Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Audyt i kontrole wewnętrzne

Informacje o kontrolach i audytach wewnętrznych udostępniane są przez Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli.       
Zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu określone są w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).
Zgodnie z ustawą, informacje publiczne, które nie zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, a także nie zostały wyłożone lub wywieszone, są udostępniane na wniosek zainteresowanego.
 

 DOCregulamin

2022

PDFPlan kontroli na 2022r.pdf

PDFPlan audytu wewnętrznego na 2022r.pdf

PDFPlan kontroli na 2022r-wersja dostepna cyfrowo.pdf

PDFPlan audytu wewnętrznego na 2022r-wersja dostepna cyfrowo.pdf

2021

PDFSprawozdanie z działalności audytowej za 2021r.pdf

PDFSprawozdanie z działalności audytowej za 2021r-wersja dostępna cyfrowo.pdf

PDFSprawozdanie z wykonania Planu kontroli za 2021.pdf

PDFSprawozdanie z wykonania Planu kontroli za 2021r-wersja dostępna cyfrowo.pdf

PDFPlan audytu wewnętrznego na rok 2021.pdf

PDFPlan audytu na rok 2021 - dostępny cyfrowo.pdf

PDFPlan Kontroli na 2021r.pdf

PDFPLAN KONTROLI na 2021r- dostępny cyfrowo.pdf

2020

PDFSprawozdanie z działalności audytowej w roku 2020.pdf

PDFSprawozdanie z działalnosci audytowej w roku 2020 - dostępny cyfrowo.pdf

PDFSprawozdanie z wykonania Planu kontroli za 2020r.pdf

PDFSprawozdanie z wykonania Planu kontroli za 2020-dostępny cyfrowo.pdf

PDFPlan kontroli na 2020 r.pdf

PDFPLAN KONTROLI NA 2020r-wersja dostępna cyfrowo.pdf

PDFPlan audytu na rok 2020.pdf

PDFPlan audytu na rok 2020-wersja dostępna cyfrowo.pdf

2019

PDFSprawozdanie z wykonania Planu kontroli 2019r.pdf

PDFSprawozdanie z kontroli za 2019-wersja dostępna cyfrowo.pdf

PDFSprawozdanie z działalności audytowej w roku 2019.pdf

PDFSprawozdanie z działalności audytowej w roku 2019 - wersja dostępna cyfrowo.pdf

PDFPlan audytu na rok 2019.pdf

PDFPlan kontroli na rok 2019.pdf

 

2018

DOCKwestionariusz identyfikacji ryzyka - Jednostki.doc

DOCKwestionariusze oceny ryzyka do Planu audytu na rok 2019 - jednostki.doc

PDFPlan Kontroli na 2018r.pdf

PDFPlan audytu wewnętrznego na rok 2018.pdf

PDFSprawozdanie z działalności kontrolnej za 2018r.pdf

PDFSprawozdanie z działalności audytowej w roku 2018.pdf

 

2017

PDFSprawozdanie z działalności kontrolnej za 2017r.pdf

PDFSprawozdanie z działalności audytowej za rok 2017.pdf

PDFPlan kontroli na 2017.pdf
PDFPlan audytu na rok 2017.pdf

 

2016

PDFSprawozdanie z działalności kontrolnej za 2016.pdf
PDFSprawozdanie z działalności audytowej w roku 2016.pdf
PDFPlan audytu na 2016r.pdf
PDFPlan kontroli Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli na 2016r.pdf

2015

PDFSprawozdanie z działalności audytowej w 2015r..pdf
PDFSprawozdanie z działalności kontrolnej za 2015r.pdf
PDFZadania audytowe zaplanowane na rok 2015.pdf
PDFPlan kontroli na 2015r.pdf

2014
PDFSprawozdanie z działalności audytowej w 2014 roku.pdf
PDFSprawozdanie z działalności kontrolnej za 2014r..pdf
DOCPlan kontroli na 2014r.doc
DOCXPlan kontroli na 2014r..docx
DOCZadania audytowe zaplanowane na rok 2014.doc

2013

DOCPlan Kontroli na 2013r.doc
DOCZadania audytowe zaplanowane na rok 2013.doc
DOCSprawozdanie z działalności audytowej w 2013 roku.doc
DOCSprawozdanie z działalności kontrolnej za 2013r..doc
DOCXSprawozdanie z działalności kontrolnej za 2013r...docx

 2012

DOCPlan Kontroli na 2012r.doc
DOCZadania audytowe zaplanowane na rok 2012.doc
DOCSprawozdanie z działalności audytowej za 2012 r.doc
DOCSprawozdanie z działalności kontrolnej za 2012 r.doc

2011

DOCsprawozdanie

DOCXsprawozdanie
DOCsprawozdanie
DOCplan kontroli 2011
DOCsprawozdanie z kontroli 2011
DOCPlan audytu na rok 2011.doc
DOCSprawozdanie z działalności audytowej w I półroczu 2011r..doc
2010
DOCplan kontroli 2010
DOCsprawozdanie z kontroli 2010
DOCPlan audytu na rok 2010.doc
DOCSprawozdanie z działalności audytowej w roku 2010.doc
2009
DOCplan kontroli 2009
DOCsprawozdanie z kontroli 2009
DOCSprawozdanie z działalności audytowej w roku 2009.doc

 

 
 

 

  
Wersja XML