne wykazy głosowań XVII Sesja Rady Powiatu

PDF1 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.pdf
PDF2 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDF3 w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI.145.2020.pdf
PDF4 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf
PDF5 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf
PDF6 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.pdf
PDF7 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.pdf
PDF8 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.pdf
PDF9 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.pdf
PDF10 w sprawie udzielenia dotacji celowej.pdf
PDF11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu porozumienia.pdf
PDF12 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Młodzieży Nr 1.pdf
PDF13 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Młodzieży Nr 2.pdf
PDF14 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej szczegółowych zasad udzielania zniżek nauczycielom.pdf
PDF15 w sprawie udzielenia pomocy dla miasta Opola.pdf
PDF16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego.pdf

Wersja XML