Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Karty usług i druki wniosków z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Wnioski o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

PDFFormularz EGiB - wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków, kartoteki budynków lub lokali.pdf

PDFFormularz P1 - wniosek o udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków.pdf

PDFFormularz P2 - wniosek o udostępnienie zbioru danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków (w postaci elektronicznej).pdf

PDFFormularz P3 - wniosek o udostępnienie zbioru danych bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (w postaci elektronicznej).pdf

PDFFormularz P4 - wniosek o udostępnienie zbioru danych bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 (w postaci elektronicznej).pdf

PDFFormularz P5 - wniosek o udostępnienie rejestru cen nieruchomości.pdf

PDFFormularz P6 - wniosek o udostępnienie raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB.pdf

PDFFormularz P7 - wniosek o udostępnienie innych materiałów.pdf

Wniosek o zmianę adresu zamieszkania w ewidencji gruntów i budynków:

DOCXWNIOSEK - zmiana adresu zamieszkania.docx

Wniosek o wydanie zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego:

DOCWNIOSEK - zaświadczenie o istnieniu gospodarstwa.doc

Wypełnione i podpisane wnioski można składać osobiście w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, za pośrednictwem platformy internetowej ePUAP, przesłać pocztą na adres Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, ul. Doktora Judyma 4, 47-220 Kędzierzyn - Koźle lub pocztą elektroniczną na adres osrodek@powiat.kedzierzyn-kozle.pl

Formularze dotyczące prac geodezyjnych:

PDFZgłoszenie prac geodezyjnych (pierwotne).pdf

PDFZgłoszenie prac geodezyjnych (uzupełniające).pdf

XLSXZgłoszenie prac geodezyjnych (wersja edytowalna).xlsx

DOCXZawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.docx

Wypełnione i podpisane formularze zgłoszenia można składać osobiście w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, za pośrednictwem platformy internetowej ePUAP, przesłać pocztą na adres Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, ul. Doktora Judyma 4, 47-220 Kędzierzyn - Koźle lub pocztą elektroniczną na adres m.mika@powiat.kedzierzyn-kozle.pl lub j.mroczek@powiat.kedzierzyn-kozle.pl. Operaty techniczne w postaci elektronicznej wraz z plikami do modyfikacji baz danych należy przesyłać  na adres j.mroczek@powiat.kedzierzyn-kozle.pl lub uzgodnić pod numerem telefonu 77 4052794 .


Format wymiany danych - GIV:

http://bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/8253/komunikaty-informacje-podgik-rozporzadzenie-mswia-dzu-nr-263-poz-1572.html

Pliki modyfikujące bazy danych należy przesyłać na adres mapa@powiat.kedzierzyn-kozle.pl

Opłaty : zgodnie z cennikiem wynikającym z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052) - stawki opłat podlegają corocznej waloryzacji. Opłatę wnosi się po otrzymaniu dokumentu obliczenia opłaty drogą mailową.
 

NARADY KOORDYNACYJNE

Podstawa prawna :

-  Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne,

-  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015r.

   w sprawie  powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT,

-  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej.

Wymagane dokumenty i pliki:

-  wniosek  o zwołanie narady koordynacyjnej,

-  pełnomocnictwo Inwestora wraz z dowodem jego opłaty na rzecz Urzędu Miasta w Kędzierzynie-Koźlu 

Nr konta  02 1020 3668 0000 5702 0264 3229  PKO S.A. o/K-Koźle,

-  min. 2 egzemplarze projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu,

-  uzgodnienia branżowe, 

-  orientację sieci uzbrojenia w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata,

plik DXF z opracowanym projektem w obowiązującym układzie współrzędnych geodezyjnych płaskich (2000 strefa 6),

-  cała dokumentacja w pliku PDF  wraz z plikiem DXF przesłana  na adres:  .

Dokumentację w wersji papierowej należy składać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości 

ul. Judyma 4, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

Terminy narad koordynacyjnych:

PDFTerminy Narad Koordynacyjnych I PÓŁROCZE 2021.pdf

Wniosek na naradę koordynacyjną:

PDFWniosek na naradę koordynacyjną.pdf

DOCXWniosek na naradę koordynacyjną (wersja edytowalna).docx

 

 


 

DOCpunkt informacyjno-konsultacyjny w zakresie ujawniania w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości

W załączonych poniżej plikach znajdują się karty  usług z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości:
DOCKATALOG USŁUG - Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
DOCkarta usług
DOCkarta usług
DOCkarta usług
DOCkarta usług
DOCkarta usług
DOCkarta usług
DOCkarta usług
DOCkarta usług
DOCkarta usług
DOCkarta usług
DOCKarta usług 11 - przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych.doc
DOCKarta usług 12 - udostępnienie danych z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.doc
DOCKarta usług 13 - wydawanie wyrysów i wypisów.doc
DOCkarta usług
DOCkarta usług

 

Wersja XML