Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Statystyka zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców za I półrocze 2021r.
  Data modyfikacji: 30-07-2021 13:53
 2. BA.6743.1.125.2021 Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn do bud. mieszk. jednorodz. w K.-Koźlu ul. Jesienna i ul. Wakacyjna
  Data modyfikacji: 30-07-2021 11:40
 3. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat- Koźle
  Data modyfikacji: 30-07-2021 07:21
 4. PGW WP ZZ w Gliwicach- zawiadomienie o wszczeciu postepowania GL.ZUZ.1.4210.121.2021.KSP
  Data modyfikacji: 29-07-2021 08:02
 5. BA.6743.1.130.2021 Zgłoszenie budowy instalacji gazu w bud. mieszk. jednorodz. w Kędz.-Koźlu ul. L. Tołstoja 17
  Data modyfikacji: 28-07-2021 13:19
 6. Zezwolenia na zbieranie/przetwarzanie odpadów
  Data modyfikacji: 28-07-2021 10:55
 7. Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych oraz ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych obręb Blachownia
  Data modyfikacji: 27-07-2021 15:54
 8. BA.6743.1.210.2021 - budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Data modyfikacji: 27-07-2021 15:47
 9. BA.6743.2.55.2021 - budowa instalacji wewnętrznej gazu ziemnego do budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Data modyfikacji: 27-07-2021 15:29
 10. ŚR.6221.25.2021 dot. aktualizacji zgłoszenia instalacji wytwarzających PEM w Pawłowiczkach ul. Wyzwolenia 1
  Data modyfikacji: 27-07-2021 13:17
Wersja XML