Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet 2010

W załączonym poniżej pliku znajduje się Uchwała XXXVI/226/2009 wraz z załącznikami z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2010r.:

ZIPBudżet 2010.zip


Uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu znajdują się w BIP w dziale - AKTY PRAWNE, pozycja menu- Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego III kadencja.

Sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych Powiatu za I kwartał 2010r.:
 

PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków cz.I.pdf
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków cz.II.pdf
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków cz.III.pdf
PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów.pdf
PDFRb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf
PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce, deficycie.pdf
PDFRb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań.pdf

Sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych Powiatu za II kwartał 2010r.:
 

PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków cz.I - korekta.pdf
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków cz.II - korekta.pdf
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków cz.III-korekta.pdf
PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów.pdf
PDFRb-N sprawozdanie o stanie należności.pdf
PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce, deficycie.pdf
PDFRb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań.pdf
PDFRb-33 sprawozdanie z wykonania planów finansowych fudnuszy celowych.pdf
PDFRb-34 sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych.pdf

Sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych Powiatu za III kwartał 2010r.:
 

PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków cz.I.pdf
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków cz.II.pdf
PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów.pdf
PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów - korekta.pdf
PDFRb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf
PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce, deficycie.pdf
PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce, deficycie - korekta.pdf
PDFRb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań.pdf

 

Sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych Powiatu za IV kwartał 2010r.:
 
PDFRb-27S korekta
PDFRb-28S
PDFRb-28S
PDFRb-28S
PDFRb-33
PDFRb-34
PDFRb-N
PDFRb-NDS
PDFRb-ST
PDFRb-UN
PDFRb-UZ
PDFRb-Z

Podmiot udostępniający: Wydział Finansowo-Budżetowy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Wiesława Trelka
Data wytworzenia: 2010-04-22

 

Wersja XML