Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plany Pracy i Kontroli Komisji

2022
Plany Pracy i Kontroli Komisji na 2022 r.

2021
Plany Pracy i Kontroli Komisji na 2021 r.

2020
Plany Pracy i Kontroli Komisji na 2020 r.

2019
PDFPlan pracy Komisji Edukacji i Promocji Powiatu na 2019 rok.pdf
PDFPlan Pracy Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa na 2019 rok.pdf
PDFPlan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.pdf
PDFPlan pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej na 2019 rok.pdf
PDFPlan pracy Komisji Budżetu na 2019 rok.pdf

2018
PDFPlan pracy Komisji Budżetu na 2018 rok.pdf
PDFPlan pracy Komisji Edukacji i Promocji na 2018 rok.pdf
PDFPlan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.pdf
PDFPlan pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej na 2018 r.pdf
PDFPlan Pracy Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa na 2018 rok.pdf

2017
PDFPlan pracy Komisji Budżetu na 2017 r.pdf
PDFPlan pracy Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa na 2017 r.pdf
PDFPlan pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej na 2017 r.pdf
PDFPlan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 r.pdf
PDFPlan pracy Komisji Edukacji i Promocji Powiatu na 2017 r.pdf

2016
PDFPlan pracy Komisji Edukacji i Promocji na 2016r.pdf
PDFPlan pracy Komisji Budżetu na 2016r.pdf
PDFPlan pracy Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa na 2016r.pdf
PDFPlan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.pdf
PDFPlan pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej na 2016r.pdf

2015
PDFPlan pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej na 2015r.pdf
PDFPlan pracy Komisji Edukacji i Promocji Powiatu na rok 2015.pdf
PDFPlan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.pdf
PDFPlan pracy Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa na 2015 rok.pdf
PDFPlan Pracy Komisji Budżetu Powiatu 2015 rok .pdf

2014
PDFPlan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014r.pdf
PDFPlan pracy Komisji Budżetu na 2014r.pdf
PDFPlan pracy Komisji Edukacji i Promocji Powiatu na 2014r.pdf
PDFPlan pracy Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa.pdf
PDFPlan pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej na 2014r.pdf

2013
PDFPlan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 r.pdf
PDFPlan Pracy Komisji Budżetu na 2013r.pdf
PDFPlan Pracy Komisji Edukacji i Promocji Powiatu na 2013r.pdf
PDFPlan Pracy Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa na 2013r.pdf
PDFPlan Pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej na 2013r.pdf

2012
PDFPlan kontroli
PDFPlan pracy
PDFPlan pracy
PDFplan pracy
PDFplan pracy 

 

 
Wersja XML