Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet 2007

W załączonym poniżej pliku znajduje się Uchwała Nr III/12/2006 wraz z załącznikami z dnia 19.12.2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2007r.

ZIPBudżet 2007

Uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu znajdują się w BIP w dziale - AKTY PRAWNE, pozycja menu- Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego III kadencja


Sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych Powiatu za I kwartał 2007r.:
PDFsprawozdanie Rb-27S
PDFsprawozdanie Rb-28S cz.I
PDFsprawozdanie Rb-28S cz.II
PDFsprawozdanie Rb-N
PDFsprawozdanie Rb-NDS
PDFsprawozdanie Rb-Z

Sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych Powiatu za II kwartał 2007r.:
PDFRb - 27S
PDFRb - 28S cz.I
PDFRb - 28S cz.II
PDFRb - N
PDFRb - NDS
PDFRb - Z

W załączonym pliku znajduje się Uchwała nr 34/155/2007 wraz z załącznikami Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 22 sierpnia 2007r w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2007r - ZIPwykonanie budżetu za I półrocze 2007r.

Sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych Powiatu za III kwartał 2007r.:
PDFRb-27S
PDFRb-28S cz.I
PDFRb-28S cz.I
PDFRb-N
PDFRb-NDS
PDFRb-Z

Sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych Powiatu za IV kwartał 2007r.:
PDFRb-27S
PDFRb-28S cz.I
PDFRb-28S cz.II
PDFRb-N
PDFRb-NDS
PDFRb-Z

Wersja XML