Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Raport o stanie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego za 2021 rok
  Data modyfikacji: 23-05-2022 14:41
 2. Zapowiedź XLIV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Data modyfikacji: 23-05-2022 14:39
 3. Interpelacje VI kadencja
  Data modyfikacji: 23-05-2022 07:47
 4. Odpowiedź 56.2022
  Data utworzenia: 23-05-2022 07:46
 5. Przekazanie 56.2022
  Data utworzenia: 23-05-2022 07:43
 6. BA.6743.1.70.2022 Zgłoszenie rozbudowy wewn. instal. gazowej w lokalu mieszk. w bud. wielorodz. w Kędz.-Koźlu ul. Piastowska 63B/6
  Data modyfikacji: 20-05-2022 12:33
 7. BA.6743.3.19.2022 zgłoszenie budowy sieci oświetlenia drogowego w Kobylicach,
  Data modyfikacji: 20-05-2022 10:15
 8. Komisja Rewizyjna
  Data modyfikacji: 20-05-2022 10:00
 9. Zapowiedź XXXVII Komisji Rewizyjnej
  Data modyfikacji: 20-05-2022 09:41
 10. BA.6743.1.56.2022 zgłoszenie budowy kablowej sieci oświetlenia ulicznego
  Data modyfikacji: 20-05-2022 09:21
Wersja XML