Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet 2014

W załączonym poniżej pliku znajduje się Uchwała XLIX/363/2013 wraz z załącznikami z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2014r.:

ZIPBudżet 2014.zip

Uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu znajdują się w BIP w dziale - AKTY PRAWNE, pozycja menu- Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego IV kadencja oraz Uchwały Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Koielskiego IV kadencja

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku.pdf
PDFUchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu K-Kozielskiego za 2014r.pdf

 

Sprawozdania za I kwartał:

PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych.pdf
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych cz.I.pdf
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych cz.II.pdf
PDFRB-N sprawozdanie o stanie należności.pdf
PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce, deficycie.pdf
PDFRb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań.pdf
PDFRb-N sprawozdanie o stanie należności dot.SP ZOZ.pdf
PDFRb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań dot. SP ZOZ.pdf

Sprawozdania za II kwartał:

PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych.pdf
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowyych.pdf
PDFRb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf
PDFRb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych dot. SP ZOZ.pdf
PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce, deficycie.pdf
PDFRb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań.pdf
PDFRb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań dot. SP ZOZ.pdf

Sprawozdania za III kwartał:

PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych.pdf
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.pdf
PDFRb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf
PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce, deficycie.pdf
PDFRb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań.pdf

Sprawozdania za IV kwartał:

PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych.pdf
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.pdf
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - korekta.pdf
PDFRb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf
PDFRb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - korekta.pdf
PDFRb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych dot. SP ZOZ.pdf
PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce, deficycie.pdf
PDFRb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań.pdf
PDFRb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań - korekta.pdf
PDFRb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań dot. SP ZOZ.pdf

Sprawozdania roczne:

PDFRb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jst.pdf
PDFRb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jst - korekta.pdf
PDFRb-UN sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych.pdf
PDFRb-UZ sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych.pdf
PDFRB-UZ sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązń - korekta.pdf
PDFRb-UZ sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych dot. SP ZOZ.pdf

 

 

 
Wersja XML