Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Powiatu 2006

W załączonych poniżej plikach znajduje się Budżet Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2006 r. - uchwała budżetowa wraz z załącznikami:
ZIPBudżet 2006 - uchwała i załączniki

W poniższym pliku znajduje się plan i wykonanie dochodów oraz wydatków Powiatu za I kwartał 2006r.
RARPlan i wykonanie dochodów oraz wydatków za I kw. 2006r.

W załączonych poniżej plikach znajdują się sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych Powiatu za I kwartał 2006r.
PDFSprawozdanie Rb-27S
PDFSprawozdanie Rb-27S-zbiorczo
PDFSprawozdanie Rb-28S-zbiorczo
PDFSprawozdanie Rb-28S cz.I
PDFSprawozdanie Rb-28S cz.II
PDFSprawozdanie Rb-N
PDFSprawozdanie Rb-NDS
PDFSprawozdanie Rb-Z

W załączonych poniżej plikach znajdują się sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych Powiatu za II kwartał 2006r.
PDFSprawozdanie Rb-27S
PDFSprawozdanie Rb-27S - zbiorczo
PDFSprawozdanie Rb-28S
PDFSprawozdanie Rb-28S
PDFSprawozdanie Rb-28S -zbiorczo
PDFSprawozdanie Rb-N
PDFSprawozdanie Rb-NDS
PDFSprawozdanie Rb-NDS - korekta
PDFSprawozdanie Rb-Z

W załączonych poniżej plikach znajdują się sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych Powiatu za III kwartał 2006r.
PDFRb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
PDFRb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych-zbiorczo
PDFRb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - cz.I
PDFRb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - cz.II
PDFRb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - zbiorczo
PDFRb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności
PDFRb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce,deficycie
PDFRb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań

W załączonych poniżej plikach znajdują się sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych Powiatu za okres od początku roku 2006 do dnia 31 grudnia 2006r.
PDFRb-27S
PDFRb-27S-zbiorczo
PDFRb-28S-cz.I
PDFRb-28S-cz.II
PDFRb-28S-zbiorczo
PDFRb-N
PDFRb-NDS
PDFRb-ST
PDFRb-Z

Wersja XML