Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. BA.6743.6.47.2022 - zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV w Większycach przy ulicy Pogodnej
  Data modyfikacji: 24-06-2022 10:22
 2. Ogłoszenie nr ZP.2611.1.1.2022 o przetargu publicznym na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego zlikwidowanej jednostki organizacyjnej - Powiatowego Zarządu Dróg w Kędzierzynie-Koźlu.
  Data modyfikacji: 23-06-2022 13:27
 3. KOMISJA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ - protokoły VI kadencja
  Data modyfikacji: 23-06-2022 13:06
 4. Protokół Nr 37/2022 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 24.05.2022 roku
  Data utworzenia: 23-06-2022 13:05
 5. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego o wszczęciu postępowania w celu ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość nabytą z mocy prawa przez Gminę Reńska Wieś, przeznaczoną na rozbudowę z przebudową ul. Pawłowickiej i ul. Kozielskiej w Reńskiej Wsi.
  Data modyfikacji: 23-06-2022 12:56
 6. Zarządzenia Starosty 2022 r.
  Data modyfikacji: 23-06-2022 11:38
 7. Zarządzenie Nr 24/2022 zmieniające Zarządzenie w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
  Data utworzenia: 23-06-2022 11:37
 8. BA.6743.2.37.2022-zgłoszenie robót budowlanych-budowa sieci gazu śr/c 63PE przy ul. Ogrodowej w Starym Koźlu
  Data utworzenia: 23-06-2022 11:05
 9. BA.6743.1.113.2022 zgłoszenie przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej.
  Data modyfikacji: 23-06-2022 10:25
 10. PGW WP ZZ w Gliwicach- zawiadomienie o wszczeciu postepowania GL.ZUZ.1.4210.143.2022.IA- wydanie pozwolenia na wniosek osoby fizycznej prwadzącej działalność gospodarczą na lokalizację budynku usług rehabilitacyjnych
  Data modyfikacji: 23-06-2022 07:31
Wersja XML