Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2004 rok

W załączonych plikach zamieszczono Budżet Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2004 rok, sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych oraz Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. 
Wersja XML