Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ochrona zabytków - wnioski, informacje

Informujemy, że z dniem 28 lutego 2022 r. powiat zakończył wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu. Stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu zostało zlikwidowane.

Telefon kontaktowy do osoby zajmującej się sprawami z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków
w Opolu 77 45 24 377.
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków mieści się przy ul. Piastowskiej 14 w Opolu, czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Akty prawne

Informacje o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków

Rejestr i ewidencja zabytków


Starosta, w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, może umieszczać na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru znak informujący o tym, iż zabytek ten podlega ochronie.

PDFkarta usług znakowanie zabytków.pdf
DOCXwniosek o umieszczenie znaku na zabytku_zał 1.docx
 


 

Wersja XML