Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia -Budowa obiektu technlogicznego dla instalacji do termicznego przekształcania opon w procesie termolizy, dla inwestora Piroli-Gum Sp. z o.o.

DOCXOBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia -Budowa obiektu technlogicznego dla instalacji do termicznego przekształcania opon - wersja dostępna cyfrowo.docx
PDFOBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia -Budowa obiektu technlogicznego dla instalacji do termicznego przekształcania opon w procesie termolizy.pdf

Wersja XML