Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet 2019 rok

PDFUchwała Nr 107.2020 z dnia 23 kwieta 2020 w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Powiatu za 2019.pdf

Sprawozdanie finansowe Starostwa Powiatowego (jednostki budżetowej) za 2019

PDFBilans jednostki budżetowej.pdf

PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej.pdf
PDFRachunek Zysków i Strat jendostki budżetowej.pdf
PDFInformacja dodatkowa jednostki budżetowej cz.2.pdf
PDFInformacja dodatkowa jednostki budżetowej cz.1.pdf

Sprawozdania finansowe 2019

PDFBilans z wykonania JST.pdf
PDFBlians łączny.pdf

PDFRachunek Zysków i Strat łączny.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki łączny.pdf
PDFInformacja.pdf
PDFinformacja dodatkowa.pdf
 

Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2019

PDFRb-27S sprawozdaniez z wykonania planu dochodów.pdf
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności.pdf
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.pdf
PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce.deficycie jst.pdf
PDFRb-UZ roczne sprawozdanie usupełniające o satnie zobowiązań.pdf
PDFRb-ST sprawozdanie o stanioe środków na rachunku bankowym jst.pdf
PDFRb-Z kwratalne sprawozdanie o satnie zobowiązań wg tytułow dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.pdf
 

PDFRb-N -ZOZ kwartalne sprawozdanie o stanie należności.pdf
PDFRb-UZ- ZOZ roczne sprawozdanie usupełniające o satnie zobowiązań.pdf
PDFRb-Z -ZOZ -kwratalne sprawozdanie o satnie zobowiązań wg tytułow dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.pdf
 

Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2019

PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych jst.pdf
PDFRb-28S-sprawozdanie z wykonania planu wydatków.pdf
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf
PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce-deficycie jst.pdf
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań.pdf

PDFUchwała RIO 318.2019 z dnia 30 sierpnia 2019 w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I pólrocze 2019 roku.pdf

Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2019

PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów.pdf
PDFRb-28S-sprawozdanie z wykonania planu wydatków.pdf
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności.pdf
PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce-deficycie jst.pdf
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań.pdf

PDFRb-N ZOZ kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych .pdf
PDFRb-Z-ZOZ kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji.pdf

 

PDFUchwała RIO 82.2019 z dnia 9.04.2019 w sprawie opinii o mozliwosci spłaty kredytu przez Powiat Kędzierzyńsk-Kozielski.pdf
PDFUchwała RIO 74.2019 z dnia26 lutego 2019 w sprawie opinii o mozliwości sfinansowania deficytu.pdf
PDFUchwała RIO nr 67.2019 z dnia 26 lutego 2019 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.pdf
PDFUchwała RIO nr 635.2018 z dnia 12.12.2018 nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2019r..pdf
PDFUchwała RIO nr 636.2018 z dnia 12 grudnia 2018r w sprawie opinii o mozliwości sfinansowani deficytu określonego w projecie uchwły budżetowej na 2019.pdf
PDFUchwała RIO nr 637.2018 z dnia 12 grudnia 2018r w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.pdf

Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2019

PDFRb 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych.pdf
PDFRB 28S-sprawozdanie z wykonania planu wydatków.pdf
PDFRB N - sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf
PDFRb NDS - sprawozdanie o nadwyżce - deficycie.pdf
PDFRb Z - sprawozdanie o satnie zobowiązań.pdf
PDFRb N - ZOZ.pdf
PDFRb Z- ZOZ.pdf
 

 

Wersja XML