Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej prac Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu

Informacje publiczne zgodne z Ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2015.r. poz. 2058, z 2016 r. poz.34, 352) będące w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu, a nie znajdujące się w Biuletynie Informacji Publicznej są udostępniane na wniosek.
Przykładowy wzór wniosku znajduje się w załączonym pliku.
DOCXWniosek o udostępnienie informacji publicznej.docx

Wniosek można kierować drogą listową na adres Starostwa Powiatowego, Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, drogą elektroniczną na adres e-mail: starostwo@powiat.kedzierzyn-kozle.pl lub poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP.
Informacje o sposobie i zasadach udostępniania informacji publicznej znajdują się w dziale STAROSTWO POWIATOWE

Wersja XML