Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statut Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego

PDFUchwała XLVI.387.2018 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.pdf
PDFUchwała XV.136.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.pdf
PDFUchwała Nr XVIII.166.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statrutu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.pdf


Dostępny cyfrowo:

PDFUchwała Nr XLVI.387.2018 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego - dostępna cyfrowo.pdf
PDFZałącznik do uchwały XLVI.387.2018 treść Statutu Powiatu.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do statutu.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do statutu.pdf
PDFZałącznik Nr 3 do statutu.pdf
PDFZałącznik Nr 4 do statutu.pdf
PDFZałącznik Nr 5 do statutu.pdf
PDFZałącznik Nr 6 do statutu.pdf
PDFZałącznik Nr 7 do statutu.pdf
PDFZałącznik Nr 8 do statutu.pdf
PDFZałącznik Nr 9 do statutu.pdf
PDFUchwała Nr XV.136.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego - dostępna cyfrowo.pdf
PDFUchwała Nr XVIII.166.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.pdf

 
Wersja XML