Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet 2012

W załączonych poniżej plikach znajduje się Uchwała XVIII/126/2012 wraz z załącznikami z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu  na 2012r.:

PDFBudżet 2012 cz. I.pdf
PDFBudżet 2012 cz. II.pdf

Uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu znajdują się w BIP w dziale - AKTY PRAWNE, pozycja menu- Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego IV kadencja.

PDFuchwała RIO

W załączonym poniżej pliku znajduje się Uchwała XVIII/125/2012 wraz z załącznikami z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2033:
 
ZIPWieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2033.zip
 
 
 
Sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych Powiatu za I kwartał 2012r.:

PDFRb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf
PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce, deficycie.pdf
PDFRb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań.pdf

Sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych Powiatu za II kwartał 2012r.:

PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów.pdf
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków cz.I.pdf
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków cz.II.pdf
PDFRb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf
PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce, deficycie.pdf
PDFRb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań.pdf
 
Sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych Powiatu za III kwartał 2012r.:

PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów.pdf
PDFRb-28S cz.I sprawozdanie z wykonania planu wydatków.pdf
PDFRb-28S cz.II sprawozdanie z wykonania planu wydatków.pdf
PDFRb-N sprawozdanie o stanie należności.pdf
PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce, deficycie.pdf
PDFRb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań.pdf
PDFRb-N sprawozdanie o stanie należności dot. SPZOZ.pdf
PDFRb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań dot. SPZOZ.pdf
 
 
 Sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych Powiatu za IV kwartał 2012r.:

PDFRB-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków.pdf
PDFRB-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów.pdf
PDFRB-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf
PDFRB-NDS sprawozdanie o nadwyżce, deficycie.pdf
PDFRB-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych.pdf
PDFRB-UN sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych.pdf
PDFRB-UZ sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań.pdf
PDFRB-Z sprawozdanie o stanie zobowiazań.pdf
PDFRB-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych dot. SPZOZ.pdf
PDFRB-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań dot. SPZOZ.pdf
 
 
Podmiot udostępniający: Wydział Finansowo-Budżetowy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Wiesława Trelka
Data wytworzenia: 2012-02-07
Wersja XML