Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komisje Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego V kadencji

W Radzie Powiatu działa 5 Komisji problemowych:

 

1. KOMISJA REWIZYJNA

 

 1.        Ireneusz Smal – Przewodniczący     
 2.        Paweł Masełko - Zastępca Przewodniczącego
 3.        Jakub Gładysz


2. KOMISJA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

 1.        Jadwiga Kuźbida – Przewodnicząca       
 2.        Józef Gisman
 3.        Tomasz Kandziora
 4.        Marek Piasecki
 5.        Sebastian Szklarczyk
 6.        Dariusz Szymański
 7.        Małgorzata Tudaj
 8.        Tomasz Wantuła


3. KOMISJA EDUKACJI I PROMOCJI POWIATU

 1.        Bożena Jankowska – Przewodnicząca            
 2.        Józef Gisman
 3.        Tomasz Kandziora
 4.        Andrzej Krebs
 5.        Jadwiga Kuźbida
 6.        Andrzej Lachowicz


4. KOMISJA INFRASTRUKTURY I BEZPIECZEŃSTWA

 1.       Paweł Masełko - Przewodniczący                  
 2.       Henryk Chromik
 3.       Wiesław Fąfara
 4.       Rajmund Frischko
 5.       Bożena Jankowska
 6.       Ireneusz Smal
 7.      Sebastian Szklarczyk    
 8.      Barbara Wołowska  


5. KOMISJA BUDŻETU

 1.      Barbara Wołowska - Przewodnicząca
 2.      Jakub Gładysz
 3.      Andrzej Krebs
 4.      Andrzej Lachowicz
 5.     Grzegorz Mankiewicz
 6.     Jadwiga Mroczko
 7.     Sebastian Szklarczyk
 8.     Małgorzata Tudaj
Wersja XML