Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Skarbnik Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego

Skarbnik Powiatu:
Wiesława Trelka

Plac Wolności 13
47-220 Kędzierzyn-Koźle
pok. 1, parter
Tel. (77) 4052744

Do zadań Skarbnika, pełniącego równocześnie funkcję Kierownika Wydziału
Finansowo – Budżetowego, należy:
1) zapewnienie realizacji polityki finansowej Powiatu,
2) wykonywanie określonych obowiązków wynikających z przepisów prawa o finansach
publicznych oraz z zakresu rachunkowości,
3) sporządzenie projektu rocznego budżetu Powiatu i jego jednostek organizacyjnych oraz
przedkładanie projektów budżetu jak i jego zmian do uchwalenia na sesjach Rady
Powiatu,
4) realizacja budżetu Powiatu i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonania oraz
informowanie organów Powiatu o realizacji budżetu,
5) zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej,
6) kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań
finansowych Powiatu,
7) windykacja należności finansowych Powiatu,
8) sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo – księgowymi Starostwa i jednostek
organizacyjnych Powiatu i straży. 

 

 

Wersja XML