Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi powiatowej nr 2056 O ul. Mostowa w Kędzierzynie-Koźlu: Etap II

23 grudnia 2016 r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski podpisał z Wojewodą Opolskim umowę nr PR/P/10/2015/U/37/2016 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa projektu pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2056 O ul. Mostowa w Kędzierzynie-Koźlu: Etap II” realizowanego w 2016 roku w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Na zadanie pozyskano dotację w wysokości 753 599,52 PLN kosztów kwalifikowanych, a ze środków własnych i partnerów, którymi byli Grupa Azoty ZAK S.A., firma CTL Chemkol sp. z o.o. oraz Gmina Kędzierzyn-Koźle - Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski dołożył 775 665,73 PLN. Była to pierwsza inwestycja zrealizowana z nowego programu rządowego. W ramach zadania dokończono przebudowę ul. Mostowej na 1 727 m oraz wybudowano ścieżkę rowerową na długości 1 626,50 m, przebudowano zjazdy do Zakładów Azotowych, zamontowano bariery stalowe na długości 1 575 m i kompleksowo przygotowano oznakowanie poziome, w tym przejścia dla pieszych.

Wersja XML