Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. BA.6740.1.138.2021-pozwolenie na budowę dla Petrochemii Blachownia sp.z o.o.
  Data utworzenia: 16-09-2021 10:08
 2. BA.6743.2.59.2021 - zgłoszenie budowy instalacji gazu w budynku jednorodzinnym, Brzeźce ul. Nowa 26a
  Data modyfikacji: 16-09-2021 09:28
 3. BA.6743.2.69.2021 Zgłoszenie wykonania przyłącza gazowego i wykonanie instalacji w budynku w Bierawie przy ul. Wióry 11,
  Data utworzenia: 16-09-2021 08:58
 4. Dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami
  Data modyfikacji: 16-09-2021 08:33
 5. PROJEKT „Programu współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2022 rok.”
  Data modyfikacji: 15-09-2021 13:48
 6. Uchwała Nr 134/546/2021 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 15 września 2021 roku
  Data modyfikacji: 15-09-2021 13:42
 7. Protokoły z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego VI kadencja
  Data modyfikacji: 15-09-2021 13:27
 8. Protokół Nr 131/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 02.09.2021 roku
  Data utworzenia: 15-09-2021 13:26
 9. BA.6743.2.70.2021 Zgłoszenie budowy instalacji gazu w istn budynku mieszk. jednorodz. w Bierawie ul. Dąbrowskiego 3,
  Data modyfikacji: 15-09-2021 13:19
 10. Inspektor Ochrony Danych; Ochrona Danych Osobowych-RODO; Cyberbezpieczeństwo-zgłaszanie incydentów; Monitoring wizyjny
  Data modyfikacji: 15-09-2021 12:03
Wersja XML