Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet 2021 rok

PDFUchwała RIO nr 61.2022 z dnia 14.04.2022 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego za 2021 rok.pdf

Sprawozdanie finansowe JST i łączne

PDFZestawienie zmian w funduszu.pdf
PDFBilans.pdf
PDFRachunek zysków i strat.pdf
PDFWyciąg do informacji dodatkowej.pdf
PDFBilans z wykonania JST.pdf

Sprawozdanie finansowe Starostwa Powiatowego

PDFWyciąg do informacji dodatkowej SP.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu SP.pdf
PDFRachunek zysków i strat SP.pdf
PDFBilans Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu.pdf

Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2021

PDFRb-27s za IV kwartał 2021.pdf
PDFRb-28s za IV kwartał 2021.pdf
PDFRb-N za IV kwartał 2021.pdf
PDFRb-NDS za IV kwartal 2021.pdf
PDFRb-ST za IV kwartał 2021.pdf
PDFRb-UZ za IV kwartał 2021.pdf
PDFRb-Z za IVkwartał 2021.pdf
 

PDFRb-N -ZOZ kwartalne sprawozdanie o stanie należności.pdf
PDFRb-UZ- ZOZ roczne sprawozdanie usupełniające o satnie zobowiązań.pdf
PDFRb-Z -ZOZ -kwratalne sprawozdanie o satnie zobowiązań wg tytułow dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.pdf
 

Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2021

 

PDFRb Z - sprawozdanie o satnie zobowiązań.pdf
PDFRb NDS - sprawozdanie o nadwyżce - deficycie.pdf
PDFRB N - sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf
PDFRB 28S-sprawozdanie z wykonania planu wydatków.pdf

 

PDFRb 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych.pdf (korekta).pdf
PDFRb 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych.pdf

PDFRb Z- ZOZ.pdf
PDFRb N - ZOZ.pdf
 

PDFopinia RIO Opole o infromacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r..pdf
 

Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2021

PDFRb Z - sprawozdanie o satnie zobowiązań.pdf
PDFRb NDS - sprawozdanie o nadwyżce - deficycie.pdf
PDFRB N - sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf
PDFRB 28S-sprawozdanie z wykonania planu wydatków.pdf
PDFRb 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych.pdf
 

PDFRb Z- ZOZ.pdf
PDFRb N - ZOZ.pdf

Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2021

PDFRb NDS - sprawozdanie o nadwyżce - deficycie.pdf
PDFRB 28S-sprawozdanie z wykonania planu wydatków.pdf
PDFRb 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych.pdf
PDFRb Z - sprawozdanie o satnie zobowiązań.pdf korekta 1
PDFRB N - sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf

PDFRb Z- ZOZ.pdf
PDFRb N - ZOZ.pdf
 

PDFopinia RIO o możliwości spłaty kredytu długoteminowego 2021.pdf
PDFUchwała RIO nr 640.2020 z dnia 18.01 2021 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego za 2021 rok.pdf
PDFUchwała RIO nr 641.2020 z dnia 18.01.2021 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.pdf

PDFUchwała RIO nr 530.2020 z 04.12.2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu K-K.pdf
PDFUchwała RIO nr 529.2020 z 04.12.2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu K-K na 2021 r..pdf
PDFUchwała RIO nr 528.2020 z 04.12.2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu K-K na 2021 r..pdf
 

Wersja XML