Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obsługa osób niesłyszących

Zgodnie z art.12 ust 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się informujemy, że osoby głuchonieme lub niedosłyszące chcąc załatwić sprawę w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu powinny, co najmniej na 3 dni robocze przed datą załatwienia sprawy, z wyłączeniem sytuacji nagłych, zgłosić u Koordynatora do spraw dostępności pod numerem tel. 77 40 52 731, albo drogą e-mail: koordynator.dostepnosci@powiat.kedzierzyn-kozle.pl chęć skorzystania z usługi ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się.

Wersja XML