Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet 2011

W załączonym poniżej pliku znajduje się Uchwała IV/17/2011 wraz z załącznikami z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu  na 2011r.:
ZIPBudżet 2011.zip
PDFUchwała RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego na 2011 rok.pdf

Uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu znajdują się w BIP w dziale - AKTY PRAWNE, pozycja menu- Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego IV kadencja.
 

W załączonym poniżej pliku znajduje się Uchwała IV/16/2011 wraz z załącznikami z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2031:
ZIPWieloletnia prognoza finansowa na lata 2011-2031.zip
 

 W załączonym poniżej pliku znajduje się Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 115/2011 z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie wieloletniej prognozy planowanej kwoty długu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego:
PDFuchwała

W załączonym poniżej pliku znajduje się Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 440/2011 z dnia 6 września 2011r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania nbudżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego za I półrocze 2011r.:
PDFUchwała RIO
 
 
W załączonym poniżej pliku znajduje się Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 207/2012 z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok.:
PDFUchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok.pdf

Sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych Powiatu za I kwartał 2011r.:

PDFRb-27S
PDFRb-28S
PDFRb-28S
PDFRb-N
PDFRb-NDS
PDFRb-Z
 
Sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych Powiatu za II kwartał 2011r.:
 
PDFRb-27S
PDFRb-28S
PDFRb-28S
PDFRb-N
PDFNDS
PDFRb-Z
 
Sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych Powiatu za III kwartał 2011r.:

PDFRb-27S
PDFRb-28S
PDFRb-28S
PDFRb-N
PDFRb-NDS
PDFRb-Z
 
Sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych Powiatu za IV kwartał 2011r.:

PDFRb-27S
PDFRb-28S
PDFRb-28S
PDFRb-N
PDFRb-NDS
PDFRb-Z
 
Podmiot udostępniający: Wydział Finansowo-Budżetowy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Wiesława Trelka
Data wytworzenia: 2011-01-31

 

 

Wersja XML