Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strategia Rozwoju Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Uchwałą Nr XIII/113/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. została przyjęta  Strategia Rozwoju Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do 2022 roku PDFStrategia Rozwoju Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do 2022 roku.pdf


 

24 października 2006r. podczas XLV Sesji Rady Powiatu przyjęto aktualizację "Międzygminno Powiatowej Strategii Rozwoju Wspólnoty Kędzierzyńsko - Kozielskiej".
Dokument w załączonym pliku: DOCStrategia Rozwoju

Strategia obowiązuje do roku 2015 i jest dokumentem otwartym tzn. w razie potrzeb można dokonywac w niej zmian. Dokument w załączonym pliku: ZIPStrategia.zip

Wersja XML